computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
De sone is een nieuwe maateenheid voor het subjectief waargenomen volumeniveau van geluiden. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met de frequentiecurve van het menselijk oor (bij een bepaalde geluidssterkte), maar ook met de variabele doorlaatkarakteristiek van het oor bij verschillende geluidssterktes alsmede met nieuwe inzichten op het gebied van de psycho-akoestiek.

Verwijder dit woord van de printlijst