Datacommunicatie woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Datacommunicatie woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Datacommunicatie

D/A

 • Digital to Analog
Omzetten van digitale signalen naar analoge signalen.

DA-converter

Een DA-converter is een stukje elektronica (meestal op een chip) dat als specialiteit het omzetten van digitale waarden naar analoge spanningen heeft. De kwaliteit van een DA-converter is afhankelijk van de resolutie (hoeveel 'bits'?) en de snelheid (hoeveel Hz?). Hoe meer bits een DA-converter gebruikt, hoe nauwkeuriger een zekere analoge spanning benaderd kan worden. De snelheid van de DA-converter bepaalt de maximale frequentie die de chip kan genereren.

DAC

 • Digital to Analog Conversion
 • D/A-videoconverters
Een stukje hardware dat een digitaal signaal (een aantal bits) omzet in een analoog signaal.

Data Communications Equipment

 • DCE
Datacommunicatie-apparatuur (modem): één kant van een seriële verbinding. Hier zit de data-invoer op pin 2 en de data-uitvoer op pin 3. Een van de twee soorten hardware wordt verbonden door middel van een seriële verbinding en de ander is een DTE-toestel (Data Terminal Equipment). Een DCE-toestel ontvangt invoer van een DTE-toestel en fungeert vaak als een tussentoestel dat het invoersignaal op de een of andere manier omzet voordat het naar de ontvanger wordt verstuurd. Een externe modem is bijvoorbeeld een DCE-toestel dat gegevens ontvangt van een microcomputer (DTE), deze moduleert en de gegevens vervolgens over een telefoonverbinding verzendt. Bij communicatie ontvangt een RS-232 DCE-toestel gegevens over lijn 2 en verzendt over lijn 3. Daarentegen ontvangt een DTE-toestel over lijn 3 en zendt over lijn 2.

Data Compression Table

Een tabel met waarden die voor elk karakter toegekend zijn tijdens een communicatie onder MNP5 datacompressie. De default-waarden in de tabel worden tijdens een verbinding voortdurend gewijzigd en opgebouwd: hoe langer de tabel, hoe efficiënter de throughput.

Data Traffic

 • Dataverkeer
Transport van gegevens via datacommunicatieverbindingen, bijvoorbeeld de hoeveelheid TCP/IP-pakketten die over een netwerk lopen of het aantal bytes dat van en naar een website verstuurd is. Een website van een particulier mag meestal maar een beperkte hoeveelheid dataverkeer veroorzaken (bijvoorbeeld 150 MB per maand). Veel providers van accounts staan onbeperkt dataverkeer toe. In theorie is dit niet helemaal juist: geen enkele provider kan echt onbeperkt bandbreedte bieden, in de praktijk haalt de huurder van de www-ruimte de limiet niet (bijvoorbeeld 200 MB per dag).

Databits

Het aantal bits waaruit een teken bestaat bij asynchrone communicatie. Bij de vroegere telex was dit 5 bits; bij Videotex was het 7 bits. In vrijwel alle andere gevallen is het 8 bits (ASCII).

Datacommunicatie

Het overbrengen van gegevens van de ene naar de andere plaats. Hiervoor zijn nodig: een zender, een ontvanger en een medium.

Datacompressie

 • Gegevenscompressie
Het 'samenpersen' van digitale gegevens. Hierdoor worden bestanden kleiner, dus zijn ze sneller te versturen. Vanaf de jaren '60 wordt datacompressie gebruikt om de opslagcapaciteit van de opslagmedia te vergroten, vooral omdat deze destijds zeer duur waren. Later werd de nadruk meer gelegd op het verkorten van transmissietijden bij datacommunicatie omdat 'snelle' modems nog niet gangbaar waren. Met de huidige, megabytes vretende programma's is (on-the-fly) datacompressie nog steeds actueel. Een bekend programma voor datacompressie is WinZip.

Datagram

Samentrekking van (computer)data en telegram: een gegevenspakketje dat als attachment is gekoppeld aan alle bestanden die via een TCP/IP-netwerk van de ene computer naar de andere worden getransporteerd. Het datagram bevat alle gegevens om het bestand van de verzender bij de ontvanger te krijgen.

Datahuurlijn

Een speciale telefoonlijn van de ene locatie naar de andere, die gehuurd wordt voor exclusief gebruik (24 uur per dag, 7 dagen per week). Hoge-snelheid data-overdracht vereist een datahuurlijn.

