Database woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Database woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Database

Schaalbaarheid

De mogelijkheid van een database (in de regel van een serversysteem) om mee te groeien met de performance-eisen van de gebruikers, desnoods door de overstap op een ander hardwareplatform of besturingssysteem.

Scripttalen

In scripttalen worden bijvoorbeeld de definities van een database of een schermformulier vastgelegd.

Select

Relationele bewerking waarbij een aantal rijen uit een tabel wordt geselecteerd.

Sleutel

  • Primary key
Bij databasemanagement is de sleutel een aanduiding voor een record of een groep records in een gegevensbestand. Vaak wordt de sleutel gedefinieerd als de inhoud van een veld, dat in sommige database management-programma's sleutelveld wordt genoemd en het indexveld in andere. Sleutels worden opgeslagen in tabellen en worden op een bijzondere manier geïndexeerd om het opzoeken te versnellen.

SP

  • Stored Procedure
Bij een DBMS (DataBase Management System) is een stored procedure een set van SQL-opdrachten (Structured Query Language) met een naam. Deze set is opgeslagen in een gecompileerde database, zodat hij gebruikt kan worden door verschillende programma's. Het gebruik van stored procedures kan handig zijn in het benaderen van data, waarbij de gebruikers wel de gegevens kunnen benaderen en wijzigen, maar de procedures niet kunnen veranderen. Bovendien is het door gebruik van SP's beter mogelijk om de data-integriteit te behouden, omdat gegevens alleen op een bepaalde manier kunnen worden gewijzigd. Ook komt het gebruik van SP's de productiviteit ten goede, want de opdrachten in een stored procedure hoeven maar één maal te worden geschreven.

Sparse file

Een groot pre-allocated bestand dat voor het grootste deel leeg is, zoals bijvoorbeeld een database logbestand.

SQL

  • Structured Query Language
Een database-subtaal om gegevens in een relationele database op te vragen en bij te werken, en om de database te beheren. Hoewel het geen programmeertaal als C en Pascal is, kan SQL worden gebruikt om interactieve opvraagverzoeken (queries) te formuleren; SQL kan ook in een applicatie zijn opgenomen als instructie om gegevens te manipuleren. De SQL-standaard bevat ook onderdelen om gegevens te definiëren, wijzigen, besturen en beveiligen.

SQL geschiedenis

SQL komt oorspronkelijk uit de stal van IBM waar in de jaren zeventig onderzoek werd gedaan naar de mogelijkheden van relationele databasesystemen. Er werd een experimenteel database managementsysteem ontwikkeld met de naam System R. Als databasetaal werd gekozen voor Sequel, ooit uitgedacht door R.F. Boyce en D.D. Chamberlin. De taal werd hernoemd naar SQL, maar veel mensen spreken dit nog uit als 'siekwul'. Het System R-project bleek een succes en de bevindingen werden gebruikt om SQL/DS te bouwen. Dit was IBM's eerste relationele database managementsysteem dat werd verkocht. Vervolgens bracht IBM DB2 uit wat een enorm succes was. Daarna bouwden andere fabrikanten ook relationele systemen en sommige daarvan implementeerden SQL als databasetaal. In de jaren tachtig kwamen bedrijven als Informix, Sybase en Oracle met soortgelijke oplossingen. Ook deze oplossingen zijn zeer succesvol gebleken en worden op grote schaal toegepast. Om te zorgen voor standaardisatie van SQL zijn door een aantal instanties standaarden ontwikkeld. De meest bekende is ISO in samenwerking met ANSI. SQL is een databasetaal die dus al een tijdje meegaat en de verwachting is dat dit ook nog wel een tijd zo zal blijven. De interessantste ontwikkelingen bij gegevenshantering vinden plaats op het gebied van LDAP.

SQL/DS

IBM's eerste relationele database managementsysteem dat werd verkocht.

Statische contrains

Statische constrains zijn voor alle atribuut-waarden geldig en zijn tevens altijd te controleren.

Stored procedure

SQL instructie (Structured Query Language) die binnen een database wordt bewaard.

Structured Query Language

  • SQL
Een database-subtaal om gegevens in een relationele database op te vragen en bij te werken, en om de database te beheren. Hoewel het geen programmeertaal als C en Pascal is, kan SQL worden gebruikt om interactieve opvraagverzoeken (queries) te formuleren; SQL kan ook in een applicatie zijn opgenomen als instructie om gegevens te manipuleren. De SQL-standaard bevat ook onderdelen om gegevens te definiëren, wijzigen, besturen en beveiligen.

Sybase

Relationele database.

Synchronisatie

Een proces waar de verschillende kopieën van de databases gelijk worden gemaakt.

Synchroniseren

  • Gelijkzetten
Bij databases: wijzigingen van de ene database in de andere database bijwerken. Bij mobiele computers: gewijzigde bestanden op de server bijwerken op de mobiele computer en andersom. Rij RTC: tijd gelijkzetten met die van de externe computer.

System R

SQL komt oorspronkelijk uit de stal van IBM, waar in de jaren zeventig onderzoek werd gedaan naar de mogelijkheden van relationele databasesystemen. Er werd een experimenteel database managementsysteem ontwikkeld met de naam System R. Als databasetaal werd gekozen voor Sequel, ooit uitgedacht door R.F. Boyce en D.D. Chamberlin. De taal werd hernoemd naar SQL, maar veel mensen spreken dit nog uit als 'siekwul'. Het System R-project bleek een succes en de bevindingen werden gebruikt om SQL/DS te bouwen.

Systems manegement

  • Systeembeheer
Systems management is het beheer van de informatiesystemen van een onderneming. Dit omvat: informatie verzamelen, inkoop van apparatuur en software, verdelen van apparatuur en software waar het nodig is, installeren en configureren, onderhoud plegen, updates verzorgen, opzetten van probleemoplossingsprocedures, etc. Systems management valt onder een CIO (Chief Information Officer) en de afdeling heet vaak MIS (Management Information Systems) of IS (Information Systems). Network management en Database management zijn vaak onderdelen van Systems management.