Audio woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Audio woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Audio

S/P-DIF

 • Sony/Philips Digital Interface
S/P-DIF maakt het mogelijk 20-bits audio direct uit te wisselen op DAT, DCC of Minidisk, zonder een analoge tussenstap te maken. Daarbij worden zowel mini-DIN- als tulppluggen gebruikt. Tevens is er een optische variant S/P-DIF aansluiting.

Sample

Digitaal opgeslagen geluidsfragment. Digitale kopie van een klank of een geluid. In tegenstelling tot het WAV-bestand meestal beperkt tot korte passages. De sampler maakt gebruik van digitale monsters (samples) van onder andere akoestische muziekinstrumenten, om hun klankbeeld synthetisch te reconstrueren.

Sample-diepte

De sample-diepte heeft betrekking op het digitaliseren van analoge signalen. Deze geeft het aantal waarden aan die voor de codering beschikbaar zijn.

Samplefrequentie

De frequentie ofwel het aantal keren per seconde dat er een momentopname van analoog geluid wordt genomen dat dan digitaal wordt opgeslagen. Als deze frequentie hoog genoeg is, is bij het afspelen van dit digitale geluid het niet meer voor het menselijk oor te horen dat het uit zo veel losse samples (= monsters) bestaat.

Sampler

Oorspronkelijk een apparaat waarmee digitale samples (monsters) van een geluidssignaal kunnen worden gemaakt.

Sampling-rate

Hiermee wordt aangeduid met welke kwaliteit geluid is gedigitaliseerd. Hoe hoger de sampling-rate, hoe meer informatie per seconde wordt vertaald. Bij een sampling frequentie van 20 KHz bijvoorbeeld, wordt het geluid 20.000 keer per seconde bekeken. Het nadeel van een hoge frequentie is dat de hoeveelheid data enorm kan stijgen. Een 16-bits sample bij 44,1 KHz neemt ruim 10 Mb diskruimte in beslag. Vandaar dat de meeste kaarten verschillende opname- en weergave-frequenties bieden.

Satellietluidspreker

 • Satelliet
Een kleine luidspreker die speciaal is ontworpen om de hoge en middentonen weer te geven. Satellietluidsprekers worden altijd in combinatie met een subwoofer gebruikt.
Een speakerset bestaande uit 6 satelliet-luidsprekers en 1 subwoofer.
Een speakerset bestaande uit 6 satelliet-luidsprekers en 1 subwoofer.

SB

 • SoundBlaster
De SoundBlaster geluidskaart is ontwikkeld door Creative Labs en is als pseudo standaard uitgeroepen als de standaard voor geluidskaarten.

Scheidingstransformator

Heft de directe, geleidende verbinding tussen twee audio-apparaten op. De audiosignalen worden met een speciale transformator overgedragen.

SDDS

 • Sony Digital Dynamic Surround
Een tegenhanger van Dolby Digital en DTS van Sony. SDDS kan maximaal 7.1 kanalen bevatten van hoge kwaliteit.

SDMI

 • Secure Digital Music Initiative
Dit consortium van platenfirma's en technologiebedrijven ontwikkelt een methode voor de veilige uitwisseling en verkoop van muziekstukken op het Internet. Die moet de technische voorwaarden scheppen waarmee digitale muziek tegen onrechtmatig kopiëren kan worden beschemd. SDMI specificeert daarvoor een raamwerk, een opeenvolging van interfaces, functies en eigenschappen, maar de realisatie wordt overgelaten aan de fabrikanten van concrete producten. Zo legt SDMI bijvoorbeeld niet eens het te gebruiken audioformaat vast.

Secure MP3

Codeertechniek voor MP3.

SensauRa

Methode om een natuurlijke audio-omgeving op een pc na te bootsen. Techniek waarbij het gemiddelde volume van twee of meer MP3-bestanden wordt berekend om het verschil te minimaliseren.

Sequencer

Programma of apparaat waarmee u samples kunt bewerken, kopiëren, herhalen en aan elkaar plakken (joinen). De meeste geluidskaarten leveren softwarematige sequencers mee, waarmee u op een eenvoudige wijze geluiden middels enkele muisbewegingen kunt bewerken, opnemen en afspelen.

Sequencer

Een programma waarmee Midi-instrumenten en aanverwante apparatuur (recorders) bestuurd kunnen worden. Met deze programma's kan verhoudingsgewijs eenvoudig een compleet arrangement worden gemaakt en bewerkt.

Signal-To-Noise Ratio

 • Ruisafstand
 • Dynamiek.
Dit is een belangrijke indicatie voor de kwaliteit van een audiosignaal. Bij perceptionele compressie neemt men desalniettemin een verslechtering van deze waarde voor lief, als deze in een bepaald deel van het signaal niet wordt waargenomen.