Datalijn

Een telecommunicatieverbinding waarmee een computer een directe en permanente verbinding heeft met het internet. Het betreft verbindingen die over grote afstand worden gebruikt voor de overdracht van digitale gegevens.

Datascope

Een elektronisch apparaat waarmee het mogelijk is om de bit-patronen op een communicatielijn (bijvoorbeeld netwerkbekabeling) te detecteren en te lezen en tevens de patronen te interpreteren/vertalen in leesbare alfanumerieke karakters. Er zijn zelfs apparaten die de mogelijkheid hebben om de elektronische radioactieve straling van computers op te vangen en uit te lezen. Hierbij hoeven deze datascopes niet rechtstreeks op de datalijn te zijn aangesloten.

Dataverkeer

 • Data traffic
Transport van gegevens via datacommunicatieverbindingen, bijvoorbeeld de hoeveelheid TCP/IP-pakketten die over een netwerk lopen of het aantal bytes dat van en naar een website verstuurd is. Een website van een particulier mag meestal maar een beperkte hoeveelheid dataverkeer veroorzaken (bijvoorbeeld 150 MB per maand). Veel providers van accounts staan onbeperkt dataverkeer toe. In theorie is dit niet helemaal juist: geen enkele provider kan echt onbeperkt bandbreedte bieden, in de praktijk haalt de huurder van de www-ruimte de limiet niet (bijvoorbeeld 200 MB per dag).

DB25

25-polige connector die vaak bij seriële poorten terug te vinden is.

DBS

 • Direct Broadcasting Satellites
Televisiesignaal.

DCD

 • Data Carrier Detect
Het signaal binnen de V.24-norm waaraan men kan zien of er een draaggolf is. Dit is belangrijk wanneer er verbinding via een modem is. Het is een input; in de 25-polige D-connector op pin 8.

DCE

 • Data Communications Equipment
 • Datacommunicatie-apparatuur
Datacommunicatie-apparatuur (modem): één kant van een seriële verbinding. Hier zit de data-invoer op pin 2 en de data-uitvoer op pin 3. Een van de twee soorten hardware wordt verbonden door middel van een seriële verbinding en de ander is een DTE-toestel (Data Terminal Equipment). Een DCE-toestel ontvangt invoer van een DTE-toestel en fungeert vaak als een tussentoestel dat het invoersignaal op de een of andere manier omzet voordat het naar de ontvanger wordt verstuurd. Een externe modem is bijvoorbeeld een DCE-toestel dat gegevens ontvangt van een microcomputer (DTE), deze moduleert en de gegevens vervolgens over een telefoonverbinding verzendt. Bij communicatie ontvangt een RS-232 DCE-toestel gegevens over lijn 2 en verzendt over lijn 3. Daarentegen ontvangt een DTE-toestel over lijn 3 en zendt over lijn 2.

Dead reckoning

Systeem om de positie van een voertuig te bepalen zonder satellietnavigatie. Het gebruikt onder meer een gyroscoop en tachograaf.

Desktop conferencing

 • Personal conferencing
Een verbinding tussen twee computersystemen waarmee twee personen beeld, geluid, data en applicaties kunnen delen.

DGPS

 • Differential GPS
Een navigatiesysteem dat gebruik maakt van radiostations op de grond om nauwkeuriger te navigeren. Het verschilt van WAAS omdat de GPS-ontvanger het moet ondersteunen.

Dictionary

Compressiecodes die door de datacompressie-algoritme V.42 bis opgebouwd zijn.

Differentiële codering

Methode van datacompressie waarbij elke niet elke waarde exact gerepresenteerd wordt, maar wel het verschil ten opzichte van de vorige waarde. Deze kleinere waarden nemen namelijk minder bits in beslag. Er treedt verlies op wanneer de verschillen te groot worden. Een voorbeeld hiervan is differential PCM.

Differentiële ingang

Een analoge invoer, afkomstig van twee bronnen, die beide van de aarde van de computer geïsoleerd zijn.

Digitaal cement

Informatiemodel in de bouw dat een bijdrage levert aan de invoering van EDI.

Digitaal signaal

Een signaal dat maar een bepaald aantal niveaus kan aannemen, meestal twee (0 of 1).

