Datacommunicatie woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Datacommunicatie woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Datacommunicatie

B-ICI

 • Broadband Inter Carrier Interface
De interface tussen twee ATM-netwerken. De B-ICI specificatie is opgesteld door het ATM-Forum, en kan net als de PNNI worden gezien als tegenhanger van de door de ITU-T gestandaardiseerde NNI.

Backplane

Hogesnelheidsverbinding waarover twee individuele componenten met elkaar communiceren.

Backplane-switch

Bij een backplane-switch wordt een voor alle poorten gemeenschappelijke highspeedbus gebruikt. Sommige switches transporteren de frames onveranderd via deze bus, andere delen ze in cellen op om ze bij de doelpoort weer samen te voegen.

Bandbreedte

 • Bandwidth
De capaciteit van de data die kan worden vervoerd, vaak via een communicatielijn, computerbus of een perifeer kanaal. Zo is de standaard bandbreedte voor IEEE 802.3 Ethernet, 10 Mbps, wat in theorie betekent dat 10 Mbps kan worden vervoerd. Via de PCI-bus kunnen 32 bits gelijktijdig worden overdragen, waardoor deze een grotere bandbreedte heeft dan de 16-bits ISA-bus. Glasvezel heeft een bandbreedte van minimaal 1 GigaHertz. Dit impliceert dat er over een glasvezelkanaal van 62,5u circa 172.413 telefoongesprekken met een freqentiebereik van 200 Hz-6 kHz kunnen worden getransporteerd.

Bandbreedte

 • Bandwidth
Het verschil tussen twee frequenties, waarbij de demping van het signaal dat in deze frequentieband werkt, 3 dB hoger is dan de laagst voorkomende waarde van de demping in deze frequentieband. Een telefoonlijn heeft bijvoorbeeld een bandbreedte van 3000 Hz, oftewel het verschil tussen de laagste (300 Hz) en de hoogste (3300 Hz) frequenties die deze kan transporteren. Zo is de bandbreedte van een (glasvezel)kabel omgekeerd evenredig met de lengte van deze kabel. De kwaliteit van een glasvezelkabel wordt veelal uitgedrukt in het product van bandbreedte en lengte van de kabel. Een standaardwaarde voor 62,5/125 en 50/125 multimode glasvezelkabel is 500 MHz per km. Er is een directe relatie tussen de bandbreedte en de maximaal te bereiken bitsnelheid (bits per seconde) van een verbinding. In een glasvezel zorgt de lichtspreiding voor de bovengrens van de bandbreedte. De eenheid voor bandbreedte is de Hertz (kilo-, mega-, giga- en tera-).

Bandbreedte

Bandbreedte is de mogelijkheid om een bepaalde hoeveelheid bits te versturen. Deze mogelijkheid wordt uitgedrukt in duizend (kilo-), of miljoen (mega-) bits per seconde (kbps, Mbps).

Bandwidth

 • Bandbreedte
De capaciteit van de data die kan worden vervoerd, vaak via een communicatielijn, computerbus of een perifeer kanaal. Zo is de standaard bandbreedte voor IEEE 802.3 Ethernet, 10 Mbps, wat in theorie betekent dat 10 Mbps kan worden vervoerd. Via de PCI-bus kunnen 32 bits gelijktijdig worden overdragen, waardoor deze een grotere bandbreedte heeft dan de 16-bits ISA-bus. Glasvezel heeft een bandbreedte van minimaal 1 GigaHertz. Dit impliceert dat er over een glasvezelkanaal van 62,5u circa 172.413 telefoongesprekken met een freqentiebereik van 200 Hz-6 kHz kunnen worden getransporteerd.

Bandwidth on demand

Situatie waarbij de gebruiker bandbreedte ter beschikking krijgt op het moment dat daarom wordt gevraagd. Bandwidth on demand kan worden gebruikt voor 'usage based tariffing', met andere woorden: de gebruiker betaalt alleen voor netwerkcapaciteit die daadwerkelijk wordt gebruikt. Sommige diensten, zoals huurlijnen, bieden niet die flexibiliteit; in dat geval betaalt de abonnee een vast bedrag, onafhankelijk of hij die netwerkcapaciteit daadwerkelijk gebruikt.

Baseband

 • Basisband
Een systeem dat wordt gebruikt om gecodeerde (digitale) signalen over de kabel te zenden. Dit is een eenvoudige en goedkope oplossing voor communicatie binnen netwerken, met als belangrijkste nadeel de geringe maximale afstand. Baseband gebruikt digitale signalering over een enkele frequentie. Signalen stromen in de vorm van afzonderlijke elektriciteits- of lichtpulsen. Bij baseband-transmissie wordt de volledige capaciteit van het communicatiekanaal gebruikt om een enkel gegevenssignaal te verzenden.

