Besturingssysteem: Windows woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Besturingssysteem: Windows woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Windows

Wallpaper

 • Behang
Plaatje dat op de achtergrond van het bureaublad wordt geplaatst. Windows heeft een aantal standaard wallpapers, maar op het internet zijn er ook mooie exemplaren te vinden. Ook is het mogelijk om een eigen foto als wallpaper in te stellen.

WBEM

 • Web-Based Enterprise Management
Deze standaard verheft de SNMP- en DMI-standaarden tot internetstandaarden. Een huwelijk tussen WWW-technologie en de SNMP- en DMI-standaarden, of liever de intentie om deze technieken te integreren. Wat momenteel leverbaar is onder de noemer WBEM zijn agents met een ingebouwde kleine HTTP-server. Het idee dat een beheerder daarmee via een willekeurige browser op een agent kan inloggen en waarden uitlezen dan wel wijzigen. Scripts op de browser-pc kunnen dan deze communicatie verder automatiseren, en bijvoorbeeld periodiek verschillende WAN-componenten (met elk een eigen HTTP-adres) langslopen. De bedoeling van de WBEM-standaard is vanzelfsprekend om ook de communicatie tussen de losse agents en een meer centrale plaats te automatiseren, eveneens op basis van HTTP. Hiertoe zijn definities vergelijkbaar met MIB (SNMP) en MIF (DMI) opgesteld, en een methode om alle beheersinformatie op één centrale WWW-server te verzamelen, die dan weer door de systeembeheerder via een browser kan worden benaderd. De definities dragen fraaie namen als HyperMedia Object Manager (HMON) en HMMP, HyperMedia Management Protocol, een uitbouw van SNMP. De WBEM-standaard komt traag van de grond en er zitten nauwelijks baanbrekende voordelen aan. Het enige voordeel is eigenlijk dat de beheerder niet meer fysiek gebonden is aan de console (de plaats waar alle informatie samenkomt). Deze wens is echter ook heel goed zonder WBEM te vervullen, zoals bijvoorbeeld Unicenter en OpenView aantonen. WBEM levert gewoon een extra wijze van communicatie tussen agents en manager.

WBT

 • Windows Based Terminal
Een kandidaat voor de vervanging van de PC. Dit apparaat draait op een afgeslankte versie van Windows CE, dat zelf al een uitgeklede versie is van Windows 95. De WBT functioneert als thin client op een Hydra-server. Dit is een op Citrix-technologie gebaseerde NT-server. De applicatie draait op de server en de inhoud van de schermen wordt via het T-share protocol naar de WBT gestuurd. Ook kan het ICA-protocol (Independent Client Architecture) van Citrix daarvoor worden gebruikt. Het voordeel van het ICA is dat ook niet-Windows machines applicaties op een Hydra-server kunnen benaderen. Evenals bij de netwerkcomputer ontbreekt bij de WBT een harde schijf.

WDM

 • Win32 Driver Model
WDM is in Windows te vinden en heeft als doel het creëren van uniformiteit op het gebied van hardware-drivers. Dat wil zeggen dat producenten voortaan nog maar één driver hoeven te ontwikkelen die zowel onder meerdere versies Windows gebruikt kan worden. Dit zal ertoe bijdragen dat hardware eenvoudiger uitwisselbaar is.

Webfolder

Iedereen die in het bezit is van Windows 9x, NT of 2000 en Internet Explorer 5 of hoger, heeft de vrijwel onbekende functie 'webfolders' in z'n PC zitten. Met deze functie heeft Windows de mogelijkheid internet te gebruiken als externe opslag, net alsof je op de eigen harde schijf aan het werk bent. In tegenstelling tot FTP, wat een open, gestandaardiseerd internetprotocol is, is de webfolder een uitvinding van Microsoft. In theorie is het gebruik van webfolders een stuk gebruiksvriendelijker dan FTP, omdat een ingeschakelde webfolder door Windows naadloos ge�nstalleerd wordt met de Explorer.

