Database woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Database woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Database

Tabel-constraints

De in een tabel te stellen eisen aan een combinatie van tuples (rijen). Zo mag een klantnummer uit de tabel met klantgegevens slechts 1 keer voorkomen. Een ander voorbeeld is dat in een tabel met artikelen is gepecificeerd dat, indien de kolom vervangend artikelcode is ingevuld, de waarde daarvan altijd moet verwijzen naar een andere in dezelfde tabel bestaande artikelcode echter met dezelfde waarde in de kolom artikelsoort.

Ternair feittype

Een ternair feittype heeft drie rollen.

Testdatabase

Database die gebruikt wordt bij het testen van een testobject. De testdatabase is qua structuur een kopie van de database zoals deze in productie (real life) gebruikt wordt of gebruikt gaat worden.

Transactie

Afgesloten databasebewerking, die uit meerdere afzonderlijke bewerkingen samengesteld kan zijn. Zo bestaat een boeking in een bedrijfstoepassing uit een afschrijving en een bijboeking.

Transactie processing monitor

De rol van de transactie processing monitor is het afwerken van transacties (verzoeken van gebruikers).

Tupel

Rij labels, regel labels. Alle tupels bijelkaar is de populatie van de IGD.

Tuple

Een ingevulde rij in een tabel van een relationele database, bijvoorbeeld 'Bos, P.Goriusstraat 50', welke wordt geļæ½ndentificeerd door het sleutelattribuut (bijvoorbeeld leverancierscode).

Tuple-constraints

De in een rij (tuple) voorkomende combinatie van attribuutwaarden kunnen aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Bijvoorbeeld: indien in een tabel met facturen betaalwijze en BTW-nummer als kolommen zijn opgenomen, zou voor iedere factuur (rij) moeten gelden.

Turn-arround

Type log-file, waarbij een volle log-file automatisch weer aan het begin van het bestand wordt overschreven.