Wat betekent Doskey? Definities en afkortingen geleverd door Computerwoorden.nl.
computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek - Een begrip in de ICT
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Resultaten woordenlijst:

Er zijn 1 zoekresultaten gevonden.

Woordenlijst:

Doskey

DOS programma waarmee je eerdergegeven command's kunt herhalen. Met Doskey kun je opdrachtregels bewerken, opdrachten terugroepen en macro's maken.

DOSKEY
Syntax:
DOSKEY [/REINSTALL] [/LISTSIZE=grootte] [/MACROS[:ALL | :EXE-naam]] [/HISTORY] [/INSERT | /OVERSTRIKE] [/EXENAME=EXE-naam] [/MACROFILE=bestandsnaam] [macronaam=[tekst]]
Parameter Beschrijving
/REINSTALL Installeert een nieuwe kopie van Doskey.
/LISTSIZE=grootte Stelt grootte in van opdrachtgeschiedenisbuffer.
/MACROS Geeft alle Doskey-macro's weer.
/MACROS:ALL Geeft alle Doskey-macro's weer voor alle uitvoerbare bestanden met Doskey-macro's.
/MACROS:EXE-naam Geeft alle Doskey-macro's weer voor het opgegeven EXE-bestand.
/HISTORY Geeft alle in het geheugen opgeslagen opdrachten weer.
/INSERT Geeft aan dat de nieuw ingevoerde tekst in de oude tekst moet worden ingevoegd.
/OVERSTRIKE Geeft aan dat nieuwe tekst oude tekst overschrijft.
/EXENAME=EXE-naam Het uitvoerbare bestand.
/MACROFILE=bestandsnaam Een te installeren bestand met macro's.
macronaam Een naam voor de macro die u maakt.
tekst Opdrachten die u wilt opnemen.

DOSKEY (Opdrachten)
Opdracht Actie
PIJL-OMHOOG en PIJL-OMLAAG Roept de opdrachten opnieuw op.
ESC Wist de opdrachtregel.
F7 Wordt de opdrachtregelgeschiedenis weergegeven.
ALT+F7 Wist de opdrachtregelgeschiedenis.
F8 Doorzoekt de opdrachtregel-geschiedenis.
F9 Selecteert u een opdracht per nummer.
ALT+F10 Wist macrodefinities.

Speciale codes in Doskey-macrodefinities
Code Beschrijving
$T Opdrachtscheidingsteken. Maakt het mogelijk meerdere opdrachten te gebruiken in een macro.
$1-$9 Batchparameters. Komen overeen met %1-%9 in batchprogramma's.
$* Wordt vervangen door alles achter de macronaam in de opdrachtregel.