Computer woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Computer woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Computers

Baby

 • Small-Scale-Experimental-Machine
Een in 1948 aan de universiteit van Manchester ontwikkelde computer. Ondanks zijn liefkozende bijnaam beslaat Baby met zijn honderden draden, knoppen, schakelaars en vacuümbuizen de ruimte van een doorsnee huiskamer. De computer beschikte over 1024 bytes geheugencapaciteit en bezat de rekenkracht van een rekenmachientje voor schoolgaande kinderen. In 1948 werd de 'Small-Scale-Experimental-Machine' ondanks zijn geringe capaciteiten een technologische doorbraak genoemd, omdat het de eerste computer ter wereld was die programma's kon opslaan en draaien. Tot 1948 moesten gebruikers verbindingen 'openen' en weer 'verbreken' om computers te laten rekenen. 'Baby' kwam tot leven op 21 juni 1948 met een programma dat zeventien instructies bevatte. Drie jaar later werd er pas een commerciële versie van de computer ontwikkeld door een bedrijf dat in handen was van Sebastian de Ferranti. Fabrikant ICL bracht hem op de markt als de Ferranti Mark 1.

Baby AT

Dit is een standaard waar fabrikanten van kasten en moederborden zich aan houden, zodat het voor de klant niet uitmaakt welk moederbord hij met welke kast combineert.

Back plane Board

Een kaart die niet op zichzelf een insteekkaart is, maar gebruik maakt van een andere moederkaart, bijvoorbeeld een toevoeging op een videokaart.

Backplane-switch

Bij een backplane-switch wordt een voor alle poorten gemeenschappelijke highspeedbus gebruikt. Sommige switches transporteren de frames onveranderd via deze bus, andere delen ze in cellen op om ze bij de doelpoort weer samen te voegen.

Bagbiter

Een computer of software-applicatie die niet of slecht werkt. Ook kan het zijn dat een programma zo onzettend onhandig werkt, dat je je er alleen maar aan ergert. Het kan ook de persoon betreffen die de computer of software gemaakt heeft. Het werkwoord 'bite the bag' betekent dan ook dat je vastloopt, of dat er dingen ineens helemaal misgaan. Omdat het een krachtterm betreft, betekent 'bag' in dit verband: scrotum.

Bagbiting system

Een computersysteem dat permanent fikse kuren vertoont.

Bandbreedte

 • Bandwidth
De capaciteit van de data die kan worden vervoerd, vaak via een communicatielijn, computerbus of een perifeer kanaal. Zo is de standaard bandbreedte voor IEEE 802.3 Ethernet, 10 Mbps, wat in theorie betekent dat 10 Mbps kan worden vervoerd. Via de PCI-bus kunnen 32 bits gelijktijdig worden overdragen, waardoor deze een grotere bandbreedte heeft dan de 16-bits ISA-bus. Glasvezel heeft een bandbreedte van minimaal 1 GigaHertz. Dit impliceert dat er over een glasvezelkanaal van 62,5u circa 172.413 telefoongesprekken met een freqentiebereik van 200 Hz-6 kHz kunnen worden getransporteerd.

Base I/O-poort

Specificeert een kanaal waarlangs data wordt overgebracht tussen de hardware van je computer en de CPU.

BASIC Input/Output System

 • BIOS
Verzameling van in het read-only geheugen van de pc opgeslagen routines, die door de CPU of processor van een pc wordt gebruikt om een computersyteem op te starten als het wordt aangezet. BIOS regelt ook de gegevensstroom tussen het besturingssysteem en de aangesloten (rand)apparatuur als harde schijf, toetsenbord, muis en printer. Bij het opstarten controleert BIOS eerst of alle (rand)apparatuur aangesloten is en werkt, om vervolgens belangrijke delen van het besturingssysteem in het RAM-geheugen te plaatsen.

BDOS

 • Basic Disk Operating System
Onderdeel van het BIOS dat zorgt voor de communicatie met de harde schijf en diskettes. Het BDOS is permanent in ROM-geheugen in de computer aanwezig.

Beamen

 • Overstralen
 • Verzenden
 • Infrarood versturen
Het door middel van infrarood overdragen van digitale informatie van een handheld computer naar een andere.

