Database woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Database woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Database

IDAPI

  • Integrated Database Application Programming Interface
  • Intergrated Database API
Concurrent van ODBC; ondersteunt naast set-georiënteerde benaderingswijze (SQL) ook recordgeoriënteerde benaderingswijze (record vooruit, terug etc).

IGD

  • Informatiegrammaticadiagram
Schema waarin feittype expressies zijn verwerkt, onderdeel van FCO-IM.

Image/3000

Databasesysteem (DBMS) van de HP-3000.

Impromptu

Een programma dat een databank sneller benadert.

In de lucht gebracht

  • Opgestart
Een dienst, applicatie of (computer)systeem dat actief is.

In flight herstel

Het herstellen (rollback) van gegevens terwijl het bijbehorende programma/dbms actief blijft.

Inconsistentie

Fouten in gegevens.

Index-sequentiële bestandsorganisatie

Bestandsorganisatie bestaande uit twee afzonderlijke bestanden:
  • een databestand met de werkelijke gegevens;
  • een indexbestand met de sleutelwaarden en de adressen van de betreffende records in het databestand.

Indexbestand

Een hulpbestand dat slechts de zoekitems en volgnummers van een bijbehorend databasebestand bevat in een bepaalde volgorde. Dit maakt het zeer snel localiseren van een gegeven mogelijk.

Indexeren

Proces wat de bestanden bekijkt, beoordeelt en bepaalt hoe hij deze opneemt in de index/database.

Informix

DataBase programma.

Ingres

Ingres is een relationele database management systeem dat is ontwikkeld uit een onderszoek project op de Universiteit van Califormia in Berkeley. Er zijn twee verschillende versies van Ingres, een public domain versie, bekend als University Ingres of Berkeley Ingres en een commerciële versie uitgebracht door Computer Associates onder de naam van Openingres, CA-Openingres of Ingres II. De commerciële versie van Ingres werkt op de volgende besturingssystemen: Windows NT, bijna iedere UNIX platform, OpenVMS en Linux. Ingres is begonnen met voorzieningen object georiënteerd te ontwikkelen om de groeiende wisseling in de RDBMS markt richting de meer object-georiënteerde database management systemen te sturen. Openingres maakt gebruik van SQL en sommige vormen van QUEL als taal voor queries en database transacties.

Integriteit

  • Integrity
Heeft betrekking op de validiteit van data. De gevaren voor het verminken/kwijtraken van data zijn onder meer menselijke fouten, natuurrampen, schijfproblemen en systeemcrashes.

Integriteitsregels

Van gegevens die in de database worden ingevoerd kunnen we, zonder kennis van de feitelijke objecten waar die gegevens op betrekking hebben, niet vaststellen of deze juist zijn. Toch kunnen we vooraf een aantal regels formuleren waar gegevens (de feitelijke waarden van de entiteiten en attributen) in ieder geval aan moeten voldoen. Deze gegevens bepalen of de database 'logisch juist' is; met andere woorden of de database in overeenstemming is met de bedoeling cq definitie uit het conceptuele datamodel. Dergelijke regels noemen we integriteitsregels; de gegevens moeten aan deze regels voldoen wil de database integer zijn. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat een bedrag niet meer dan twee cijfers achter de komma mag hebben.

Intern schema

  • Fysiek schema
  • Storage-schema
Het interne schema beschrijft op welke wijze het conceptuele schema geļæ½mplementeerd wordt met behulp van gekozen database management software en aanwezige hardware. Het beschrijft de wijze waarop de technische opslag gerealiseerd wordt.
Drie-schema-model.
Drie-schema-model.

Inverse frequentie

Het getal dat bepaald wordt door het aantal keren dat een woord in een bepaald document voorkomt te delen door het aantal documenten in een database, waarin die term voorkomt. Dit getal is dan het gewicht van dat woord in dat document.