Chat woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Chat woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Chat\SMS\Forum

ChattaalBetekenis
M Male
Gebruiksvorm: M of F?
Wanneer men onzeker is of men te doen heeft met een man of een vrouw.
m Medium
MCIBTYC My Computer Is Better Than Your Computer
Mijn computer is beter dan jouw computer.
md Met dank
Chattaal.
Meatspace
Internettaal. De werkelijke wereld. Tegenhanger van cyberspace. Van die term is het dan ook een directe afgeleide. Het gebruik van een afgeleide term voor de fysieke wereld wekt de suggestie dat de spreker goed is ingevoerd in de Internetwereld. 'Meatspace' is dan ook een populair woord bij digerati en zij die het willen worden. (Real world).
meel
mail
of wel: e-mail.
meelboks
mailbox
of wel: e-mailbox.
MEGO My Eyes Glaze Over
Mijn ogen worden glazig (tegen het huilen aan).
MFTL My Favourite Toy Language
Mijn favoriete speelgoed taal
MFZ Microsoft Free Zone
Hier worden geen onderwerpen besproken die over Microsoft en daaraan gerelateerde software gaan.
mgv Met gebruik van
Chattaal.
MHBFY My Hearts Bleed For You
Mijn hart zal bloeden voor jou
mi Mijns inziens
Chattaal.
MIBI May I Butt In
Mag ik onderbreken.
MIIBI Mind If I But In
Is het erg dat ik onderbreek.
Miniboink Vluggertje
Schuttingtaal op het Internet.
MLA Multiple Letter Acronym
Een acroniem bestaande uit meerdere letters.
MMF Make Money Fast
Snel rijk worden
Moddereter Moderator
Term die in forums wordt gebruikt om een moderator aan te duiden.
Moderator
Iemand die voor een discussie of informatieforum de regierol heeft en bepaalt of de gebruikers zich houden aan bepaalde standaards. Grijpt zonodig actief in om informatieuitwisseling te optimaliseren.
MOF Matter Of Fact
Feitelijk.
MOMPL Moment Please
Een momentje
MorF
Man or female.
MOS Mond Op Slot
MOSS Member of the same sex
Van hetzelfde geslacht.
MOTAS Member Of The Appropriate Sex
Lid van het toepassende geslacht.
MOTD Message Of The Day
Boodschap van de dag.
MOTOS Members of the Opposite Sex
Lid van het andere geslacht.
Hetero
Vakjargon Usenet.
MOTSS Member of the Same Sex
Lid van hetzelfde geslacht.
Homo
Vakjargon Usenet.
MSIE Microsoft Internet Explorer
MTFBWY May The Force Be With You
Mag de kracht bij je zijn.
muz Muziek
Chattaal.
MYOB Mind Your Own Business
Bemoei je met je eigen zaken.
MZ Meester Zwemmen
mzzle mazzel
Of wel: tot ziens.