Beepcode

Een audiosignaal dat wordt gegeven door de computer om het resultaat aan te geven van een korte test (Power On Self Test, POST) bij het opstarten van de computer. De POST is een klein programma dat staat in het BIOS (Basic Input/Output System) van de computer, om te controleren of alle benodigde hardware aanwezig is en of het geheugen benaderbaar is. Indien bij de test geen fouten worden ontdekt, laat de computer een enkele toon horen en gaat hij verder. Als er problemen worden geconstateerd toont de computer een foutmelding op het beeldscherm en laat hij enkele toonsignalen horen, die variëren in lengte, aantal en tijd (dit is heel handig als er problemen zijn met de monitor/videokaart). De signalen vormen een soort gecodeerde boodschap ontwikkeld om de gebruiker te vertellen wat er precies mis is. Helaas is er geen standaard voor deze codes; de variatie van signalen hangt af van de fabrikant van het BIOS. Om de code te kunnen begrijpen is het dus noodzakelijk dat de gebruiker erachter komt welk BIOS in de computer is geïnstalleerd (Phoenix en AMI BIOS zijn het bekendst). De gebruiker kan met deze informatie achterhalen welke code de computer geeft.

Behuizing

 • Computerkast
 • Systeemkast
 • Computer case
Het deel van de computer waarin alle onderdelen van de computer is gemonteerd. De kast houdt het systeem bij elkaar, zonder de kast bestaat de computer uit losse onderdelen.
Een behuizing zonder de overige computeronderdelen, is nog geen computer.
Een behuizing zonder de overige computeronderdelen, is nog geen computer.

Besturingsbus

De besturingseenheid is via de besturingsbus of controlbus verbonden met het interne geheugen en de invoer- en uitvoervoorzieningen.

BGA

 • Ball Grid Array
Behuizingsvorm van een chip. Vlakke rangschikking van de soldeercontacten aan de onderkant van de component.

BiDi

 • Bi-Directional
 • Bidirectioneel
Twee richtingen op. Een poort is bidirectioneel als hij zowel kan zenden als ontvangen. Voor een seriële poort is dit praktisch altijd het geval. Een parallelle poort is in principe bedoeld om alleen te zenden (printen). Tegenwoordig wordt de parallelle poort echter ook voor andere toepassingen gebruikt (netwerkadapters, data transfer e.d.) en deze wordt daarom ook steeds meer bidirectioneel gebruikt.

Bidirectionele parallelle poort

Parallelle poort waarbij de gegevens beide kanten opgestuurd kunnen worden. Deze poort is sneller dan de standaard parallelle poort en een groeiend aantal producten maakt ervan gebruik (tapestreamers, cd-roms, harde schijven).

Big Red Switch

Vroeger hadden IBM-computers als aan- en uitschakelaar een grote rode knop. Dus als je in problemen kwam (met de computer), drukte je op die grote rode knop en het probleem was opgelost�

Biochip

 • Biosensor
Een chip die gebruikt maakt van verbindingen tussen organische moleculen voor het opslaan en bewerken van gegevens.

BIOS

 • Basic Input/Output System
Voor een pc is dit de koppelingssoftware tussen hardware en operating system. Het BIOS bevindt zich in ROM-chips en omvat de data voor de communicatie tussen de verschillende onderdelen van de computer. Het wordt gebruikt door het besturingssysteem, dat in de meeste gevallen niet in de computer zelf is opgeslagen, maar iedere keer bij het aanzetten van de computer in het geheugen moet worden geladen vanaf de harde schijf.

BIOS foutmelding

Bij het starten van de computer zal er eerst een POST (Power On Self Test) plaatsvinden. Tijdens deze test wordt gekeken of alle componenten werkzaam zijn. Ook het RAM-geheugen wordt getest. Wanneer bijvoorbeeld het toetsenbord of de monitor werkzaam is, kan dit door middel van een aantal piepjes kenbaar worden gemaakt. Ook zal er (wanneer dit mogelijk is) een foutmelding verschijnen op de monitor, zodat de gebruiker de fouten kan analyseren en oplossen.

BIOS piepjes

 • Beep sequence
Aan het aantal piepjes waarmee een computer start kun je herkennen wat de eventuele problemen zijn.
BIOS piepjes (AMI-BIOS)
BIOS piepjes (AMI-BIOS)

BIOS Setup

Met behulp van de BIOS Setup is het mogelijk om de hardware van de pc helemaal naar wens in te stellen. Zo kun je opgeven wat voor harde schijf er in de computer is geplaatst, maar ook hoe snel je het RAM-geheugen wilt aanspreken. Als een pc opstart, wil hij weten hoe hij gaat functioneren, en hij vraagt het aan het BIOS. Vergelijk dit met het programmeren van de televisie: de voorkeuzekanalen moeten erop worden gezet.

BIOS-emulator

In een Plug-and-Play systeem is een BIOS-emulator verantwoordelijk voor de inventarisatie van alle hardware-apparaten op het moederbord van de computer. Het BIOS ondersteunt een API waarmee Plug-and-Play computers op een standaardmanier kunnen worden gevraagd.

