Datacommunicatie woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Datacommunicatie woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Datacommunicatie

CAP

 • Carrierless Amplitude/Phase modulatie
Lijncoderingsmethode bij ADSL; de oorspronkelijke ADSL-norm, wordt vervangen door DMT.

Capaciteit

Hoogst mogelijke (betrouwbare) verzendingssnelheid voor een verbinding.

Carrier signal

Signaal voor het verzenden van data.

CBR

 • Constant Bit Rate
Een QoS-niveau (Quality of Service) bij ATM. Dit geeft een exacte bandbreedte en hiermee kunnen vaste permanente verbindingen worden geëmuleerd.

CD

 • Carrier Detect
Modemsignaal wanneer een draaggolf aanwezig is. Indicator op de modem wanneer er een verbinding is gemaakt.

Cellen

ATM-pakketjes met een vaste grootte van 53 bytes.

Cellulair

Mobiele communicatie werkt met cellen: gebieden die bestreken worden door een basisstation. De honingraatachtige celstructuur maakt hergebruik van frequenties mogelijk. Hoe kleiner de cellen, hoe vaker de frequenties kunnen worden hergebruikt en hoe lager het vermogen. Binnen een kantoor kan met picocellen gewerkt worden. De basistations zijn via kabels met elkaar verbonden om de continuļæ½teit van een radioverbinding te waarborgen.

Channel

 • Kanaal
Een pad tussen zender en ontvanger voor het verzenden van informatie in één richting.

Checksum

Controlegetal berekend uit een blok gegevens, dat nuttig is bij foutdetectie.
Door middel van de checksum kan bijvoorbeeld de ROM gecontroleerd worden.
Door middel van de checksum kan bijvoorbeeld de ROM gecontroleerd worden.

Checksum-methode

Deze moet de correcte overdracht van gegevens met een hoge waarschijnlijkheid garanderen.

CIR

 • Committed Information Rate
Gegarandeerde bandbreedte zoals mogelijk via frame relay.

Circuit switching

Het opzetten van een verbinding door het schakelen van draden.

Co-channel interference

 • Interferentie
Storing dat is veroorzaakt doordat aangrenzende signalen over hetzelfde kanaal gaan.

Coderen

Een bestand omzetten in een andere vorm om het geschikt te maken voor verzending via het netwerk.

Collision

 • Conflict
 • Botsing
Een botsing van twee of meer datapakketten waardoor gegevens verloren kunnen gaan; een poging van twee stations binnen het netwerk om op hetzelfde moment gegevens te verzenden op een kanaal. Wanneer een netwerk met busstructuur gebruik maakt van het collision protocol, wil dat zeggen dat elk station de bus kan gebruiken wanneer het maar wil. Op het moment dat twee stations tegelijkertijd een datapakketje versturen, ontstaat er een botsing. Het collision protocol wordt alleen gebruikt bij netwerken met een busstructuur.

Communicatie

Het overbrengen van boodschappen.

Communications Accelerator

Een versneller waarmee de snelheid van de seriële aansluiting tot 115,2 kbps kan worden opgevoerd.

Composite link

De lijn of het circuit voor de verbinding van twee multiplexers of concentrators. Het circuit is de drager van multiplexed data.

Concentrator

Een apparaat dat datacommunicatiesignalen doorstuurt, bijvoorbeeld een hub of switch. De mogelijkheden van een concentrator zijn enorm. Zaken als routers, bridges en power-supplies kunnen hieraan gehecht worden.

Conceptual codingf

Delen uit een signaal weghalen.

Conditioning

De toevoeging van apparatuur aan een gehuurd spraakkanaal, waardoor dat kanaal voldoet aan de specificaties voor datatransmissie.

Conflict

 • Collision
Een botsing van twee of meer datapakketten, waardoor gegevens verloren kunnen gaan.

Connect time

De tijdsduur van een bepaalde verbinding.

