computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
Sinds de jaren negentig wordt Windows geprogrammeerd op basis van het COM. COM componenten bevatten een speciale binaire interface die het mogelijk maakt om gebruik te maken van de functionaliteit in een component, zonder dat bekend is hoe de component intern in elkaar zit. Zoalang alle componenten zich aan een gedefinieerde interface houden kan de interne werking daarvan verandert worden zonder problemen op te leveren in de applicaties die gebruik maken van de componenten. COM is een systeem van Microsoft voor uitwisseling van componenten in een objectgeoriënteerd besturingssysteem.

Verwijder dit woord van de printlijst