SNG

Bestand waarin muziek is opgeslagen.

SNR

 • Signal/Noise Ratio
De hoeveelheid ruis, gemeten in verhouding tot het hardst mogelijke signaal.

Sone

De sone is een nieuwe maateenheid voor het subjectief waargenomen volumeniveau van geluiden. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met de frequentiecurve van het menselijk oor (bij een bepaalde geluidssterkte), maar ook met de variabele doorlaatkarakteristiek van het oor bij verschillende geluidssterktes alsmede met nieuwe inzichten op het gebied van de psycho-akoestiek.

Sound Morphing

Het in elkaar overlopen van geluiden van verschillende aard.

Sound Recorder

 • Geluidsrecorder
Een hulpprogramma in Windows waarmee u gedigitaliseerde geluidsbestanden kunt afspelen of geluiden op schijf kunt opnemen en er zeer basale bewerkingsmogelijkheden op loslaten als het geluid eenmaal is opgenomen.

Sound waves

 • Geluidsgolven
Drukgolven geproduceerd door trillingen, die zich door de lucht (of door een vaste stof) voortplanten en door het menselijke oor of een microfoon worden opgevangen, waar zij worden omgezet in elektrische signalen.

Soundbank

Een verzameling samples die samen een karakteristiek geluid van een instrument vormen.

Soundblaster .VOC

Audioformaat. Wordt gebruikt door de Soundblaster hardware en is ontwikkeld en geoptimaliseerd door IBM en Creative voor de PC.

Soundblaster en Soundblaster Pro

De Soundblaster (ontwikkeld door Creative) is een belangrijke standaard voor PC-geluidskaarten. De Soundblaster Pro is ook in staat om stereogeluid weer te geven. Heel veel fabrikanten maken Soundblaster-compatibele geluidskaarten.

Soundcard

 • Geluidskaart
Uitbreidingskaart voor PC waarmee geluid kan worden afgespeeld. Kan worden aangesloten op een set luidsprekers, een CD-ROM, een HiFi-versterker of een reeks MIDI-instrumenten.

Soundfonts

Flexibele geluidsbank die door de gebruiker zelf ingevuld kan worden. Onder andere de Soundblaster Live en AWE 64-geluidskaarten bieden deze mogelijkheid.

Soundtrack

De muziek die bij een spel hoort (net zoals de soundtrack van een film). Vroeger was deze meestal in MIDI-formaat. De laatste nieuwe spellen maken gebruik van MP3.

Spatialization

 • Ambience
Het ruimtelijk effect in muziek die van meerdere kanten komt.

Speaker

 • Luidspreker
Onderdeel van de computer waaruit het geluid komt. Deze speaker wordt over het algemeen gebruikt voor systeemgeluiden, zoals het aangeven dat de monitor niet aanwezig is of dat het geheugen defect is.

Speakerset

 • Luidsprekersset
 • Speaker system
Een set van meerdere luidsprekers. Een speakerset kan bestaan uit twee luidsprekers (stereo), maar ook uit 7 luidsprekers en een subwoofer.
Een 7.1 speakerset van Creative Labs.
Een 7.1 speakerset van Creative Labs.
Een 2.0 speakerset.
Een 2.0 speakerset.

Speech Recognition

 • Spraakherkenning
Herkenning en interpretatie van gesproken woorden door de computer. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de computer te laten reageren op gesproken commando's of teksten via de stem in te voeren in plaats van via het toetsenbord.

Speech Recogniton Engines

 • Spraakherkenners
Beschikbaar in verschillende types:
 • Isolated Word Recognition
 • Word Spotting
 • Connected Word Recognition
 • Speech Understanding

Speech Recogniton technieken

Er worden bij Speech Recognition verschillende technieken gebruikt om de kans op herkenning te verhogen. De huidige gebruikte technieken zijn:
 • Neural Networks
 • Dynamic Time Warping
 • Hidden Markov Models

Stereo

 • 2-kanaals geluid
Bijna alle geluidsproducerende installaties maken gebruik van twee kanalen (een linker en een rechter), beter bekend als stereo. Om stereo-geluid te kunnen weergeven zijn dus ook twee luidsprekers nodig. Ondanks de goede resultaten die hiermee worden gehaald, is dit niet goed genoeg om een levensecht geluidsbeeld te reproduceren.

