Wat betekent XML? Definities en afkortingen geleverd door Computerwoorden.nl.
computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek - Een begrip in de ICT
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Resultaten woordenlijst:

Er zijn 1 zoekresultaten gevonden.

Woordenlijst:

XML

  • Extended Markup Language
Een metataal die geleidelijk HTML moet vervangen, en die als uitgebreide subset van SGML toch zo dicht bij de oorsprong staat dat het bijvoorbeeld mogelijk wordt om er een industriewijde DTD voor te schrijven. XML biedt eigenlijk het beste van twee werelden. Enerzijds kunnen gewone stervelingen ermee overweg omdat ze geen DTD hoeven te coderen. De browsers zullen zelf een standaard-DTD aan boord hebben waarmee een XML-document gelezen zal kunnen worden, op voorwaarde dat de auteur zich netjes aan alle regeltjes houdt die gelden voor het schrijven van een XML-document. Anderzijds kunnen professionele gebruikers DTD's ontwikkelen voor XML, waarmee ze op branche-niveau of zelfs op bedrijfsniveau XML-documenten kunnen definiëren die toch leesbaar zullen zijn op een gewone webbrowser. Overigens moet die webbrowser wel XML-documenten kunnen lezen. Het grootste voordeel van XML bestaat erin dat binnen het document Java applets direct kunnen worden opgestart zonder dat eerst een trukendoos moet worden geopend. Dat betekent ook snelheidswinst, omdat het applet niet eerst moet worden binnengehaald vooraleer het kan opstarten; XML laat toe de lijnen code als een stroom te interpreteren waardoor de applet eerder begint te werken. Daarmee maakt XML het veel praktischer om bijvoorbeeld aan videoconferencing te doen over een trage verbinding.
Hello World in XML.
Hello World in XML.