computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
De caret wordt vaak gebruikt om een machtsberekening aan te duiden, bijvoorbeeld met 10^2 wordt 10 tot de macht 2 bedoeld.

Verwijder dit woord van de printlijst