Datacommunicatie woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Datacommunicatie woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Datacommunicatie

Packet Assembler/Disassembler

  • PAD
Een apparaat dat grote brokken gegevens in pakketten opdeelt, gewoonlijk voor transmissie over een X.25-netwerk en ze aan de andere kant weer samenstelt.

Parallelle transmissie

Transmissiemethode waarbij een aantal bits tegelijk over gescheiden lijnen wordt verzonden (bijvoorbeeld 16 bits over 16 lijnen). Meestal eenrichtingsverkeer.

PE

  • Parity Even
  • Even pariteit
Foutcontrole bij het verzenden van data. Het aantal bits moet even zijn, is dit niet het geval dan is er iets mis gegaan met de verzending van de data.

Peer to Peer communicatie

Rechtstreekse communicatie tussen twee netwerkstations. Dit gebeurt dus zonder tussenkomst van een server. In een peer-to-peer netwerk kunnen onderling bronnen (resources) aan andere computers ter beschikking worden gesteld. Deze bronnen worden bij wijze van spreken gedeeld. Eigenlijk geldt dat alle aangesloten computers zowel server als client zijn. Een cd-romspeler of printer in een computer die deel uitmaakt van het netwerk, kan door alle aangesloten computers gebruikt worden.

Phase Modulation

Een van de drie manieren om een sinusgolfsignaal zodanig te modificeren dat het een informatiedrager wordt. De fase van de sinusgolf (carrier) verandert overeenkomstig de informatie die moet worden overgebracht.

PMA

  • Physical Medium Attachment
Dit is de transceiver die de AUI-signalen converteert naar de mediumsignalen.

Point to point verbinding

Communicatievorm tussen computers, waarbij er enkel een verbinding is gemaakt tussen twee eindpunten. Dit houdt dus in dat bij deze vorm van communicatie nooit meer dan twee computers met elkaar kunnen communiceren.

Point-to-Point

  • Vaste lijn
Point-to-point digitale verbindingen zijn dedicated verbindingen, ook wel eigen lijnen of huurlijnen genoemd. Het zijn de populairste communicatieverbindingen voor WAN's die tegenwoordig worden gebruikt. De draaggolf garandeert full-duplex bandbreedte door vanaf elk eindpunt een permanente verbinding op te zetten en maakt gebruik van bridges en routers om de LAN's door middel van verbindingen aan elkaar te koppelen.

Polarisatie

Als het elektrische of magnetische veld van een elektromagnetische golf in slechts één richting trilt, dan is de golf lineair gepolariseerd. De veldrichting geldt als polarisatierichting.

PRESTEL

Een standaard voor videotex in Nederland, België, Engeland en Scandinavië. Alle landen maken echter wel gebruik van verschillende charactersets.

Protocol

  • Afgesproken standaard
Een stelsel regels of standaards dat is ontworpen om computers met elkaar en met randapparaten te kunnen verbinden.

Protocoleigenschappen

De informatie-elementen die het doel van een protocol definiëren. Omdat de doelstellingen van protocollen kunnen variëren, kunnen ook de eigenschappen van protocol tot protocol verschillen.

Protocollensuite

Een groep samenwerkende protocollen.

Protocolstack

De implementatie van een specifieke protocolfamilie op een computer of ander knooppunt in de netwerkomgeving.

Punctured bits

Aantal bits dat tot aan het bereiken van de exacte datasnelheid gewist wordt. De verloren gegevens worden achteraf door de FEC (Forward Error Correction) geleverd.

Punt-multipunt

  • Point-multipoint
Situatie waarin dezelfde informatie wordt verstuurd naar meerdere bestemmingen. Voorbeelden zijn broadcast en narrowcast.