Datacommunicatie woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Datacommunicatie woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Datacommunicatie

V-standaarden

Internationale standaarden voor datatransmissie over telefoonnetwerken.

Vaste lijn

  • Point-to-point
Een gegevenskanaal dat bestaat uit een directe verbinding tussen twee componenten.

Vaste verbinding

  • Huurlijn
  • Leased Line
Een permanente analoge of digitale verbinding tussen twee punten die men per maand huurt en waarvoor verder geen kosten meer betaald hoeven te worden.

Venster

Encoders kijken normaliter niet naar het hele signaal, maar alleen naar een kleine momentopname. Dit wordt het venster genoemd.

Vertical Redundancy Check

  • VRC
Controle van de pariteit per teken.

Vervorming

Bij de analoge signaalverwerking worden aan het originele signaal vervalsingen aan de curvevorm toegevoegd. De gebruikelijke aanduiding is de vervormingsfactor.

VFIR

  • Very Fast-IrDA
Een IrDA-standaard met 18 megabits per seconde.

Videotex

Communicatiestandaard voor een elektronische informatiedienst, eind jaren zeventig in Nederland bekend geraakt door Viditel, waarmee je aanvankelijk via telefoon en een speciaal TV-toestel, nu ook via een PC, menugestuurd informatie kunt opvragen en plaatsen. Ook wel viewdata genoemd. Verdrongen sinds de doorbraak van het internet.

Viewdata

  • Videotex
Communicatiestandaard voor een elektronische informatiedienst, eind jaren zeventig in Nederland bekend geraakt door Viditel, waarmee je aanvankelijk via telefoon en een speciaal TV-toestel, nu ook via een PC, menugestuurd informatie kunt opvragen en plaatsen. Verdrongen sinds de doorbraak van het internet.

Virtuele verbinding

Virtuele verbindingen (circuits) bestaan uit een aantal logische verbindingen tussen de zendende en ontvangende computer. De verbinding wordt tot stand gebracht nadat beide computers informatie hebben gewisseld en overeenstemming hebben bereikt over de communicatieparameters die de verbinding tot stand brengen en in stand houden, met inbegrip van de maximum omvang van de boodschap en het te volgen pad. Virtuele verbindingen zijn opgebouwd uit communicatieparameters als bevestigingen, flow control en foutenbesturing om de betrouwbaarheid te waarborgen. Ze kunnen tijdelijk zijn, zolang de conversatie duurt, of permanent, zolang de gebruikers het communicatiekanaal openhouden.

VRC

  • Vertical Redundancy Check
Controle van de pariteit per teken.