Wat betekent SET? Definities en afkortingen geleverd door Computerwoorden.nl.
computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek - Een begrip in de ICT
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Resultaten woordenlijst:

Er zijn 1 zoekresultaten gevonden.

Woordenlijst:

SET

Dos-commando om een variabele in de environment te plaatsen. Standaard variabelen in de environment zijn COMSPEC, PROMPT en PATH. Verder is elke willekeurige variabele in de environment te plaatsen en in batch-files en software te gebruiken.

SET
Syntax:
SET [variabele=[tekenreeks]]
Parameter Beschrijving
SET Zonder parameters geeft de huidige omgevingsvariabelen weer.
variabele De naam van de omgevingsvariabele.
tekenreeks Een reeks tekens die u aan de variabele wilt toewijzen.

Als de opdracht SET wordt aangeroepen met alleen een variabele-naam,zal deze de waarde weergeven van alle variabelen waarvan het voorvoegsel overeenkomt met de naam die is gegeven aan de opdracht SET. Bijvoorbeeld: SET P geeft alle variabelen weer die beginnen met de letter P.

Schakelopties
Schakeloptie Beschrijving
SET /A expressie Schakeloptie /A bepaalt dat de tekenreeks rechts van het is-gelijkteken een numerieke expressie is die wordt geëvalueerd. De expressie-evaluator is vrij eenvoudig en ondersteunt de volgende bewerkingen, in aflopende volgorde van voorrang:
 • ()
  groepering
 • * / %
  rekenkundige operators
 • + -
  rekenkundige operators
 • << >>
  logische verschuiving
 • &
  And per bit
 • ^
  Uitsluitende Or per bit
 • |
  Or per bit
 • = *= /= %= += -=
  toewijzing
 • &= ^= |= <<= >>=
 • ,
  expressie-scheidingsteken
SET /P variabele=[promptString] De schakeloptie /P biedt u de mogelijkheid om de waarde van een variabele in te stellen op een regel van opgegeven invoer door de gebruiker. De opgegeven promptString wordt weergegeven voordat de invoerregel wordt gelezen. De promptString kan leeg zijn.