Control

 • Besturing
Bij communicatie is besturing van de informatiestroom van de ontvanger en zender nodig voor een goed verloop van de gegevensuitwisseling.

Conversion time

 • Conversietijd
De benodigde tijd tussen het uitlezen van een kanaal en het beschikbaar zijn van de juiste data.

CoS

 • Classes of Service
Toewijzing van bandbreedte en kwaliteit naar behoefte. Zo kan er ondere andere onderscheid gemaakt worden in transportsnelheid, variaties in vertragingstijden en het aantal fouten dat geaccepteerd wordt tijdens het transport. Dit maakt het mogelijk om per applicatie te kiezen voor een bepaalde service-klasse: zo is video bij uitstek een tijdkritische applicatie waarbij een continue doorvoer van data en een beperkte vertraging belangrijker zijn dan het aantal fouten tijdens het transport. Bij FTP daarentegen speelt vertraging helemaal geen rol, maar is het wel belangrijk dat de data zonder fouten worden getransporteerd.

CPE

 • Customer Premise Equipment
Een intern alternatief voor IN, gerealiseerd met behulp van eigen apparatuur, gekoppeld aan de telefooncentrale (PABX). Dat gedeelte van de ADSL-systeem wat is geplaatst bij de klant.

CRC

 • Cyclic Redundancy Check
Een methode om fouten te signaleren en te corrigeren tijdens de gegevensoverdracht. De cyclic redundancy check is een getal dat ontstaat door een wiskundige bereking uit te voeren met als bron de gegevens van een pakket. Als het pakket op de bestemming aankomt, wordt de berekening opnieuw uitgevoerd. Als de resultaten overeenstemmen, geeft dit aan dat het pakket ongeschonden is. Verschilt de berekening op de plaats van bestemming van die bij de bron, dan betekent dit dat de gegevens tijdens de verzending veranderd zijn. In dat geval geeft de CRC-routine de broncomputer een teken dat de gegevens opnieuw moeten worden verzonden.

CRC-12

CRC gebaseerd op de polynoom x^12+x^11+x^3+x^2+x+1. Wordt gebruikt bij een tekenlengte van 6 bits.

CRC-16

CRC gebaseerd op de polynoom x^16+x^15+x^2+1. Wordt gebruikt bij een tekenlengte van 8 bits.

CRC-CCITT

CRC gebaseerd op de polynoom x^16+x^12+x^5+1. Een 16-bits controlegetal vangt alle enkele en dubbele fouten op, alsmede alle burstfouten met een lengte van 16 bits of kleiner.

CSU

 • Channel Service Unit
Digitale DCE (Data Communications Equipment), gebruikt voor terminatie van digitale circuits (zals DDS- of T1-lijnen) op de lokatie van de klant.

CTS

 • Clear to Send
 • Ontvangstklaar
Het signaal binnen de V24-norm waarmee wordt aangegeven dat de andere kant mag gaan verzenden. Het is een input. In de 25 polige D-connector op pin 5 Send. Stuurskanaal van de seriële poort (RS-232C).

Current Loop

Methode voor onderlinge verbiding van terminals en transmissie signalen; een mark (binair 1) wordt aangeduid door stroom op de lijn, en een space (binair 0) wordt aangeduid door de afwezigheid van stroom.

Cyclic Redundancy Check

 • CRC
Een methode om fouten te signaleren en te corrigeren tijdens de gegevensoverdracht. De cyclic redundancy check is een getal dat ontstaat door een wiskundige berekening uit te voeren met als bron de gegevens van een pakket. Als het pakket op bestemming aankomt, wordt de berekening opnieuw uitgevoerd. Indien de resultaten overeenstemmen, geeft dit aan dat het pakket ongeschonden is. Als de berekening op de plaats van bestemming verschilt van de berekening bij de bron, betekent dit dat de gegevens tijdens de verzending veranderd zijn. In dat geval geeft de CRC-routine de broncomputer een teken dat de gegevens opnieuw moeten worden verzonden.