Wat betekent DIR? Definities en afkortingen geleverd door Computerwoorden.nl.
computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek - Een begrip in de ICT
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Resultaten woordenlijst:

Er zijn 1 zoekresultaten gevonden.

Woordenlijst:

DIR

 • DIRectory
Beeldt een lijst af van de bestanden en subdirectory's die in een directory aanwezig zijn. Door het instellen van de omgevingsvariabele DIRCMD kunnen standaardopties aan het commando DIR worden gekoppeld. Een handige instelling is set dircmd=/o/p/l, welke een gesorteerde directory per pagina, met kleine letters geeft.

DIR
Syntax:
DIR [station:][pad][bestandsnaam] [/P] [/W] [/D] [/A[[:]kenmerken]] /O[[:]volgorde]] [/T[[:]tijdsveld]] [/S] [/B] [/L] [/N] [/X] [/C]
Parameter Beschrijving
[station:][pad][bestandsnaam] Station, map en/of bestanden die u wilt weergeven.
/A Bestanden met opgegeven kenmerken weergeven.
kenmerken
 • D - Mappen
 • R - Alleen-lezenbestanden
 • H - Verborgen bestanden
 • A - Archiveringsbestanden
 • S - Systeembestanden
 • - - Voorvoegsel met betekenis 'niet'
/B Kaal formaat gebruiken (geen heading-gegevens of samenvatting).
/C Het duizendtal-scheidingsteken weergeven in bestandsgroottes. Dit is de standaardinstelling. Gebruik /-C om het weergeven van het scheidingsteken uit te schakelen.
/D Zelfde als brede-lijstsortering maar bestanden worden per kolom gesorteerd.
/L Kleine letters gebruiken.
/N Nieuwe indeling (lange lijst) waarbij bestandsnamen rechts worden weergegeven.
/O Bestandslijst in gesorteerde volgorde.
volgorde
 • N - Op naam (alfabetische volgorde)
 • S - Op grootte (kleinste eerst)
 • E - Op extensie (alfabetische volgorde)
 • D - Op datum en tijd (oudste eerst)
 • G - Mappen eerst groeperen
 • - - Voorvoegsel voor omgekeerde volgorde
/P Wachten na elk gegevensscherm.
/Q De eigenaar van het bestand weergeven.
/S De bestanden in opgegeven map en alle submappen weergeven.
/T Het tijdsveld dat wordt weergegeven of gebruikt voor sorteren.
tijdsveld
 • C - Tijdstip van maken
 • A - Laatste keer dat het bestand is gebruikt
 • W - Laatste keer dat naar het bestand is geschreven
/W Brede-lijstsortering.
/X De korte namen weergeven die zijn gemaakt voor bestanden die geen 8-punt-3-bestandsnaam hebben. De weergave is als bij /N, waarbij de korte naam voor de lange naam wordt geplaatst. Als er geen korte naam beschikbaar is, worden spaties weergegeven.
/4 Jaartallen met vier cijfers weergeven.