Wat betekent Zoekmethode? Definities en afkortingen geleverd door Computerwoorden.nl.
computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek - Een begrip in de ICT
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Resultaten woordenlijst:

Er zijn 1 zoekresultaten gevonden.

Woordenlijst:

Zoekmethode

Als er informatie gezocht wordt in een elektronisch bestand, kan gebruik gemaakt worden van verschillende methoden. Afhankelijk van de beschikbare tijd kan 'at random' gezocht worden of gericht. Een voorbeeld van 'at random' zoeken is het 'surfen', bekend geworden in verband met het internet. Deze zoekmethode is over het algemeen tijdrovend en biedt niet altijd het beste antwoord op eventueel geformuleerde zoekvragen. Het is door de hyperlinks die vaak zijn aangegeven in een site wel zeer eenvoudig en kan leiden tot onverwachte weetjes of inzichten. Daarom is het een populaire gang door de grote hoeveelheden informatie die het World Wide Web biedt. 'Gericht zoeken' is een methode die met name geschikt is als tijd een rol speelt en bekend is naar welk onderwerp gezocht moet worden. Van belang bij het gericht zoeken naar informatie is de formulering en samenstelling van de zoekvraag. Trefwoorden dienen zorgvuldig gekozen te worden, zodat de vangst de zoekvraag zoveel mogelijk beantwoordt. Vaak zal een zoekvraag bestaan uit een samenstelling van trefwoorden. In dat geval dient de formulering van de zoekvraag de verzameling aan te duiden waarnaar men op zoek is. Dit kan met zogenaamde booleaanse operatoren. Met behulp van booleaanse operatoren kunnen trefwoorden op iedere gewenste wijze worden gecombineerd. De operatoren waarvan gebruik kan worden gemaakt in vrijwel ieder zoekprogramma zijn de volgende: 'en/and', 'of/or', 'niet/not'. Daarnaast bieden veel zoekprogramma's de mogelijkheid om op het eerste deel van woorden te zoeken, waardoor alle woorden die het aangegeven begin bevatten, als vangst worden gegeven. Overigens is de standaard voor het zoeken in 'search engines' op het Internet het zoeken naar (delen van) woorden en in samenstelling wordt gezocht naar de verzameling waarin alle opgegeven termen voorkomen (de booleaanse operator 'en/and'). Als de aangeboden operatoren niet voldoen, kan er veelal geavanceerd worden gezocht.