Fotografie woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Fotografie woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Fotografie

I- en P-frame

Een frame dat alleen de verschillen, in vergelijking met het voorgaande frame, beschrijft. Stel, je hebt een keyframe met een fietser op het platteland. Door I-frames te gebruiken kan opgegeven worden dat de fietser iets naar voren gaat en dat het pedaal naar beneden gaat.

Image stabiliser

Techniek voor videocamera's om het effect van trillingen tegen te gaan. Een video met beeldstabilisator maakt gebruik van gyroscopen om de lens snel te bewegen en zo de trillingen van de hand te compenseren.
Videocamera van sony met steady shot (image stabiliser).
Videocamera van sony met steady shot (image stabiliser).

Image-tank

  • Mobiele harde schijf
Een mobiele opslagmedia waarop foto's (en andere data) opgeslagen kunnen worden, door middel van het verplaatsen van data van een geheugenkaart naar de image-tank. Wanneer er bijvoorbeeld tijdens een vakantie zodanig veel foto's zijn gemaakt, dat de geheugenkaarten vol zijn, kun je de data tijdelijk opslaan op een image-tank. De geheugenkaarten kunnen dan weer gebruikt worden voor het maken van nog meer foto's. De image-tank heeft vaak de aansluitpunten voor diverse typen geheugenkaarten. Thuis kunt u de afbeeldingen weer van de image-tank halen en ze bekijken op een computer.
Een image-tank kan vele gigabytes aan foto's opslaan.
Een image-tank kan vele gigabytes aan foto's opslaan.

In-line image

Een foto, logo of illustratie dat getoond wordt te midden van tekstinformatie.

In-point

Op het moment dat een scène begint op de tijdlijn in een videobewerkingsprogramma.
De tijdlijn van Pinnacle Studio.
De tijdlijn van Pinnacle Studio.

Indirect flitsen

  • Bouncen
Hiervan is sprake als de flitser niet direct op het te fotograferen object wordt gericht, maar via het plafond of de muur flitst (als het maar reflecteert). Het resultaat is dat het object minder harde schaduwen krijgt en de foto meer diepgang. Doordat de flits niet rechtstreeks in de ogen van de persoon valt, wordt ook het effect van rode ogen voorkomen.
Met een externe flitser kun je indirect flitsen, mits de kop gedraaid kan worden.
Met een externe flitser kun je indirect flitsen, mits de kop gedraaid kan worden.

Infraroodfilter

Voorzetfilter voor een camera. Het gekleurde glas houdt stralen tegen van het zichtbare licht. Naar gelang van de kleur van het filter vallen slechts bepaalde lichtgolven op de sensor. Zo ontstaan buitengewone zwart-wit opnamen: blaadjes van bomen worden wit en 's nachts zie je meer, omdat het filter nevel reduceert en restlicht versterkt. Bij daglicht krijg je interessante effecten wanneer je groene landschappen fotografeert: het ziet eruit alsof er sneeuw is gevallen in de zomer. Om tijdens het maken van nachtopnamen niet op te vallen, moet je een infraroodfilter en een IR-flitser gebruiken, waarvan de flits niet zichtbaar is.
Diverse filters van Soligor.
Diverse filters van Soligor.

Inschakeltijd

De tijd die verstrijkt tussen het aanzetten van de camera en het afronden van de eerste opname. Voor het maken van snelle snapshots is deze ideaal wanneer de tijd onder de twee seconden ligt.

Insert

  • Tussenlas
Montagemethode waarbij op een willekeurig punt van een reeds opgenomen band nieuwe audio- en/of videosignalen worden opgenomen. De reeds opgenomen informatie (audio en/of video) gaat hierbij verloren. Bij een goede montagerecorder zijn de nieuwe lassen onzichtbaar/onhoorbaar in het uiteindelijke resultaat.

Interlaced

Manier van opnemen van videobeelden. Eerst wordt een subframe - beeldje - gemaakt met de oneven lijnen, daarna wordt een subrame met de even lijnen gemaakt. Deze twee subframen vormen samen een frame. Er worden 50 subframes per seconde gemaakt, hetgeen resulteert in een framerate van 25 fps (frames per seconde).

Interpolatiefilters

Deze filters werken in x- en y-richting en voorkomen pixel-stucturen in gezoomde vensters.

Interpolation

  • Interpolatie
Methode om met behulp van een algoritme meer beeldpunten te berekenen, zodat het totale aantal megapixels omhoog kan. Op die manier kan een camera met een 1-megapixel-ccd toch opnamen maken van 3 megapixels. Sommige camerafabrikanten vermelden die ge´┐Żnterpoleerde waarde in grote letters op de verpakking, alsof het de echte cameraresolutie is.
Deze Fuji 4800 camera heeft een 2,8 megapixel CCD dat 4,3 megapixel plaatjes kan maken.
Deze Fuji 4800 camera heeft een 2,8 megapixel CCD dat 4,3 megapixel plaatjes kan maken.

Intraframe compressie

Het onafhankelijk comprimeren van reeksen van afzonderlijke beelden, wat het benaderen van elk afzonderlijk beeld mogelijk maakt. Wordt gebruikt door DV en Motion-JPEG.

Invulflits

Als de flitser gebruikt wordt wanneer de zon achter het te fotograferen object staat, is er sprake van een invulflits. Wanneer de fotograaf geen invulflits gebruikt, zal het object als een soort zwarte vlek tegen een felle achtergrond op de foto verschijnen. Bij gebruik van een invulflits kunnen schaduwen worden ingevuld met extra licht.

Inzoomen/Uitzoomen

Weergave op het scherm vergroten/verkleinen. Inzoomen op een plaatje betekent bijvoorbeeld dat er meer detail zichtbaar wordt.

ISO-gevoeligheid

De lichtgevoeligheid van een chemische film wordt uitgedrukt in ISO-waarden (50, 100, 200 of 400) Hoe gevoeliger de film, hoe minder licht er nodig is om een goede opname te maken. De CCD-chip in een gewone digitale camera heeft een lichtgevoeligheid die equivalent is aan ISO 100.

ISO-waarde

  • Filmgevoeligheid
  • Filmsnelheid
De mate van gevoeligheid voor licht van de film wordt ook wel filmgevoeligheid genoemd. De waarde wordt uitgedrukt in ISO. Hoe hoger de waarde, hoe gevoeliger de film. De norm is vastgesteld door de International Standards Organization. Bij gevoelige films kun je voor de juiste belichting veel kortere sluitertijden gebruiken. Een laag getal betekent dat de film weinig lichtgevoelig is. Bij deze films heb je een langere sluitertijd nodig voor de juiste belichting.
Een filmrolletje met een ISO-waarde 100 van Fujifilm.
Een filmrolletje met een ISO-waarde 100 van Fujifilm.