computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
Kleurkwaliteit verwijst bij monitorkalibratie naar de chroma (tintaanpassing) van de monitor.

Verwijder dit woord van de printlijst