computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
Eenheid waarmee men rekent, bijvoorbeeld getalsystemen (binaire, octale en decimale getallen).

Verwijder dit woord van de printlijst