Game woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Game woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Game

Machinima

Een film dat met behulp van een computerspelspel is gemaakt. De spelers gaan in plaats van het spel spelen, een bepaald scenario spelen. De spelers zijn in feite de acteurs van een film, welke geregiseerd wordt. Machinima is een samenvoegsel van machine en animatie. De films zijn vaak alleen via het internet te downloaden.
Red Versus Blue: Waarschijnlijk de eerste machinime-serie met wel 99 afleveringen met als basis het spel Halo van Microsoft.
Red Versus Blue: Waarschijnlijk de eerste machinime-serie met wel 99 afleveringen met als basis het spel Halo van Microsoft.

Battlefield 2142: The Matrix

Het spel Battlefield 2142 wordt als decor gebruikt voor een scene uit de film "The Matrix".

Mage

Karakter dat voornamelijk in Role Playing Games (RPG's) voorkomt en het best te typeren is als een combinatie tussen een ridder en een magier.

Magic Carpet

Een spel in Virtuele Reality.

Mana

Energie van de Goden. Mana is magische energie die door tovenaars, heksen en dergelijke wordt gebruikt om toverspreuken uit te spreken. In de meeste RPG's is er sprake van mana, in Baldur's Gate bijvoorbeeld was je mana een soort natuurlijke kracht die afnam hoe meer spreuken je uitsprak, je kon die weer opbouwen door te rusten. In Diablo was mana geen natuurlijke kracht maar een kracht die je moest verkrijgen, de meeste mensen hebben al een minieme hoeveelheid mana in zich en die kon door magische voorwerpen en drankjes verhoogd worden, als je mana uitgeput was moest je ook een drankje nemen (de zogenaamde mana-potions) om je mana terug bij te vullen. Mana wordt ook als kracht gebruikt in niet-computerspellen, in echte RPG's bijvoorbeeld of in het kaartspel Magic : The Gathering.

Map editor

Programma waarmee u zelf uw eigen omgevingen (maps) van het spel kunt maken, om er vervolgens in te gaan spelen.

Maps

 • Levels
Omgevingen waarin het spel zich afspeelt.

Mario

Hoofdfiguur van Nintendo. Het digitale, maar inmiddels vleesgeworden loodgietertje is het bekenste computerspel-figuurtje.

Mav

Een mud-speler die per ongeluk een puntkomma of dubbele aanhalingstekens voor een persoonlijke boodschap plaatst en op die manier het bericht naar iedereen zendt in plaats van één bepaalde speler. Dat kan tot vervelende situaties leiden, vooral als de boodschap erg persoonlijke informatie bevat. De term is afgeleid van de naam van een beroemde mud-speler die deze fout vaak maakte.

Megadrive

De 16-bits spelcomputer van Sega. Logisch vervolg op het mastersystem.

Metaverse Messenger

 • M2
Krant dat uitgegeven wordt binnen Second Life (een virtuele wereld op het Internet). Met deze krant kunt u op de hoogte blijven van al het nieuws binnen de Second Life.
Een echte krant welke ook in Second Life zelf is te lezen.
Een echte krant welke ook in Second Life zelf is te lezen.

MMOG

 • Massive Multiplayer Online Game
Een computerspel wat een groot aantal spelers tegelijkertijd op het internet kan spelen. Een variant van MMOG is MMORPG (Massive Online Role Playing Game). MMORPG is een rollenspel waarbij een groot aantal spelers in een virtuele wereld tegen of met elkaar spelen.
World of Warcraft is een MMORPG.
World of Warcraft is een MMORPG.

MMORPG

 • Massive Multiplayer Online Role Playing Game
Grootschalig role playing game waaraan een groot aantal spelers mee kunnen doen. Een Role playing game (RPG) is een type spel waarin de speler als één of meer avonturiers (waarvan al dan niet enkelen door de computer worden gespeeld) een bepaalde opdracht moet voltooien. Naarmate het spel vordert neemt het aantal mogelijkheden van de speler toe, hierbij valt te denken aan meer wapens, kracht, toverspreuken, etc. Een bekende MMORPG is World of Warcraft.
World of Warcraft is een MMORPG.
World of Warcraft is een MMORPG.

Mod

Modificatie van een spel. Gewijzigd worden bijvoorbeeld spelregels, wapens, tegenstaneders, texturen, enzovoort.

MOD-chip

 • Modified chip
De spelconsole van Sony (PSX, PS2, Dreamcast, XBox) controleert bij het laden van een CD of de CD overeenkomt met de console code. Indien het niet overeenkomt zal de CD niet worden geladen. De MOD-chip zorgt dat de juiste landencode tijdens het laden van de CD wordt geaccepteerd, hierdoor kun je dus geïmporteerde spellen en CD-R backups (kopiën) toch spelen. Uiteraard is Sony niet blij met een dergelijke chip´┐Ż

Modificatie

 • Aanpassen
Het aanpassen van hard- en software. Modificatie wordt veel toegepast in de wereld van games (spellen) en casemodding.

"Wolfenstein: Enemy Territory" is een bekende mod van het spel "Return To Castle Wolfenstein".
Bij casemodding gaat het om het verfraaien van een computer.
Bij casemodding gaat het om het verfraaien van een computer.