Baseband-transmissie

Bij baseband-transmissie wordt de volledige capaciteit van het communicatiekanaal gebruikt om een enkel gegevenssignaal te verzenden.

Baudot-code

Vijfbitscodering toegepast bij telexsystemen. Laat 32 codes toe, waarvan 26 voor letters. De overige zes dienen om volgende codes een andere betekenis te geven, zoals hoofdletters, cijfers en leestekens.

BBI

 • Astra Broadband Interactive System
Dit systeem van Astra biedt de mogelijkheid om multimedia signalen via satelliet te versturen met een snelheid van 2 Mbit per seconde

Beacon Frames

FDDI-knooppunten zenden deze frames uit om de naastgelegen knooppunten te definiëren.

Beamen

 • Overstralen
 • Verzenden
 • Infrarood versturen
Het door middel van infrarood overdragen van digitale informatie van een handheld computer naar een andere.

Bell

AT&T-standaard voor datacommunicatie.

Bell 212

Een AT&T specificatie van full-duplex, asynchrone of synchrone, 1200 bps datatransmissie voor het openbare telefoonnet.

Bell 43401

Een AT&T publicatie die de eisen definieert voor datatransmissie over DC-continu, particuliere metaalcircuits met beperkt bereik, geleverd door het telefoonbedrijf.

BER

 • Bit Error Rate
Wordt gebruikt bij datacommunicatie en is de verhouding tussen het aantal goed en het aantal fout ontvangen bits. In digitale transmissie is de BER het percentage bits dat fout aankomt bij de bestemming. De BER is een maat voor de kwaliteit van een transmissiekanaal.

BER

 • Basis Encoding Rules
De transfer syntax van ASN.1.

BERT/BLERT

 • Bit Error Rate/Block Error Rate Testing
Een foutcontroletechniek waarbij een ontvangen datapatroon wordt vergeleken met een bekend patroon van verzonden data, ter bepaling van de kwaliteit van de transmissielijn.

Bestandsoverdracht

Het versturen van een bestand van de ene computer naar de andere computer.

BiDi

 • Bi-Directional
 • Bidirectioneel
Twee richtingen op. Een poort is bidirectioneel als hij zowel kan zenden als ontvangen. Voor een seriële poort is dit praktisch altijd het geval. Een parallelle poort is in principe bedoeld om alleen te zenden (printen). Tegenwoordig wordt de parallelle poort echter ook voor andere toepassingen gebruikt (netwerkadapters, data transfer e.d.) en deze wordt daarom ook steeds meer bidirectioneel gebruikt.

Bidirectionele gegevensoverdracht

Gegevensoverdracht die in twee richtingen kan plaatsvinden, dus van computer naar randapparaat en van randapparaat naar computer.

Binair bestandstransport

Manier om bestanden over te brengen, waarbij de gegevens niet van tevoren worden geconverteerd naar een algemeen uitwisselingsformaat.

Binding

Een proces dat het communicatiekanaal tussen een protocolstuurprogramma en een netwerkadapterstuurprogramma tot stand brengt.

Bipolair

Een signaalbereik dat zowel negatieve als positieve waarden heeft.

Bisync

 • Binary Synchronous Communication Protocol
Een communicatieprotocol dat ontwikkeld is door IBM. Bisync-transmissies worden óf in ASCII óf in EBCDIC gecodeerd. De boodschappen kunnen een willekeurige lengte hebben en worden verzonden in eenheden die frames worden genoemd, eventueel voorafgegaan door een message header. Omdat Bisync synchrone transmissie gebruikt, waarbij bepaalde tijdsintervallen worden gescheiden, begint en eindigt elk frame met speciale tekens. Hierdoor kunnen de zendende en ontvangende apparaten hun klok gelijkzetten.

Bit mapping

Datacompressie methode. Deze methode is met name geschikt voor het comprimeren van grote hoeveelheden van bepaalde datatypes, zoals getallen of bepaalde karakters, zoals witruimte. Een bitmap geeft aan of op die positie een karakter staat of niet. Als alle acht tekens data-karakters zijn dan levert dit geen compressie op, maar een expansie, omdat er een extra teken toegevoegd wordt (de bitmap, bestaande uit acht eentjes). Dit algoritme is pas effectief bij twee of meer te comprimeren tekens. Om in een datastream de volgende bitmap te localiseren moet het aantal eentjes in de bitmap geteld worden. Dit, plus een, is de positie van de volgende bitmap.

Bit time

De tijd die elk station nodig heeft om een bit te ontvangen en op te slaan.

