Wat betekent DEL? Definities en afkortingen geleverd door Computerwoorden.nl.
computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek - Een begrip in de ICT
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Resultaten woordenlijst:

Er zijn 1 zoekresultaten gevonden.

Woordenlijst:

DEL

  • Delete
  • ERASE
Verwijdert één of meer bestanden.

DEL
Syntax:
DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]kenmerken]] namen
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]kenmerken]] namen
Parameter Beschrijving
namen Een lijst met een of meer bestanden of mappen. Joker-tekens kunnen worden gebruikt om meerdere bestanden te verwijderen. Als een map is opgegeven, worden alle bestanden in die map verwijderd.
/P Vraagt om bevestiging alvorens een bestand te verwijderen.
/F Forceert verwijdering van alleen-lezenbestanden.
/S Verwijdert de opgegeven bestanden uit alle submappen.
/Q Stille modus: vraagt bij gebruik van jokertekens niet om bevestiging.
/A Selecteert de te verwijderen bestanden op basis van kenmerken.
kenmerken
  • R - Alleen-lezenbestanden
  • S - Systeembestanden
  • H - Verborgen bestanden
  • A - Archiveringsbestanden
  • - - Voorvoegsel met betekenis 'niet'