Werkbalken

Op werkbalken in Windows kunnen knoppen zitten die de meest voorkomende menu-opdrachten vervangen. Bijvoorbeeld opslaan en printen.

WFP

 • Windows File Protection
Techniek van Microsoft waarbij een achtergrondtaak permanent controleert of een beveiligde map wordt geprobeerd te wijzigen.

WFW

 • Windows For Workgroups (Microsoft)
Netwerkversie van Windows 3.11.

WGA Notifications

 • Windows Genuine Advantage Notifications
 • WGA-meldingen
Een toepassing waarmee klanten kunnen controleren of zij over legitieme Windows-software beschikken. Klanten van Microsoft bij wie illegale Windows-software wordt aangetroffen, worden daarvan via het hulpprogramma WGA Notifications op de hoogte gesteld.

WGA-kit

 • Windows Genuine Advantage Kit
Klanten van Microsoft bij wie de validatie is mislukt en die illegale Windows-software gebruiken, kunnen on line een WGA-kit aanschaffen. De Windows Genuine Advantage Kit voor Windows XP bevat een productcode van 25 tekens en een hulpprogramma voor het bijwerken van de Windows-productcode waarmee klanten elektronisch hun illegale Windows XP-software kunnen converteren naar een legitieme versie.

WGA-meldingen

 • Windows Genuine Advantage Notifications
Programma van Microsoft waarmee Microsoft een beter inzicht wil krijgen in de levering van legitieme software aan klanten, en de consument nog bewuster maken van de waarde van legitieme Windows-software. Klanten die zich bij het programma aanmelden, ontvangen via Automatische updates (AU) en Windows Update (WU) WGA-meldingen, waarmee zij kunnen controleren of zij over legitieme Windows-software beschikken. Klanten bij wie illegale Windows-software wordt aangetroffen, worden daarvan tijdens het aanmelden op de hoogte gesteld met een melding, waarin ook wordt aangegeven hoe zij in het bezit kunnen komen van legitieme software. Klanten bij wie de validatie is mislukt, wordt gevraagd terug te gaan naar hun leverancier voor een legitiem exemplaar van Windows, of de website http://www.microsoft.com/genuine te bezoeken om het probleem on line te melden of direct een legitiem exemplaar te ontvangen van Microsoft. Pilotdeelnemers bij wie illegale exemplaren van Windows-software zijn ontdekt, hebben toegang tot SP2 en kritieke beveiligingsupdates. Klanten die over legitieme Windows-software beschikken, ontvangen geen melding.

WHQL

 • Windows Hardware Quality Laboratories
WHQL bewaken de kwaliteit van hardware voor gebruik met Windows. Indien u beschikt over een stuurprogramma dat door WHQL is goedgekeurd, kunt u er zeker van zijn dat het stuurprogramma aan een reeks strenge eisen heeft voldaan. De driver is dan door Microsoft digitaal ondertekend en zou probleemloos moeten functioneren.

WIMP

 • Windows Icons Mouse Pull-down menus
Oude term voor een grafische gebruikersinterface ontwikkeld door Xerox eind jaren '70, maar pas in 1984 op de markt gebracht met de Apple Macintosh. Een WIMP wordt nu in het algemeen GUI genoemd.

WIN32

Met WIN32 wordt in principe Microsoft 32 bits Windows API (Application Programming Interface) bedoeld.

Win32 API

Dit is de 32-bit versie van de Win16 API: de Application Programming Interface, welke is gebruikt voor het schrijven van Windows programma's sinds de 1.0 versie. Het is een combinatie van data types, definities en functies die C-programmeurs gebruiken als een set van de hoofdbestanden. De meeste van de functies zijn ge�mplementeerd in DLL's, waar de applicaties koppelingen naar toe hebben. Win32 programma's werken op besturingssystemen die 32-bit applicaties ondersteunen.

