Audio woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Audio woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Audio

Geluidsbestand

  • Audio file
Opgeslagen bestand met geluidsgegevens. Het bestand kan een stem, muziek of zelfs een heel concert bevatten.

Geluidsenveloppe

Patroon van een toon dat de specifieke klankkleur van ieder muziekinstrument bepaald.

Geluidskaart

  • Soundcard
Insteekkaart die geluid om kan zetten in digitale gegevens en andersom. De invoer van geluid vindt plaats met een op de kaart aangesloten microfoon. De uitvoer door luidsprekers of een hoofdtelefoon.

Geluidspeler

  • Sound player
  • Media player
Een applicatie om geluidsbestanden af te spelen.

General MIDI

Een MIDI-specificatie die onder toezicht staat van de MIDI Manufacturers Association (MMA). Deze specificatie geeft richtlijnen waardoor MIDI-bestanden op verschillende synthesizers hetzelfde klinken.

General Midi-norm

Een MIDI-specificatie die onder toezicht staat van de MIDI Manufacturers Association (MMA). Deze specificatie geeft richtlijnen waardoor MIDI-bestanden op verschillende synthesizers hetzelfde klinken.Deze norm kent 128 standaardgeluiden (piano, gitaar, enz).

GM

  • General Midi
De standaard van de International Midi Association die ervoor zorgt dat MIDI-geluidsbestanden op verschillende systemen hetzelfde klinken.

GM/GS

  • General MIDI/General Standard
Met MIDI kan nog iets meer informatie verstuurd worden, bijvoorbeeld het nummer van het geluid dat gebruikt dient te worden. Als bij u thuis onder nummer drie het geluid van een saxofoon zit en bij uw buurman zit onder nummer drie een basgitaar, dan zal bij uitwisseling het hele arrangement door elkaar liggen. Om orde in deze chaos te scheppen is door de fabrikanten een standaard ontwikkeld. GM/GS, waarin is gedefinieerd welke nummers bij bepaalde geluiden horen.

Golflengte

Een maat die wordt gebruikt om de kleur van licht of de toonhoogte van geluid te beschrijven. Een golflengte is de afstand tussen pieken in een lichtgolf. Onze ogen vertalen specifieke golflengten licht in kleuren.

Graphic equalizer

Appraat voor het corrigeren van ongewenste geluiden uit audioapparatuur.

GS

  • General Synthesizer
Een uitbreiding op de General Midi-standaard. Er zijn slaginstrumenten toegevoegd en een variabel chorus en reverb effect.