Computer woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Computer woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Computers

I/O

  • Input/Output
Doorgaans de verzamelnaam voor aansluitingen op een computer.

I/O kaarten

De verbindingen tussen de computer en de randapparatuur of de buitenwereld heten interfaces, en ook toetsenbord en monitor zijn via zo'n interface verbonden met de systeemkaart. Die interfaces dienen meestal om gegevens in te plaatsen. Deze gegevens kunnen zowel van de computer als van het randapparaat afkomstig zijn. Ze worden worden daarom ook vaak als I/O (In/Out) of met het woord uitgang of poort aangeduid. Er zijn veel verschillende I/O-kaarten, maar meestal begint men met printerpoorten, die zowel serieel als parallel kunnen zijn.

IBM 360 mainframe

Eerste computer met een integrated circuit, deze was tien jaar lang marktleider.

IBM compatible

Een PC van een ander fabrikaat dan IBM, echter wel met dezelfde specificaties. In Nederland wordt ook veel het woord kloon gebruikt. Enkele bekende kloonfabrikanten zijn Compaq, Hewlett Packard, Tulip, Laser, Commodore, AST en Philips.

IEEE 796

De definitie van de zogenaamde Multibus van Intel. Dit is een bus om kaarten samen te brengen tot een compleet computer-systeem.

Informatiesysteem

Een informatiesysteem beheert de gegevens en ondersteunt de informatiestromen. Een informatiesysteem bestaat uit hardware, software, gegevens, mensen en procedures en andere zaken die een rol spelen bij de informatievoorziening.

Informatiezuil

Een PC en een beeldscherm (al dan niet met een verbinding naar externe bronnen), veelal te bedienen door met de vinger het scherm aan te raken, waarmee op vrij toegankelijke plaatsen informatie kan worden opgevraagd of transacties gedaan.

Input/output-apparatuur

  • Invoer/uitvoer-apparatuur
Deze apparatuur staat rond de systeemeenheid en wordt gebruikt om gegevens in de computer in te brengen en om gegevens vanuit de computer te ontvangen.

Insteekslot

  • Uitbreidingsslot
Sleuven aan de binnenkant van de computer (op het zogeheten moederbord) waarin uitbreidingskaarten kunnen worden geplaatst om de computer meer mogelijkheden te geven. Er zijn verschillende typen sleuven, met een verschillend aantal en formaat aansluitpinnen. De belangrijkste zijn ISA, PCI, VLB en AGP.

Integreren van onderdelen

Het integreren van onderdelen wil zeggen dat bepaalde onderdelen op een kaart cq. bord zijn ondergebracht. Meestal zal dit de harddisk en floppydisk controller zijn die dan op het moederbord wordt gezet. Ook worden de seriële en parallelle poorten wel op het moederbord gezet. Een groot nadeel hiervan is dat als b.v. de seriële poort defect raakt het hele moederbord moet worden vervangen. Het mag duidelijk zijn dat het prijskaartje dat hier aan hangt aanzienlijk hoger is.

Interface

  • Koppeling
  • Aansluiting
Verbinding tussen de zelfstandige onderdelen van een computer of tussen afzonderlijke apparatuur. Het is soms een apart apparaat.

Interface

Een aansluitpunt meestal aan de achterkant van de computer, waaraan een kabel met een speciale stekker kan worden bevestigd. Een interface wordt vaak aangeduid als poort.

Interne slots

Aansluitgleuven waarin kaarten voor extra apparatuur gestopt kan worden.