MORPGS

 • Massive Online Role Playing Games
Een multiplayer computer rollenspel spel waar duizenden gamers tegelijkertijd kunnen spelen in een groeiende virtuele wereld op het internet.
World of Warcraft is een MORPGS.
World of Warcraft is een MORPGS.

Motion capture

Het digitaliseren van bewegingen door een persoon met sensoren te beplakken en de beweging daarvan vast te leggen. Hiermee wordt bijvoorbeeld de animatie van boksers in een vechtspel gemaakt.

MSP

 • MUD Sound Protocol
Een protocol voor het afspelen van geluid tijdens het spelen in een MUD (Multi-User Dungeon)-omgeving. Dit protocol is ontwikkeld door diverse ontwikkelaars waaronder de beheerders en spelers van diverse MUD's.

MSX

Een spelletjescomputer die Philips en Sony begin jaren tachtig op de markt brachten.

MUD

 • Multi User Dungeon
Tekst-gebaseerd avonturenspel dat door meerdere netgebruikers tegelijkertijd gespeeld wordt op een computer op het Internet. De spelers nemen een fantasiekarakter aan en ontmoeten elkaar in een zelfgeschapen virtuele wereld. Een fantasiewereld op Internet waarin je je een Alice in Wonderland waant en grote kans loopt een Konijn of de Chesire Kat tegen het lijf te lopen. Dungeon komt van Dungeons and Dragons, een populair computerspel uit de jaren tachtig. Een bekende Nederlandse MUD is de Metro uit De Digitale Stad.

MUD

 • Multi-User Dimension
 • Multi-User Domain.
 • Multi-User Dungeon
Een MUD is een online omgeving waarin meerdere gebruikers zijn aangemeld en met elkaar communiceren. Bij diverse MUD's kun je alleen maar communiceren met medespelers die aangemeld zijn, net zoals een online chat-systeem. Bij weer andere MUD's is het mogelijk om interactief te communiceren met een spellenwereld (game world) die je kunt ontdekken, waarin je monsters kunt verslaan en schatten kunt verzamelen, zowel alleen als samen met aangemelde medespelers. Er zijn MUD's waarbij de omgeving kan worden veranderd door de spelers zelf, en weer in andere MUD's moet je eerst een bepaald niveau hebben gehaald, zoals wizard (tovenaar) voordat je gebieden aan het spel mag toevoegen. Om spelers de mogelijkheid te bieden om de MUD-wereld te veranderen is een hele belangrijke functie dat de wereld van de MUD's zo uniek maakt en het spelplezier vergroot. MUD's waren een van de eerste mogelijkheden op het Internet. De eerste MUD was geschreven door Roy Trubsaw en Richard Bartle van de Universiteit van Essex in 1979 op een DECsystem-10.

MUG

 • Multi User Game
Een online computerspel voor meerdere spelers.

Multi-Player Game

 • Multiplayer spel
Een spel dat met meerdere personen tegelijk gespeeld kan worden. Kan bijvoorbeeld over een netwerk, over Internet, via een modem, via een seriële kabel of met twee personen achter 1 computer (Sega, Nintendo) worden gespeeld.

Multi-Player Game Center

Een virtuele speelruimte op Internet. In een Multi-Player Game Center ontmoeten spelers elkaar on-line en kunnen ze elkaar uitdagen in verschillende takken van sport. Voorbeeld spellenaanbod: Memory, Connect4, Chess, NumeriX, Reversi en Slynx.

Multiplayer

Meerdere spelers. Multiplayer spellen speel je met 2 of meer over het Internet of een locaal netwerkje.

Multiplayer maps

Diverse speelomgevingen waarin meerdere spelers tegelijk via een netwerk of on-line met of tegen elkaar kunnen spelen.

MXP

 • MUD Extension Protocol
Een open specificatie voor het uitwisselen van gegevens tussen MUD-servers en clients. MUD Servers communiceren met MUD clients via een Telnet Protocol. Telnet is de basis van de meeste Internet protocollen, zoals FTP, HTML, SMTP, etcetera. Diverse protocollen hebben de Telnet-functies uitgebreid, zodat er een hoger niveau protocol ontstaat, waarmee meer specifieke functies aan het protocol worden toegevoegd. Een bekend protocol is bijvoorbeeld FTP, waarmee de gebruiker bestanden over het Internet kan sturen. Toen MUD net ontwikkeld was, werd gebruik gemaakt van het ruwe Telnet protocol. Maar al snel werd gebruikgemaakt van andere protocollen met meer mogelijkheden zoals ANSI en VT100, om behalve tekst ook kleuren en muisaansturing te kunnen ondersteunen. Toch is het met deze protocollen niet mogelijk om het spel op een hoger niveau te krijgen. Door gebruik te maken van het MUD Extension Protocol is het wel mogelijk. Met MXP is het mogelijk om door middel van HTML en XML de communicatie tussen MUD-server en client te verbeteren. Doelen van MXP zijn:
 • MXP wordt gebaseerd op bestaande standaarden.
 • MXP moet klein en efficiënt zijn (tekst wordt al door Telnet ondersteund).
 • MXP moet eenvoudig te implementeren zijn in zowel de MUD servers als de MUD clients.
 • De specificaties van MXP moeten public-domain zijn.