Database woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Database woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Database

Geïntegreerde data dictionary

Bij dit type is het onderscheid tussen de beschrijvingen in de data dictionary en de noodzakelijke informatie in de programmatuur en DBMS ten behoeve van de toegang tot de database vervallen. Bij database-toegang wordt altijd van de data dictionary gebruik gemaakt. Men is bij deze systemen dan ook zeker dat de in de dictionary vastgelegde gegevensbeschrijvingen in de productie ook daadwerkelijk worden gebruikt. Dit wordt ook wel execution time correspondence genoemd.

Gedistribueerde databank

  • Distributed database
Databank waarbij de gegevens zijn verspreid over meerdere locaties.

Gegevens

Feiten die een waarde of een toestand aanduiden. Gegevens worden weergegeven door karakters, getallen of symbolen.

Gegevensmodel

Het gegevensmodel dat aan een database ten grondslag ligt, legt vast in welke vorm een database informatie weergeeft en hoe de informatie benaderd wordt. Voorbeelden zijn het relationele gegevensmodel en het objectgeoriënteerde gegevensmodel.

Genominaliseerd feittype

Een zintype dat bij een feittype hoort als het bijbehorende zintype als het bijbehorende zintype genominialiseerd gebruikt wordt.

GIS

  • Geografische Informatie Systemen
  • Geographical Information System
Systemen waarbij gegevens uit databases in kaarten kunnen worden omgezet, zodat ze gebruikt kunnen worden voor ruimtelijke analyses.