Wat betekent DATE? Definities en afkortingen geleverd door Computerwoorden.nl.
computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek - Een begrip in de ICT
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Resultaten woordenlijst:

Er zijn 1 zoekresultaten gevonden.

Woordenlijst:

DATE

DOS-commando: geeft de datum weer, waarna deze eventueel kan worden gewijzigd.

DATE
Syntax:
DATE [/T | datum]
Parameter Beschrijving
DATE Zonder parameters geeft de huidige datum weer en vraagt u een nieuwe datum in te voeren. Druk op ENTER om de huidige datum te behouden.
dd-mm-jj Stelt de opgegeven datum in. Waarden voor dag, maand en jaar worden gescheiden door een punt (.), een koppelstreepje (-) of een slash (/). De datumnotatie is afhankelijk van de notatie die met de opdracht COUNTRY in het bestand Config.sys is ingesteld.