Win32 platforms

Dit zijn computers waarop een besturingssysteem is ge�nstalleerd, waarmee je met Win32 applicaties kunt werken.

Win32S

Subset van de Win32 API, bedoeld om beperkte faciliteiten voor het uitvoeren van 32-bit toepassingen toe te voegen aan Windows 3.1x.

Windows 2000

 • W2K
Met elke nieuwe release van Windows NT levert Microsoft weer nieuwe en slimme manieren om bruikbaarder, beter te beheren en te verschalen netwerken op te zetten. Windows 2000 (voorheen Windows NT 5.0) is daar geen uitzondering op. Windows 2000 bestaat uit vier aparte producten:
 1. Windows 2000 Professional
  Vervangt Windows NT 4.0 Workstation. Het is het desktop operating system van Microsoft (dus voor de zakelijke werkplek).
 2. Windows 2000 Server
  Vervangt Windows NT 4.0 Server. Voor nieuwe installaties ondersteunt het two-way symmetric multiprocessing (SMP). Upgrades van NT 4.0 Server ondersteunen four-way SMP.
 3. Windows 2000 Advanced Server
  Vervangt NT 4.0 Server Enterprise Edition. Nieuwe installaties ondersteunen Four-way SMP. Upgrades van NT 4.0 Server Enterprise Edition ondersteunen eight-way SMP. Net als de voorganger ondersteunt Advanced Server veel fysiek geheugen, clustering en loadbalancing.
 4. Windows 2000 Datacenter Server
  Een nieuw Microsoft product. Dit ondersteunt sixteen-way SMP, maximaal 64 GB fysiek geheugen, clustering en loadbalancing.
Elk van deze producten bevat belangrijke verbeteringen die de manier veranderen waarop u Microsoft-netwerken gaat plannen, ontwerpen en gebruiken zoals u onder Windows NT gewend was. Enkele nieuwe kenmerken van Windows 2000 zijn: Active Directory, Dynamic DNS (DDNS) en IntelliMirror.

Windows 2000 Advanced Server

Windows 2000 Advanced Server is een server operating system met meer kracht, ontworpen voor middelgrote tot grote bedrijven. Het omvat alle mogelijkheden van Windows 2000 Server, en meer, waaronder de volgende opties:
 • Verdelen van netwerkbelasting.
 • Clustermogelijkheden voor programmafouttolerantie.
 • Ondersteuning tot 8 GB geheugen.
 • Tot achtvoudige SMP-ondersteuning.

Windows 2000 Datacenter Server

Windows 2000 Datacenter Server is de krachtigste server binnen de Windows 2000 Server-familie. Dit besturingssysteem is ontworpen voor uitgebreide bedrijfsnetwerken. Windows 2000 Datacenter Server biedt alle mogelijkheden van Windows 2000 Advanced Server, met daaraan toegevoegd de volgende opties:
 • Meer geavanceerde clustermogelijkheden.
 • Ondersteuning tot 64 GB geheugen.
 • Tot 16-voudige SMP-ondersteuning (OEM-versies kunnen tot 32-voudige SMP ondersteunen).