Bit/s

 • bps
 • Bits per second
Maat voor transmissie-snelheid (of capaciteit van een communicatie-kanaal). Wanneer de transmissiesnelheid gelijk is aan 64 kbit/s, dan worden er dus 64.000 bits per seconde verstuurd.

Bitloss

Verlies van gegevens tijdens de overdracht.

Bitrate

De maat voor communicatiesnelheid. Deze geeft aan hoeveel bits (0 of 1) in een vastgestelde tijd worden verstuurd. De bitrate wordt uitgedrukt in bps (ook wel B/s of bit/s), en dat staat voor Bits per seconde. Grotere eenheden zijn; kbps = kilobits/s en Mbps = megabit/s.

Bits per seconde

 • Bps
Een aanduiding voor de snelheid waarmee een apparaat gegevens kan verzenden. Wordt wel ten onrechte gelijkgeschakeld aan baudrate.

Bitsnelheid

De computergegevens bestaan uit bits, die door de modem worden omgezet, zodat ze over een telefoonlijn verzonden kunnen worden. De bitsnelheid wordt uitgedrukt in bps (bits per seconde).

Bitstream

Een ononderbroken stroom van bits.

Bitstuffing

Bitstuffing is de toevoeging van een klein aantal binaire getallen aan een transmissie-eenheid om het pakket op te vullen tot een standaardgrootte of om de snelheid te synchroniseren. De ontvanger weet hoe het de stuffed bits moet detecteren en verwijderen.

Bluetooth-dongle

Met een bluetooth-dongle is het mogelijk om een dataverbinding draadloos tussen apparaten, die bluetooth ondersteunen, op te zetten. Voorbeelden van bluetooth apparaten zijn mobiele telefoons, PDA (personal digital assistants) en computers.

Border routing

Het overdragen van pakketten van het ene internetwerk naar het andere.

Bounce

Een retourmelding van een bericht dat niet op de plaats van bestemming is aangekomen. Hierin wordt uitgelegd waarom het bericht de bestemming niet heeft bereikt.

Bps

 • Bits per seconde
Een aanduiding voor de snelheid waarmee een apparaat gegevens kan verzenden. Wordt wel ten onrechte gelijkgeschakeld aan baudrate.

Break

Het gedurende een langere tijd actief maken van een seriële lijn. De break heeft tot doel om de attentie van de ontvanger te wekken; er wordt geen karakter overgestuurd.

Breedband

 • Broadband
Een meer geavanceerd transmissiekanaal (vergelijk basisband) waardoor meerdere verbindingen tegelijk mogelijk worden. De brede frequentieband wordt onderverdeeld in een aantal kanalen; de te transporteren data wordt in het gewenste frequentiekanaal gebracht door modulatie op een hoogfrequente draaggolf. Kenmerken: hoge snelheid, grote maximale afstand en hogere kosten dan de baseband.

Broadband

 • Breedband
Een meer geavanceerd transmissiekanaal (vergelijk basisband) waardoor meerdere verbindingen tegelijk mogelijk worden. De brede frequentieband wordt onderverdeeld in een aantal kanalen; de te transporteren data wordt in het gewenste frequentiekanaal gebracht door modulatie op een hoogfrequente draaggolf. Kenmerken: hoge snelheid, grote maximale afstand en hogere kosten dan de baseband.

Broken pipe

 • Broncodering
Methode voor datacompressie waarbij bitstromen worden gemanipuleerd, rekening houdend met specifieke eigenschappen van de gegevens in kwestie. Meestal gaat het om lossy compression. Voorbeelden hiervan zij differentiële codering, transformaties en vectorkwantisering.

BSC

 • Bisynchrone Transmissie
Een byte- of tekengeoriënteerd communicatieprotocol van IBM dat een industriestandaard is geworden. Maakt gebruik van een vaste set besturingstekens voor gesynchroniseerde transmissie van binair gecodeerde data tussen stations in een datacommunicatiesysteem.

BSS

 • Base Station System
Hetzelfde als basestation. Feitelijk bestaat het Base Station System uit de Base Transceiver Station en de Base Station Controller.

Burst

 • Uitbarsting
 • Ontlading
Een zeer kort signaal dat een behoorlijk grote hoeveelheid informatie transporteert.

Burst rate

Maximale transmissiesnelheid op piekmomenten.

Burst-modus

Een speciale modus met hoge snelheid voor de overdracht van grotere datablokken als ononderbroken stroom van kleinere data-eenheden. Een cache-line van 16 bytes kan bijvoorbeeld als burst van vier data-eenheden worden overdragen.

Bus

Verbindingsmiddel tussen twee of meer elektronische eenheden voor de uitwisseling van signalen.