Database woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Database woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Database

Elementair feit

Een losstaand feit.

Elementair feittype

Een elementair feitexrpressie is een zin waarin slechts één, losstaand feit verwoord wordt. Een elementair feittype kan niet meer gesplitst worden.

Embedded

  • Ingebakken
Wanneer de standaard taal gebruik maakt van een andere taal, bijvoorbeeld wanneer DML (Data Manipulation Language) gebruik maakt van Cobol, is Cobol de host taal. DML wordt dan embedded in de host taal.

Embedded SQL

SQL-instructies ingebouwd in algemene programmeertalen zoals C, Pascal en Cobol.

Entiteit

Het voorkomen van een entiteittype. Bijvoorbeeld leverancier 'Alternate' als voorkomen van het entiteittype 'leverancier', of het artikel 'flatbedscanner' als een voorkomen van het entiteittype 'artikel', zijn entiteiten.

Entiteit-constrains

  • Tuple-constrains
  • Record-constrains
Binnen een enkele entiteit kunnen afhankelijkheden gedefinieerd wroden voor de waarden die de attributten, behorende bij de entiteit, mogen aannemen. Zo is bij een bestelling altijd of het percentage korting ingevoerd of het kortingsbedrag, maar nooit beide.

Entiteittypen

De soorten objecten waarover gegevens worden verzameld, bijvoorbeeld: bestelling, leverancier, artikel. Kortom: iets waarover het bedrijf gegevens verzamelt.

ERD

  • Entity Relations Diagram
Schematechniek om databases en hun onderlinge relaties in kaart te brengen.

ETML tools

  • Extract, Transform, Move, Load
Softwaregereedschappen die worden gebruikt om gegevens vanuit diverse bronnen op te halen en te transformeren voor gebruik in een datawarehouse.

Event driven database

Database waarmee data wordt vastgelegd voor hergebruik in relatie tot event driven marketing.

Execution time correspondence

Bij ge´┐Żntegreerde data dictionary is het onderscheid tussen de beschrijvingen in de data dictionary en de noodzakelijke informatie in de programmatuur en DBMS ten behoeve van de toegang tot de database vervallen. Bij database-toegang wordt altijd van de data dictionary gebruik gemaakt. Men is bij deze systemen dan ook zeker dat de in de dictionary vastgelegde gegevensbeschrijvingen in de productie ook daadwerkelijk worden gebruikt. Dit wordt ook wel execution time correspondence genoemd.

Exsistentie gepostuleerd

Het bestaan uitgesproken.

Extern schema

  • View
  • Subschema
In het externe schema wordt aangegeven welke gegevens uit het conceptuele schema relevant zijn voor een bepaald toepassingsgebied. Het externe schema is derhalve altijd een deelverzameling van het conceptuele schema. De doelstellingen van het externe schema zijn:
  • Het vereenvoudigen van de database-structuur voor de eindgebruiker. Hiertoe kan bijvoorbeeld de naamgeving en presentatie (opmaak) worden aangepast, maar ook kunnen (via selectiemechanismen) gegevenselementen op een andere wijze worden gegroepeerd.
  • Het bieden van mogelijkheden tot het afschermen van delen van de database. Via selectiemethoden kan een extern schema een beperkt aantal entiteittypen, relaties en attributen definiëren. Via deze externe schema's is het eenvoudig om toegang tot delen van de database te beperken.
Drie-schema-model.
Drie-schema-model.

Extsistentie-postulerende feitexpressie

Een feitexpressie waarvan het bestaan is uitgesproken.