computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
De wetenschappelijke schrijfwijze van getallen, namelijk als een macht van 10. Hierin wordt 1,200,000 geschreven als 1.2E+6.

Verwijder dit woord van de printlijst