Stereo-extenders

Sinds eind 1970 zijn er ontwikkelingen gaande om stereogeluidsweergave uit te breiden en er positie-informatie aan te koppelen. De meest bekende zijn de 'stereo extenders' die het stereo-signaal zodanig bewerken dat het geluid buiten de fysieke locaties van de luidsprekers lijkt te komen. Helaas is het resultaat hiervan bedroevend: het geluidsbeeld slibt dicht en deze technieken hebben alleen nut om de kwaliteit van inferieure luidsprekers op te krikken. Ander nadeel is dat deze technieken de beperking van stereo, de ééndimensionale geluidsweergave (links/rechts), niet verhelpt. Voorbeelden van 'stereo extenders' zijn SRS, Spatializer en Qsound die ook nog eens de marketinglabels '3D Sound' of '3D Stereo' krijgen opgeplakt.

Streamed audio

Geluidsbestanden die in realtime zijn vastgelegd of die in realtime worden verstuurd over het internet. Met een plug-in voor een webbrowser kunnen dergelijke bestanden worden afgespeeld. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een radio-uitzending live over het internet te volgen.

Streamen

Een uitzending op het internet dat rechtstreeks op de computer wordt afgespeeld, zonder dat deze op de harde schijf wordt opgeslagen. Meestal is het niet mogelijk om het bestand te downloaden en op de harde schijf op te slaan, zodat deze op een later tijdstip nog eens te beluisteren/bekijken is.

Streaming audio/video

Techniek om geluid en/of beeld via internet te ontvangen zonder dat een compleet bestand opgehaald hoeft te worden. Beeld en/of geluid verschijnt terwijl de computer het ophaalt. Bekendste software is de RealPlayer van RealNetworks.

Streaming media

Benaming voor video- en audiobestanden die al beginnen te spelen terwijl het bestand nog aan het downloaden is.

Studioniveau

Het in de TV- en geluidsstudio's toegepaste nominaal niveau: 0 dB = + 6 dBm. Met een headroom (overmodulatiereserve) van 16 dB meegerekend, bedraagt het maximaal te bewerken niveau dus + 22 dBm.

Subcode

In de bruikbare data op een cd zijn acht subcode-kanalen (P, Q�W) ingeweven. Ze transporteren stuursignalen of aanvullende informatie met telkens bijna 1 KB per seconde. Het P-kanaal markeert het begin van de sporen van een audio-cd. Zijn inhoud verandert voor minstens twee seconden van 0 in 255, om dan op het startpunt weer naar 0 te vallen. Het Q-kanaal van een audio-cd bevat meestal informatie over Copy Protection, pre-emphasis en (afwisselend) het tracknummer, de barcode alsmede de ISRC. De subcode-kanalen S tot en met W blijven bij de standaard audio-cd's en cd-rom's ongebruikt.

Subwoofer

 • .1-kanaal
Een luidspreker die speciaal gemaakt is om lage bastonen weer te geven. Een subwoofer wordt altijd in combinatie met satelliet-luidsprekers gebruikt.
Een speakerset bestaande uit 6 satelliet-luidsprekers en 1 subwoofer.
Een speakerset bestaande uit 6 satelliet-luidsprekers en 1 subwoofer.

Sun Audio

 • .AU
Audioformaat. Een formaat dat je vaak tegenkomt op het WWW. Met dit type opslag is het mogelijk willekeurige sampling op te geven.

Surround Sound

Geluidstechniek. Een techniek die ontwikkeld is in de laboratoria van Dolby. Door meerdere luidsprekers (meestal vijf) en meerdere audiokanalen te gebruiken, wordt de luisteraar van meerdere kanten 'bestraald', wat zeer dicht in de buurt komt van de dagelijkse praktijk. Voordeel van surround-technieken als Prologic en AC3 is de compatibiliteit met apparatuur die deze technieken niet ondersteunen. In het normale stereosignaal worden de extra geluidskanalen zodanig gecodeerd dat het voor een gewoon stereo-apparaat is gemaskeerd. Nadeel van deze technieken is de noodzaak om speciale apparatuur (versterker met Prologic- of AC3-decoder en extra luidsprekers) aan te schaffen. Het werkt ook alleen bij weergave van lineaire en voorbespeelde opnamen.

Sustain

Filter die het uitsterven van een muziekinstrument nabootst.

Sustain-pedaal

Pedaal waarmee de toon kan worden vastgehouden of gecontroleerd uitsterft. (Midi-muziek)

Synthesizermodule

Elektronica (geluid) uit een bepaald merk synthesizer zonder toetsen, in een klein kastje gepropt. Meerdere van die kastjes kunnen aan elkaar worden gekoppeld en via een klavier of via een PC worden bediend.

SYSEX

 • System Exclusive data
Datablok dat van een MIDI-synthesizer verstuurd wordt naar een MIDI-instrument, bijvoorbeeld om de toonhoogte aan te geven.