Audio woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Audio woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Audio

Patchtoewijzing

Het gedeelte van de kanaaltoewijzing voor het vertalen van geluiden van instrumenten, volume-instellingen en (optioneel) toetswaarden voor een kanaal.

PCM

  • Pulse Code Modulation
Een bekende codec voor stemgeluid. PCM stelt dat geluid correct gedigitaliseerd kan worden door tweemaal de maximale frequentie te meten. Aangezien de maximale frequentie van stemgeluid via een telefoon 4 KHz is, betekent dit een meting van tweemaal 4000Hz ofwel 8000 zogenaamde smaples per seconde. Bovendien is na elke 125 microseconde een meting vereist.

Pitch bend

Techniek voor het traploos varieren van de toonhoogte (Midi-muziek).

Pitch shift

  • Toonhoogte-verschuiving
De pitch shift wijzigt rekenkundig de toonhoogte van audiomateriaal in digitale vorm, zonder de lengte te veranderen. Met geschikte filters blijft het klankkarakter behouden, meestal ligt ehcter het 'Smurfen-effect' op de loer.

Platenspeler

  • Pick-up
Dit apparaat converteert de mechanische bewegingen van de pick-up naald in een elektrische spanning. Er zijn meerdere soorten convertors: de 'moving magnet' (MM-element), een element met een beweegbaar piëzo-keramisch kristal en de 'moving coil' (MC-element) met beweegbare spoelen. Vanwege de mechanische gevoeligheid kan de naald meestal worden vervangen.

Playlist

  • Afspeellijst
Een lijst van muzieknummers (bijvoorbeeld MP3's of andere muziekbestanden) die klaarstaan om af gespeeld te worden.

Pmpo

  • Peak music power output
Een dubieuze term om de kracht van de versterker weer te geven. Wordt vooral door fabrikanten van goedkopere luidsprekers gebruikt als marketingterm.
Luidspreker.
Luidspreker.

Podcasting

Het digitaal uitzenden van een radioprogramma via een mp3-speler. Het woord podcasten komt voort uit de mp3-speler iPod van Apple. Met behulp van speciale software kan de internetter de audiofiles downloaden en afluisteren via zijn mp3-speler. Een van de grondleggers van het podcasten is Adam Curry en BNN is de eerste omroep die podcasten ondersteund.

Polyfone signalen

  • Polyfone tonen
Meerstemmige klanken die aangenamer en interessanter zijn dan eentonige.

PQ-editing

Het plaatsen van markeringen voor het begin en einde van de tracks en van indices bij de audio-cd. Deze markeringen worden in de subcode (PQ-channel) geregistreerd.

Pre-emphasis

Storende ruis wordt vooral in het hoge-tonenbereik waarneembaar. Daarom verhogen veel overdrachtsmethodes de hoge tonen bij opname (pre-emphasis) om ze bij de weergave navenant weer te verlagen. Hierdoor krijg je het oorspronkelijke signaal volledig terug, terwijl de storingen worden gereduceerd. De pre-emphasis-bit in de subcode van de CD markeert of de hoge tonen versterkt zijn of niet. Afhankelijk van die markering worden ze bij de weergave al dan niet weer afgezwakt. Deze methode is in principe weliswaar in de CD-hardware geļæ½mplementeerd, maar wordt praktisch niet gebruikt.

Pro Logic

Decoder voor Dolby Surround die de kanaalscheiding kunstmatig verbetert.