computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
Grondtal van het binaire talstelsel.

Verwijder dit woord van de printlijst