Internet PC

  • IPC
Sun Microsystems heeft een prototype onthuld van de al aangekondigde Internet PC. Opvallend aan het apparaat is dat het niet met Windows of UNIX werkt maar met Java, Suns netwerkcomputertaal die onder andere gebruikt wordt op het world wide web. Dit is bijzonder omdat Java tot nu toe alleen werd gebruikt boven op een bestaand besturingssysteem als Windows, en niet als op zichzelf staand besturingssysteem. Java is een taal die zo ontworpen is dat deze op verschillende computerplatforms en besturingssystemen kan draaien. In theorie is het mogelijk om een Java-programma op elke computer te draaien. Momenteel kiezen mensen nog hun computer en besturingssysteem op basis van de software die ermee werkt. Vooral voor Microsoft Windows kan Java daarom een bedreiging vormen. Suns Internet PC onder Java kan alleen zeer kleine programma's draaien, zogenoemde 'applets', en is daarom minder geschikt voor grote, gecompliceerde tekstverwerkers. Hoe Sun dit probleem oplost is nog niet duidelijk. Verschillende bedrijven waaronder Oracle en IBM, hebben al een Internet PC aangekondigd. Oracles IPC moet zelfs minder dan vijfhonderd dollar gaan kosten. Om ze goedkoop te houden komen ze met een simpele monitor, weinig geheugen en een goedkope RISC-microprocessor van ARM, een Britse leverancier die nauw verbonden is met Acorn. Suns prototype is echter niet zo goedkoop. Met zijn 110 MHz processor en workstation-achtige grote monitor zal de prijs zelfs niet veel lager uitvallen dan die van een normale PC. Sun zal de Internet PC dan ook gaan verkopen met het argument dat deze makkelijker te onderhouden is dan de kantoor-PC, iets wat ook IBM al heeft aangekondigd te zullen doen.

Intuïtieve PC

  • Gevoelige PC
Een computer die letterlijk kan voelen.
Hoe werkt het?
De PC-bezitter krijgt allerlei (bio-) sensoren op z'n lichaam, waarmee een programma informatie over de toestand van het lichaam registreert, bijvoorbeeld in het Windows platform, spelletjes of educatieve programma's. Intuïtieve PC's functioneren beter omdat ze aanvoelen wat de gebruiker wil, menen de onderzoekers. Het systeem is niet alleen bedoeld voor de huidige PC, maar ook voor draagbare computers.

IP

  • Intelligent Peripheral
Computer die of werkstation dat een nieuwe dienst verleent in een IN.

IPC

  • Internet PC
Sun Microsystems heeft een prototype onthuld van de al aangekondigde Internet PC. Opvallend aan het apparaat is dat het niet met Windows of Unix werkt maar met Java, Suns netwerkcomputertaal die onder andere gebruikt wordt op het world wide web. Dit is bijzonder omdat Java tot nu toe alleen werd gebruikt bovenop een bestaand besturingssysteem als Windows en niet als op zichzelf staand besturingssysteem. Java is een taal die zo ontworpen is dat het op verschillende computerplatformen en besturingssystemen kan draaien. In theorie is het mogelijk om een Java-programma op elke computer te draaien. Momenteel kiezen mensen nog hun computer en besturingssysteem op basis van de software die er mee werkt. Vooral voor Microsofts Windows kan Java daarom een bedreiging vormen. Suns Internet PC onder Java kan alleen zeer kleine programma's draaien, 'applets' en is daarom minder geschikt voor grote, gecompliceerde tekstverwerkers. Hoe Sun dit probleem heeft opgelost is nog niet duidelijk.
Verschillende bedrijven waaronder Oracle en IBM, hebben al een Internet PC aangekondigd. Oracle's IPC moet zelfs minder dan vijfhonderd dollar gaan kosten. Om ze goedkoop te houden komen ze met een simpele monitor, weinig geheugen en een goedkope risc-microprocessor van ARM, een Britse leverancier die nauw verbonden is met Acorn.
Suns prototype is echter niet zo goedkoop. Met zijn 110 MHz processor en workstation-achtige grote monitor zal de prijs zelfs niet veel lager uitvallen dan die van een normale PC. Sun zal de Internet PC dan ook gaan verkopen met het argument dat deze makkelijker te onderhouden is dan de kantoor-PC, iets wat ook IBM al heeft aangekondigd te zullen doen.

ISA

  • Industry Standard Architecture
Busarchitectuur uit 1981 voor 8 bits uitbreidingskaarten van de oorspronkelijke IBM PC, in 1984 uitgebreid naar 16 bits door de komst van de IBM AT. Haalt overdrachtsnelheden tot 8 MB/s.
Voorbeeld van een ISA-slot (16-bits).
Voorbeeld van een ISA-slot (16-bits).
Moederbord.
Moederbord.

ISA-master

Een busmaster die ISA-buscycli kan uitvoeren.

ISA-slave

Een eenheid die op ISA-buscycli kan werken.