Computer woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Computer woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Computers

Vacuümbuizen

Dit type buizen komt men tegenwoordig alleen nog maar tegen als beeldbuizen in tv en monitor. Vroeger werkten de computers alleen met deze buizen. De buizen functioneerden als schakelaars.

VAX

  • Virtual Address eXtension
32 bit mini-computer van Digital Equipment Corporation (DEC). Dit is de opvolger van de PDP-computers. Het besturingssysteem van een VAX is VMS.

VDT

  • Video Display Terminal
Terminal van een computer.

VFX1

Een van de eerste betaalbare VR-helmen voor de PC.

Virtual Reality

Schijnbare werkelijkheid. De computer prikkelt zoveel mogelijk zintuigen (geluid, beeld en tast) zodat het lijkt alsof je deelneemt aan de door de computer gecreëerde wereld. Virtual Reality is een op computer gesimuleerde werkelijkheid waarin je je lijkt te bevinden.