Database woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Database woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Database

L/SQL

  • Logical SQL
  • Geabstraheerde SQL
Vraagtaal om de ontwerper in staat te stellen op een hoger conceptueel niveau applicaties en tabellen te definiëren en te beheren.

Label

De in te vullen waarden van een feittype expressie wordt labels genoemd.

Lock

Record die wordt afgesloten voor andere gebruikers bij het wijzigen van deze record.

Locking

  • Lock
  • Slot
Om te voorkomen dat gegevens tijdens het opvragen of wijzigen, tegelijkertijd door andere gebruikers worden opgevraagd of gewijzigd, voorziet de DBMS (database management system) in lock-opties. Door de applicatieprogrammatuur kan bij aanvang van een transactie een 'slot' worden gezet op een gegevensgroep (record of tabel). Dit slot kan zo bepaald worden dat andere gebruikers in het geheel geen toegang tot de data kunnen krijgen of deze data nog slechts kunnen lezen.

Logical error

  • Logische fout
De zogenaamde logical errors zijn de lastige fouten. De gebruiker krijgt geen foutmelding en alles lijkt goed te gaan. Het resultaat is echter niet wat je verwacht: berekeningen kloppen niet of onjuiste data zijn weggeschreven naar de database. Met name het tracen van informatie kan in dit soort gevallen uitkomst bieden.

Logische database

Geheel van data, tekst, beeld en geluid dat wordt opgeslagen op een zodanige wijze dat het bij (her-)gebruik gemakkelijk kan worden gevonden.

Looks alive check

Controle waarbij wordt gekeken of een bepaalde dienst (service) nog actief is. Handig op bijvoorbeeld een SQL-server, waarbij wordt gekeken of een bepaalde database nog actief is.

LOT

  • Lexicaal objecttype
Een labeltype wordt ook wel een lexicaal objecttype genoemd, omdat labels lexicaal (opschrijfbaar, uitspreekbaar) zijn.

LT

  • Labeltype
Een bron van labels van zekere soort die in invulplaatsen in FTE�s of OTE�s ingevuld kunnen worden.

LTL

  • Label type level
  • Labeltype niveau
Als in de voorlopige feittype-expressies alle labeltypen worden aangegeven, verkrijgen wij zinnen op het labeltype niveau.