Acroniemenlijst - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Acroniemenlijst
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Acroniemenlijst


WoordBetekenis
T-DAB
Terrestrial Digital Audio Broadcasting
Signaal in de ether voor het verzenden van radio-signalen.
T/B
Top and Bottom
T/R
Transmit/Receive
TACACS
Terminal Access Controller Access Control System
TAD
Telephone Answering Device
TAP
Telelocator Alphanumeric Protocol
TAPCIS
The Access Program for the CompuServe Information Service
TAS
Telephone Access Server
TASM
Turbo Assembler
TAXI
Transparent Asynchronous Tranceiver/Receiver Interface
TB
Terabyte
TBBS
The Bread Board System
Een BBS programma.
TBGA
Tape Ball Grid Array
TBU
Tape Backup Unit
TC
Transmission Control
TC
Test Control
TCAM
Telecommunications Access Method
TCAP
Transaction Capabilities Application Part
TCM
Trellis-Coded Modulation
Traliecodering.
Verbetering op de QAM-modulatietechniek toegepast vanaf V.32bis met een constellatiepatroon van 6 punten per baud en meer.
TCP
Transmission Control Protocol
TCP is verantwoordelijk voor de betrouwbare verzending van gegevens van het ene knooppunt op het netwerk naar het andere. TCP brengt een verbindingsgeoriënteerde sessie, of virtueel circuit, tot stand tussen twee computers. De verbinding met een andere computer wordt gemaakt door een pakket te verzenden waarin de doelhost wordt gevraagd of het mogelijk is een verbinding tot stand te brengen. Vervolgens wacht TCP of de computer beschikbaar is voor communicatie. Als de doelcomputer online is en luistert, reageert deze door een bericht te sturen: 'Ik ben beschikbaar voor communicatie en hoor graag meer van je'. Hierop reageert de eerste computer als volgt: 'Mooi, hier is de rest van de informatie.' Dit proces van het tot stand brengen van een verbinding wordt de 'three-way handshake' genoemd. Met dit proces wordt vastgesteld welk poortnummer er moet worden gebruikt en wat de ISN's van de beide partijen zijn. De computers die een verbinding met elkaar tot stand brengen en onderhouden, moeten bepaalde vitale gegevens met elkaar uitwisselen. Elk TCP-pakket dat wordt verzonden bevat een bron- en doel-TCP-poortnummer, een opvolgingsnummer voor berichten die in kleinere gedeelten moeten worden verzonden en een controlesom om ervoor te zorgen dat de informatie foutloos wordt verzonden. Daarnaast bevat elk pakket een bevestigingsgetal dat de broncomputer vertelt welke onderdelen van het bericht op de bestemming zijn aangekomen. Elk pakket bevat tevens een metrische waarde voor de TCP-venstergrootte om flow control tussen beide computers mogelijk te maken.
TCP-IC's
Tape Carrier Package, TAB-IC's
Niet losgesneden IC's op een tape.
TCT
Take Control
Signaal bij IEEE488.
TD
Transmit Data
TDE
Terminal Display Editor
TDI
Transport Driver Interface
De TDI biedt programmeurs van toepassingen de mogelijkheid onderdelen voor de Session Layer (Sessielaag) te ontwikkelen zonder dat zij kennis hoeven te hebben van de onderliggende onderdelen in de Transport Layer (Transportlaag). Deze interface is alleen onderdeel van de Microsoft-implementatie van TCP/IP.
TDLC
Twinaxial Data Link Control
TDM
Technical Document Management
TDMS
Terminal Display Management System
TDP
Telocator Data Protocol
Een protocolfamilie dat gebruikt wordt voor het verzenden van boodschappen vanaf een computer door een paging systeem naar een ontvanger (mobiele computer). Samen definiëren de protocollen de stroming van de boodschappen van de invoer apparaten door een aantal proces stappen totdat de boodschap is ontvangen door een op RF verbonden computer. De familie bevat diverse protocollen, waaronder TME, TRT en TMC.
TDP
Thermal Design Power
TDSR
Transmitter Data Service Request
TDtoDP
Tablet Coordinates to Display Coordinates
TE/2
Terminal Emulator/2
TEB
Thread Environment Block
TEC
Tokyo Electronics Corporation