Database woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Database woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Database

RDBMS

  • Relational Database Management System
Relationele databank. Een complexe toepassing waarmee databases kunnen worden gemaakt, georganiseerd en bewerkt, waarmee gegevens in een door de gebruiker opgegeven selectie kunnen worden getoond en waarmee in sommige gevallen opgemaakte rapporten kunnen worden afgedrukt. Bekende voorbeelden zijn Oracle, Sybase en Informix.

RDD

  • Replaceable Database Driver
Het systeem voor uniforme benadering van databases.

Record

Verzameling van gegevens in een database die bij elkaar horen, bijvoorbeeld alle gegevens over iemands naam, adres en woonplaats.

Record Locking

Als een file in een netwerk door meerdere users tegelijkertijd gebruikt moet kunnen worden, dan zal men moeten voorkomen dat er fouten ontstaan door het tegelijkertijd wijzigen van dezelfde data. File locking is een mogelijkheid, maar bij databases kan dit ook erg hinderlijk zijn. Een tussenvorm is record locking. Hierbij is het wel mogelijk om het bestand door meerdere gebruikers tegelijkertijd te laten openen, maar het record op dat moment in gewerkt wordt, kan slechts door één gebruiker tegelijkertijd gewijzigd worden. Tegelijkertijd lezen door meerdere gebruikers is meestal wel mogelijk.

Redundantie

Meermalen voorkomen van dezelfde informatie. Hiervan is sprake als bijvoorbeeld in een database dezelfde gegevens op verschillende plaatsen zijn opgeslagen. In dat geval is redundantie negatief, maar het kan ook als voorzorgsmaatregel (en dus positief) toegepast worden: als gegevens op verschillende plaatsen zijn opgeslagen, kan men bij uitval van een systeem op een ander systeem terugvallen

Referenced table

Een primaire sleutel van de ene tabel waaraan gerefereerd kan worden (referenced table) komt als kolom voor in een andere tabel (referencing table).

Referencing table

Een primaire sleutel van de ene tabel waaraan gerefereerd kan worden (referenced table) komt als kolom voor in een andere tabel (referencing table).

Relatie

  • Relationship
De relaties tussen entiteittypen.

Relationale structuur

Database structuur die uit meerdere gekoppelde databasetabellen bestaat.

Relationele database

Een database is een verzameling van aan elkaar gerelateerde data. Dit betekent dat ieder stukje data in een relationele database een relatie heeft met een ander stukje data in die database. Een simpele spreadsheet is dus nog geen relationele database. Als u die spreadsheet in een database-pakket set, hebt u een 'gewone' database die eigenlijks niets anders is dan een platte tabel. Dit is zoals een kaartenbak met adressen. Een relationele database bestaat altijd uit objecten en hun relaties. Een object is bijvoorbeeld een functie of persoon. Een relatie is dat die persoon bij een functie hoort.

Relationele DBMS

  • Relationele database managementsysteem
Database managementsysteem waarbij de entiteittypen worden gepresenteerd door tabellen, bijvoorbeeld de tabel 'leveranciers'. Atrributen worden gepresenteerd door kolommen, bijvoorbeeld de kolom 'naam'. Een ingevulde rij in een dergelijke tabel, bijvoorbeeld 'Bos, P.Goriusstraat 50', welke wordt geļæ½ndentificeerd door het sleutelattribuut (bijvoorbeeld leverancierscode), wordt een tuple genoemd. Relaties tussen gegevens uit de verschillende tabellen worden gelegd door het opnemen van het desbetreffende sleutelattribuut uit de tabel waarnaar verwezen wordt, in de verwijzende tabel. Zo wordt bijvoorbeeld de relatie tussen de tabellen 'leverancier' en 'offertes' gelegd door het opnemen van de sleutel van de leverancierstabel in de offertetabel.

Replicatie

Gegevens bijwerken tussen meerdere databases, b.v. tussen database op notebook en desktopcomputer.

Repository

Database met systeemgegevens van een database.

Retrieval

Het opvragen van gegevens.

Rol

In een informatiegrammaticadiagram (IGD) wordt een feittype weergegeven door een aantal horizontaal aaneengeschakelde rechthoekjes, die wij rollen van het betreffende feittype noemen.

Rollback

  • Terugrollen
Het ongedaan maken van een wijziging, transactie of migratie.