computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
Een bronbestand is het bestand dat de gegevens bevat waar door een OLE-object (een gekoppeld bestand) naar wordt verwezen. Als u bijvoorbeeld een OLE-object heeft met een koppeling naar een database, dan is het databasebestand het bronbestand.

Verwijder dit woord van de printlijst