Database woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Database woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Database

Before-looks

  • Before-image
Het terugrollen van een transactie wordt mogelijk gemaakt door het bijhouden door het DBMS (database management system) van zogenaamde before-looks per transactie. Een before-look is een kopie van een gegevenselement uit de database, welke wordt genomen vlak voordat een wijziging door een transactie wordt uitgevoerd. Deze images worden in een apart bestand, namelijk het log- of journal-file, weggeschreven.

Binair feittype

Een binair feittype heeft twee rollen.

Binary Large Object

  • BLOB
Veld type in een SQL tabel. Het type BLOB heeft geen veldlengte nodig en wordt bijvoorbeeld gebruikt voor plaatjes en zip-files.

BLOB

  • Binary Large Object
Grote hoeveelheid gegevens, zoals een geluidsfragment, een beeld (image), een grafiek of een heel boek, die kan worden opgeslagen in een veld van een database.

Block

  • Blok
Een aantal gegroepeerde records.

Blocking factor

Het aantal records in een blok.

Booleaanse formulering

Trefwoorden voor een zoekbewerking, waarbij de relaties tussen die trefwoorden worden aangegeven met de woorden OR, AND, NOT en NEAR.

Booleaanse zoekopdracht

Een opdracht waarbij de zoektermen worden gecombineerd met logische operatoren, zoals EN, OF en NIET. Booleaans zoeken wordt in de huidige zoekprogrammma's nauwelijks meer gebruikt, maar is vervangen door Relevance Ranking.

Boolean operator

Bepaalde manier om informatie te zoeken, genoemd naar George Boole (1815-1864) en beschreven in zijn Laws of Thought uit 1854. Er wordt een variabele gebruikt die maar twee posities kan aannemen: waar of niet waar. De gezochte informatie kan preciezer worden aangegeven. Voorbeelden van Booleaanse operatoren: And, Or, Not en Near. Bijvoorbeeld: (Wiskunde Or Natuurkunde) AND Scheikunde: aan de zoekopdracht is voldaan als Wiskunde of Natuurkunde en Scheikunde is gevonden.

Bound

Wanneer een control is bound, is deze gekoppeld aan een veld in een onderliggende tabel of query. Wanneer er details worden toegevoegd of veranderd binnen de form, zal de control met de nieuwe waarden de record vernieuwen in de onderliggende tabel.