computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
Een combinatie van twee of meerdere toetsen waarmee een taak kan worden uitgevoerd waarvoor anders een muis nodig zijn geweest. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de toetsencombinatie "ctrl+b" wordt binnen een tekstverwerker (bijvoorbeeld Word) de letters vet weergegeven, bij "ctrl+i" worden de letters cursief en bij "ctrl+u" onderstreept.

Algemene Windows sneltoetsen
Sneltoets Functie
CTRL + C Het geselecteerde item kopiëren
CTRL + X Het geselecteerde item knippen
CTRL + V Het geselecteerde item plakken
CTRL + Z Ongedaan maken van de laatste actie
DELETE Het geselecteerde item verwijderen (in de Prullenbak)
SHIFT + DELETE Het geselecteerde item verwijderen (wordt niet in de Prullenbak opgeslagen)
F2 Naam van de geselecteerde item wijzigen
CTRL + Pijl naar rechts De cursor verplaatsen naar het begin van het volgende woord
CTRL + Pijl naar links De cursor verplaatsen naar het begin van de volgende alinea
CTRL + Pijl naar boven De cursor verplaatsen naar het begin van de vorige alinea
CTRL + SHIFT + Pijltoets De hele tekstblok selecteren
SHIFT + pijltoets In een venster of op het bureaublad meerdere items of tekst selecteren
CTRL + A Alle items in venster of document selecteren
F3 Een bestand of map zoeken
ALT + Enter Van het geselecteerde item de eigenschappen weergeven
ALT + F4 Het actieve programma of item sluiten
CTRL + F4 Het actieve document sluiten (wanneer het programma meerdere documenten heeft open staan, zal alleen het actieve document worden afgesloten. Wanneer het programma slechts 1 actief document heeft open staan, zal het hele programma worden afgesloten. )
ALT + Spatiebalk Het snelmenu voor het actieve venster openen
ALT + TAB Tussen de geopende items/programma's schakelen
CTRL + ALT + TAB Tussen de geopende items/programma's schakelen met behulp van de pijltjestoetsen
Windows toets + TAB Bladeren door de programma's op de taakbalk met behulp van Windows Flip 3D (vanaf Windows Vista)
CTRL + Windows toets + TAB Bladeren door de programma's op te taakbalk met behulp van Windows Flip 3D met de pijltjestoetsen (vanaf Windows Vista)
ALT + ESC Bladeren door de items in de volgorde dat ze geopend zijn
F6 Bladeren door de schermelementen in een venster of op het bureaublad
F4 De lijst van de adresbalk weergeven in de Windows Verkenner
SHIFT + F10 Van het geselecteerde item het snelmenu weergeven
CTRL + ESC Het Startmenu openen
ALT + onderstreepte letter De menuopdracht (of andere opdracht met onderstreepte letter, bijvoorbeeld in dialoogvenster) uitvoeren
F10 Van het actieve programma de menubalk activeren
Pijl naar rechts Het volgende menu aan de rechterzijde openen of een submenu openen
Pijl naar links Het volgende menu aan de linkerzijde openen of een submenu sluiten
F5 Het actieve venster verversen
ALT + pijl naar boven De map die een niveau hoger ligt weergeven in Windows Verkenner
ESC Annuleren
CTRL + SHIFT + ESC Taakbeheer openen
SHIFT bij het laden van een CD of DVD Het automatisch starten van de CD/DVD verhinderen
CTRL + ALT + DELETE Verschillende taken oproepen, zoals het vergrendelen van de computer, Taakbeheer, computer afsluiten en wachtwoord wijzigen

Verwijder dit woord van de printlijst