Nederlands Computerwoordenboek - Een begrip in de ICT - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek - Een begrip in de ICT
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Resultaten woordenlijst:

Er zijn 1 zoekresultaten gevonden.

Woordenlijst:

Continuïteit

  • Beschikbaarheid
Service Level-begrip. De norm voor beschikbaarheid van de dienst wordt weergegeven als een percentage van de tijd waarbinnen ongestoord gebruik kan worden gemaakt van de dienst, rekening houdend met de voorwaarden. Daarnaast kan de norm voor de continuïteit van de dienst worden weergegeven in de maximaal toelaatbare tijdsduur van het niet constant beschikbaar zijn van de dienst als gevolg van overmacht van buitenaf danwel ernstige en langdurige verstoring van de dienst. Bijvoorbeeld binnen welke termijn het systeem moet worden opgestart, of binnen welke termijn een plotseling niet meer beschikbare medewerker moet zijn opgevolgd (en de kennis op peil moet zijn).