Database woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Database woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Database

PAE

  • Physical Addressing Extension
Optie op de SQL Server. Wanneer een SQL Server gebruik maakt van PAE, krijgt deze server toegang tot 3GB in plaats van de standaard 2GB.

Paradox

Relationele database van Corel (overgenomen van Borland). Met name geschikt voor eenvoudige workgroup applicaties.

Passieve data dictionary

In dit geval is er sprake van een soort geautomatiseerde documentatie. De meta data worden enerzijds ingevoerd in de data dictionary en anderzijds direct op de plek waar zij gebruikt worden. De schema's (extern, conceptueel en intern) worden afzonderlijk handmatig ingeoverd in de data dictionary (ter documentatie). Het interne schema wordt ingevoerd in het DBMS (ter generatie van de fysieke database). De tabel- en recordbeschrijvingen worden ingevoerd in de applicatie (vanwege de DML).

PgSql

Database dat bedoeld is om gegevens en data op te slaan en webpagina's van content te voorzien, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een taal als php en asp.

PL/SQL

In het Oracle database management is PL/SQL een procedurele taaluitbreiding op de SQL (Structured Query Language). Het doel van PL/SQL is de database-taal te combineren met de procedurele programmeertaal. De basiseenheid in PL/SQL heet een block, die opgebouwd is uit drie onderdelen:
  1. declarative part
  2. executable part
  3. exception-building part
Omdat PL/SQL het mogelijk maakt om SQL statements te mixen met procedurele constructies, is het mogelijk om PL/SQL blocks en sub-programma's te gebruiken om SQL statements te groeperen voordat ze naar Oracle worden verzonden voor activering. Zonder PL/SQL moet Oracle SQL statements per stuk activeren en dit kan het netwerkverkeer vertragen en de reactietijd (response time) vertragen. PL/SQL blocks kunnen eenmaal worden gecompileerd en worden bewaard in een uitvoerbare vorm om zo de reactietijd te vergroten. Een PL/SQL programma dat wordt bewaard in een database in gecompileerde vorm en dus oproepbaar is bij naam wordt een opgeslagen procedure genoemd (stored procedure).

Pointer

  • Verwijsteken
Tekens binnen een DBMS waarmee de relaties tussen de verschillende records (de fysieke weergave van een entiteit) worden aangetoond. Een pointer is een fysiek adres dat wijst naar het volgende gegevenselement dat deel uit maakt van de relatie.

Populatie

Voorbeeld feitexpressies, die toegevoegd zijn aan een IGD.

Portal

Bij databases: via de portal kan gekeken worden naar de gegevens in een andere database.

Postrelationeel

Reclamebegrip voor OLAP- en OO-databases.

Pseudo-RDBS

Pseudo-RDBS bestuurt uw gegevens weliswaar in tabellen, maar onderscheidt zich door het ontbreken van een of meerdere voor DBMS belangrijke kenmerken.

Publishing database

Geheel van tekst, data, beeld en geluid dat gebruikt wordt voor het openbaar maken van informatie, over het algemeen tegen betaling.