Digital to Analog Converter

Chip die digitale signalen omzet naar analoge signalen die door randappatuur worden verwerkt. Zo zet de DAC in de videokaart de signalen om naar signalen die in de monitor als beeld worden weergegeven. De DAC in de geluidskaart ze signalen om naar geluid.

Digitale Certificatie

Een toevoeging aan een dataverleer dat de identiteit van de zender definiëert en de data kan versleutelen.

Digitale lijn

Een communicatielijn die informatie alleen in binair gecodeerde (digitale) vorm doorgeeft.

Diode

Een elektrische component die analoge signalen naar digitale omzet.

DirecPC

Product van de firma Hughes Electronics. Een PC met een eigen satelietschotel waarmee men met een snelheid van 400 Kbps Internet kan ontvangen (downlink). Van echte tweeweg-satellietcommunicatie via de satelliet is bij DirecPC geen sprake, want voor de uplink (de datazending van aarde naar satelliet) valt men terug op de telefoonlijn.

Distri-Care

Afstemmen van de basis-transactiegegevens van organisaties om EDI mogelijk te maken.

DMT

 • Discrete Multitone Modulatie
Een ADSL-norm, waarbij frequenties van 26 kHz tot 1100 kHz worden verdeeld in 274 bandjes van 4 kHz.

DOV

 • Data Over Voice
Transmissie van gegevens over een spraaklijn.

Downlink

De datazending van een satteliet naar de aarde.

Downstream

De fysieke aansluiting (stekker) in de richting van USB-apparaten en voor gegevensoverdracht van host naar de apparaten.

DS0

 • Digital Signal 0
64 kbps digitale representatie voor de stem.

DS1

 • Digital Signal 1
Vierentwintig stemkanalen (voice channels) samengevoegd in één 193 bit frame en verstuurt op een snelheid van 1.536 Mbps.

DS2

 • Digital Signal 2
Vier T1 frames samengevoegd in een hoger niveau frame verstuurt op een snelheid van 6.312 Mbps.

DSL

 • Digital Subscriber Line
Technologie voor datacommunicatie. Deze technologie maakt gebruik van de bestaande koperen telefoonbekabeling, maar gaat veel efficiënter om met de beschikbare bandbreedte dan de normale modemtechnologie, wat resulteert in hogere overdrachtssnelheden. DSL-technologie wordt momenteel in verschillende vormen aangeboden, zoals ADSL en HDSL, die elk andere prestatieniveaus bieden.
Technische gegevens
Technische gegevens

DSL-TV

Video en televisie over DSL. Via een DSL-verbinding (bijvoorbeeld ADSL) televisiesignalen verzenden, zodat de ontvanger geen kabel of een schotel (sateliet) nodig heeft.

DSLAM

 • Digital Subscriber Line Access Multiplexer
Koppeling tussen Internet en ADSL netwerk (bijvoorbeeld via de KPN).

DSSS

 • Direct Sequence Spread Spectrum
Transmissietechniek toegepast bij draadloze netwerken van het type IEEE 802.11b. Technologie die gebruikt wordt om gegevens via radiogolven te versturen. Bij DSSS worden de pakketten verspreid over een frequentieband verstuurd.

DSU

 • Digital Service Unit
Apparaat tussen de gebruikers data terminal equipment (DTE) en de standaard digitale ontvangerscircuits (carrier digital circuits).

DTE

 • Data Terminal Equipment
 • Data-eindstationapparatuur
Eén kant van een seriële verbinding. Hier zit de data-invoer op pin 3 en de data-uitvoer op pin 2. Volgens de RS-232-hardwarestandaard is een DTE elk apparaat dat in staat is gegevens in digitale vorm over een kabel of een communicatielijn te verzenden.

DTP

 • Data Transfer Process
Het data transfer process zorgt voor de verbinding en beheert deze binnen FTP (File Transfer Protocol). DTP kan zowel passief als actief plaatsvinden. Het user data transfer process luistert naar een specifieke datapoort, en de server initialiseert de dataverbinding en het transport van de data volgens specifieke parameters.

Duplex

De mogelijkheid om gegevens over één kanaal in beide richtingen gelijktijdig over te dragen.

Duplex transmissie

 • Full-duplex transmissie
Communicatie die simultaan, in beide richtingen, tussen de zender en de ontvanger plaats vindt .Alternatieve transmissiemethoden zijn simplex, eenrichtingsverkeer, en half-duplex (dat is tweezijdige communicatie maar slechts in een richting tegelijk).