Acroniemenlijst - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Acroniemenlijst
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Acroniemenlijst


WoordBetekenis
I-WAY
Information Highway
I/F
Interface
I/O
Input/Output
Doorgaans de verzamelnaam voor aansluitingen op een computer.
I/OCTL
Input/Output ConTroL
I/P
Image Processing
Beeldbewerking
IAB
Internet Architecture Board
IAC
Inter-Application Communication
Systeem van Apple voor uitwisseling van gegevens tussen programma's.
IAG
Instruction Address Generation
IAK
Internet Access Kit
IAOAC
Information Application on a Chip
Computer in één chip.
IAP
Intranet Application Platform
IAT
Import Address Table
IAUP
Internet User Account Provider
IBM-GL
IBM Graphics Language
IBN
Interactive Broadband Network
IC
Input Circuit
IC
Interrupt Controller
ICA
Intra-application Communications Area
ICA
Intelligent Console Architecture
ICA
Independent Computing Architecture
Protocol van het bedrijf Citrix voor het pakket WinFrame. Met de ICA-client kunnen Windows-applicaties gebruikt worden op bijvoorbeeld SUN-werkstations, HP workstations en andere UNIX-varianten, maar ook op DOS-, Macintosh- en andere werkplekken.
ICAP
Internet Calendar Access Protocol
Standaard van Lotus.
ICAS
Intel Communicating Applications Specifications
ICCP
Institute for the Certification of Computing Professionals
ICD
Intallable Client Driver
ICF
Intersystem Communications Function
ICF
Interactive Communications Feature
ICH
I/O Controller Hub voor AHA
ICI
Image Component Information
ICL
Interface Clear
ICLID
Incoming-Call Line Identification
ICM
Image Color Matching
ICMP
Internet Control Message Protocol
IP en andere hoge protocollen gebruiken het Internet Control Message Protocol om statusrapporten te ontvangen over verzonden informatie. ICMP wordt over het algemeen gebruikt tussen twee routers om te bepalen hoe snel informatie tussen twee computers wordt verzonden. Als een router teveel verkeer ontvangt van andere hosts of datagrammen ontvangt in een tempo dat te hoog ligt om ze te verwerken, kan de router een ICMP-foutbericht sturen naar de host waarvan hij deze gegevens ontvangt. In het bericht wordt de computer gevraagd de informatie in een iets gematigder tempo te vesturen.
ICP
Integrated Communications Provider
ICP
Internet Control Protocol
ICR
Intelligent Character Recognition
Het omzetten van handgeschreven tekst in digitale karakters. ICR onderscheidt zich van OCR door geschreven tekst te kunnen lezen. Door de ontwikkelingen op ICR gebied worden de toepassingen steeds meer divers. Steeds meer applicaties, die met de hand ingevulde informatie bevatten, worden met behulp van ICR automatisch in de computer ingevoerd. Handmatige invoer blijft derhalve achterwege, tenzij correctie (a.h.v. waarschijnlijkheidscontroles) noodzakelijk is.