Wat betekent HTML? Definities en afkortingen geleverd door Computerwoorden.nl.
computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek - Een begrip in de ICT
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Resultaten woordenlijst:

Er zijn 1 zoekresultaten gevonden.

Woordenlijst:

HTML

  • Hyper Text Markup Language
Dit formaat maakt het met name mogelijk documenten te maken met verwijzingen, via Hyperlinks, naar weer andere documenten, ongeacht op welke op het netwerk aangesloten computer deze documenten zich bevinden. HTML-bestanden zijn eenvoudige ASCII-tekstbestanden waarin markeringen zijn opgenomen die opmaak en hypertekstkoppelingen aangeven. HTML is een zogenaamde onderscheidingstaal. Het gaat hierbij om een taal die met behulp van SGML wordt gedefinieerd. Het heeft de taak de bestanddelen van een document te beschrijven. HTML bevat opdrachten voor het markeren van documentelementen, zoals kopteksten, tekstgedeeltes, lijsten, tabellen of grafische referenties,uitgaande van een hiërarchische deling.
Hello World in HTML.
Hello World in HTML.