Database woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Database woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Database

Actiequery

Een query waarmee gegevens worden gekopieerd of gewijzigd. Voorbeelden van actiequery's zijn toevoegquery, verwijderquery, tabelmaakquery en bijwerkquery. Met een bijwerk- en verwijderquery worden gegevens gewijzigd. Met een toevoeg- en tabalmaakquery worden bestaande gegevens gekopieerd. In SQL worden dit DML-query's genoemd en bestaan uit de sleutelwoorden, DELETE, UPDATE en INSERT. Een SQL Pass Through-query kan ook een actiequery zijn.

Actieve data dictionary

Bij deze vorm is er sprake van eenmalige invoer van metadata, en wel in de data dictionary. De data dictionary genereert de noodzakelijke beschrijvingen voor de applicaties als deze gecompileerd worden. Bij database-generatie of schemawijziging, genereert de data dictionary de noodzakelijke interne-schema-beschrijving voor het DBMS. Op deze wijze is er sprake van compile time correspondence.

ActiveX-object

Een object dat via Automatisering (vroeger OLE-automatisering genoemd) beschikbaar wordt gesteld aan andere toepassingen of programmeeromgevingen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat u met Microsoft Access ActiveX-objecten kunt maken en deze kan manipuleren in Microsoft Word of Microsoft Excel.

Adabas

Relationeel databasemanagementsysteem, onderdeel van Adabas/Natural en ontwikkeld door Software AG uit Darmstadt (Duitsland). Het product wordt in combinatie met Natural over de hele wereld gebruikt in hoofdzakelijk mainframe-omgevingen. Het is een vierde-generatie ontwikkelomgeving voor bedrijfskritische applicaties, die bedekend staat om zijn betrouwbaarheid en stabiliteit.
Adabas D.
Adabas D.

ADO

  • ActiveX Data Objects
Technologie van Microsoft om op uniforme wijze databronnen te benaderen, waarmee ook SQL-databases kunnen worden ontsloten en waarmee CE-gebruikers gewoon op een Windows-netwerk kunnen inloggen. Hiermee gaat de gegevensuitwisseling met desktop-pc's en Windows CE beter.

After-looks

Een techniek in real-time database-systemen. Vergelijk dit met het mutatiebestand in een conventionele omgeving. Bij het in ongerede raken van de database, bijvoorbeeld door een fout op de betreffende schijf, kan het laatste backup worden teruggezet, de after-looks worden vooruit gerold tot het laatste checkpoint en de database is wederom in de integere staat zoals hij op dit checkpoint was.

Alias

  • Correlatienaam
Een alternatieve naam binnen SQL (Structured Query Language) die u toewijst aan een veld of expressie in een SELECT-instructie, met behulp van de optionele AS-component. Binnen ANSI wordt een alias een correlatienaam genoemd.

Applicatieve locking

Controlemaatregel die in de applicatiesoftware-laag genomen kan worden om de betrouwbaarheid van het database-systeem te verhogen. Applicatieve locking is het voorkomen van tussentijdse wijzigingen van een gegevenselement door een ander programma.

Area

  • Db-space
Databasetabellen (entiteittypen) worden toegewezen aan een bepaald databasegebied. Dit gebied (erea of db-space) is gekoppeld via de directory aan (een gedeelte van) een fysieke schijf. Wij denken hier in termen van megabytes. Deze grote ruimte is wedereom verdeeld in kleinere pagina's. Op deze pagina's zijn rijen van een tabel opgeslagen.

AskSam

Database-programma dat als voordeel heeft dat het goed overweg kan met grote stukken tekst. Daarom is het vooral geschikt voor kaartenbakken die nogal veel vrije tekst bevatten. Voorbeelden hiervan zijn tijdschriftverwijzingen en historische gegevens.
Logo van AskSam database.
Logo van AskSam database.

Attributen

De kenmerkende gegevens van een entiteittype. Zo wordt bijvoorbeeld het entiteittype 'bestelling' gekenmerkt door: bestelnummer, besteldatum, totaalprijs.

Attribuut-constrains

Van een attribuut, waarvan gedefinieerd zijn naam, de lengte en het type, kan evenzo bepaald worden wat de mogelijke waarden zijn die het kan aannemen, bijvoorbeeld van de artikelcode:
  • Naam: artikelcode
  • Lengte: 6 karakters
  • Type: Numeriek
  • Mogelijke waarden: 100000 - 900000
Een dergelijke waardebeperking kan op een hoger abstractie-niveau worden aangebracht, indien verscheidene attributten overeenkomstige mogelijke waarden hebben. Men introduceert dan het begrip domein. Naar een domain kan bij de definitie van een attribuut verwezen worden. Denk aan een domeindefinitie voor alle attributen die betrekking hebben op een datum.

Audittrail

  • Controlespoor
Het controlespoor van individuele transactie of mutatie tot een gecreëerde stand en ook terug.

Automatic rollback

Een kenmerk van TTS (Transaction Tracking System). Een databank wordt teruggebracht in de oorspronkelijke staat zonder de aangebrachte wijzigingen op te slaan. Dit vindt plaats in een van TTS voorzien netwerk, wanneer een storing optreedt.