Bit Diepte

Zoals je wellicht wel weet werkt de computer bij berekeningen met het tweetallig-stelsel, ofwel getallen met alleen 0-en en 1-en. Uit hoe meer cijfers de getallen bestaan hoe meer verschillende getallen er mogelijk zijn. Met 8-cijfers is het mogelijk tot 2^8 = 256 te tellen en met 16-getallen tot 2^16 = 65536. Een 0 of een 1 wordt een bit genoemd en het aantal bits dat voor een berekening wordt gebruikt noemt met de Bit-Diepte.

Bitcode

Machine-instructies.

Blue Mountain

Supercomputer, ontwikkeld in opdracht van het Amerikaanse Energy Department door SGI samen met het Los Alamos National Laboratory. Deze supercomputer is gemaakt voor zowel de pure rekenkracht als de grafische verwerkingen van de resultaten.

Board

 • Moederbord
 • Systeembord
 • Motherboard
Het moederbord van de computer. De hoofdplaat van de computer waarop alle essentiële onderdelen op aanwezig zijn. Op het moederbord zitten de processor, geheugen, in-/output, geheugen, etcetera.

Bonding

Aansluitdraadje van een integrated circuit (IC), de eigenlijke plak, naar het aansluitpootje. Dit is meestal een minuscuul gouddraadje.

Boot

Het opnieuw opstarten van een computer. Bij een 'koude' boot wordt de computer helemaal uitgezet en opnieuw gestart, bij een 'warme' boot wordt de herstart softwarematig in gang gezet.

Booten

 • Opstarten
De procedure die na het aanzetten van de computer wordt uitgevoerd. Eerst test het BIOS de verschillende systeemcomponenten, daarna worden ze geïnitialiseerd. Ten slotte wordt het besturingssysteem geladen en gestart.

Bootrom

 • PXE-Bootrom
Chip op de netwerkkaart waardoor een computer, eventueel zonder harde schijf, het netwerk kan benaderen en bepaalde functies kan uitvoeren. Met een bootrom is het mogelijk om een computer zonder besturingssysteem te voorzien van een besturingssysteem via het netwerk. De nieuwere netwerkkaarten zijn voorzien van een PXE-bootrom waarmee het mogelijk is de computer van een image te voorzien zodra deze aan een netwerk wordt gekoppeld, ook al is er nog geen besturingssysteem op de computer aanwezig.

Bootschijf

Het (op)starten van een computer wordt het 'Booten' (spreek uit boeten) genoemd. Het 'booten' is de procedure die gevolgd wordt na het aanzetten van de PC. Allereerst wordt door de computer een serie instructies (POST) uitgevoerd die samen met de BIOS op een chip zijn opgeslagen. Zij testen de verschillende onderdelen van het computersysteem en vervolgens wordt het besturingssysteem geladen.

Box

Een computer met een bepaalde functie.

Breath-of-life-packet

Digitale EHBO. Als een computer gestopt is met functioneren, kan er met dergelijke software nieuw leven ingeblazen worden, zodat je weer met die computer kunt werken.

Bulk

Indien er achter bijvoorbeeld een insteekkaart (bulk) staat, wordt hiermee bedoeld dat de kaart verkocht wordt zonder verpakking (in een anti-statisch zakje). De kaart wordt dan bij de winkelier samen met meerdere kaarten in een doos afgeleverd. Het kan zijn dat de doos slechts één handleiding en één cd met drivers bevat. De kaart wordt dan los verkocht.

Bus

Gemeenschappelijk communicatiekanaal tussen de onderdelen van een computersysteem. De computer gebruikt een kanaal om gegevens te versturen van het ene onderdeel van de pc naar het andere. Bussen komen in twee vormen voor: als 'voorgedrukte bedrading' op een printplaat en als een brede, platte kabel. Voor de snelheid van de verbinding is onder meer de busbreedte van belang: de nieuwere 64-bits bussen kunnen veel meer gegevens tegelijkertijd vervoeren dan de oudere 32-, 16- en 8-bits bussen.

Bus slots

De bus op de computer is opgebouwd uit een aantal ontvangers, connectoren of slots waarin uitbreidingskaarten (videoweergave, disk controllers, etc.) voor pinters of scanners worden gestoken.

Busmaster

Een begrip dat aangeeft dat een apparaat in de computer 'meester' ofwel de baas van de bus mag worden. Hiermee krijgt dat apparaat de gelegenheid snel gegevens uit te wisselen zonder dat hiervoor tussenkomst van de centrale processor nodig is.

Busmuis

Muis die aangesloten wordt via een speciale uitbreidingskaart in de pc. Hij wordt dus rechtstreeks op de systeembus aangesloten.

Busstandaard

Een standaardwijze om verschillende computercomponenten met elkaar te verbinden voor het uitwisselen van gegevens.