Windows 2000 Installatieproblemen oplossen

De volgende fouten zouden kunnen optreden tijdens installaties:
 • Mediumfouten.
  Mediumfouten worden veroorzaakt door kapotte of beschadigde cd's. Om de cd te controleren probeert u of u de cd wel kunt lezen op een andere computer. Kijk ook of er krassen of vuil op de cd zitten; misschien hoeft u hem alleen maar schoon te maken.
 • Onvoldoende schijfruimte.
  Het installatieprogramma van Windows 2000 heeft minimaal 1 GB vrije ruimte nodig om goed te kunnen werken. Als het programma Setup deze ruimte niet kan vinden, zal de installatie woden beëindigd.
 • Onvoldoende geheugen.
  Verzeker u ervan dat uw computer de minimale hoeveelheid geheugen bevat die nodig is om Windows 2000 Server te kunnen installeren (128 MB RAM). Bij onvoldoende geheugen kan de installatie mislukken of kunnen na installatie fatale fouten optreden (BSOD).
 • Processor is niet krachtig genoeg.
  Verzeker u ervan dat uw processor voldoet aan de vereisten voor Windows 2000 (Pentium 133 MHz of sneller). Met een te langzame processor kan de installatie mislukken of kunnen na installatie fatale fouten optreden (BSOD).
 • Hardware staat niet in de HCL.
  Windows 2000 herkent hardware niet als er geen stuurprogramma voor aanwezig is.
 • Hardware is niet juist geconfigureerd.
  Als uw hardware niet in de HCL staat, wordt deze mogelijk niet herkend door Windows 2000, of werkt het apparaat mogelijk niet meer correct.
 • Hardware heeft geen stuurprogramma.
  Als uw hardware compatibel is met Plug-and-Play, zou Windows deze automatisch moeten configureren. Als uw hardware niet compatibel is met Plug-and-Play, moet u de hardware zelf configureren volgens de instructies van de fabrikant.
 • Productidentificatienummer is niet correct.
  Zonder geldig productidentificatienummer zal de installatie niet verder komen dan het dialoogvenster Product Key. Controleer of u het nummer goed hebt ingetypt (kijk hiervoor op de achterkant van het doosje van de installatie-cd.
 • Kan geen toegang krijgen tot TCP/IP-netwerkbronnen.
  Als u Windows 2000 installeert met de standaard instellingen, wordt de computer geconfigureerd als DHCP-client. Als er echter geen DHCP-server aanwezig is om informatie te geven voor de configuratie van IP, zal de client via TCP/IP geen toegang krijgen tot netwerkbronnen.
 • Kan geen verbinding maken met een domeincontroller tijdens aanmelden als lid bij een domein.
  Controleer of u de juiste domeinnaam hebt opgegeven. Als de domeinnaam correct is, controleert u of uw netwerkinstellingen correct zijn ingevoerd en of een domeincontroller en DNS-server beschikbaar zijn. Als u hierna nog steeds geen lid kunt worden van een domein, installeer de computer in een werkgroep en probeer daarna opnieuw lid te woden van het domein.

Windows 2000 minimale eisen

De hardwarevereisten voor de installatie van Windows 2000 (Server) zijn:
 1. Pentium 133 MHz of sneller.
 2. 128 MB RAM (aanbevolen 256 MB RAM).
 3. Harde schijf van 2 GB met minimaal 1 GB vrije ruimte.
 4. VGA-monitor of monitor met hogere resolutie.
Uiteraard wanneer er vanaf CD wordt ge�nstalleerd, behoort een CD-ROM-speler tot de minimale eisen; wanneer er via een netwerk wordt ge�nstalleerd is een netwerkkaart noodzakelijk (voor een server installatie is een netwerkkaart altijd noodzakelijk). Behalve dat de hardware moet voldoen aan deze vereisten, moet deze ook voorkomen in de HCL.

Windows 2000 Multilanguage

Ook bedrijfsnetwerken zijn vaak wereldomvattend en bedienen gebruikers op vele continenten en in vele taalgebieden. Van Windows 2000 Professional verschijnt daarom naast de 24 gelokaliseerde edities ook een meertalige versie. Deze versie bevat alle standaard programmacode plus de taalcode van alle 24 beschikbare talen. Dit maakt het heel eenvoudig om per gebruiker de taal van de interface (menu's, Helpteksten, dialoogvensters) te wisselen, terwijl het centraal beheerde systeem toch met slechts één Windows te maken heeft. Aldus kan een daling van de TCO worden bereikt.

Windows 2000 Server

Windows 2000 Server kan dienen als file- en printserver, applicatieserver, webserver en communicatieserver. Een greep uit de mogelijkheden die worden ondersteund door Windows 2000 Server:
 • Active Directory.
 • Internet en webservices.
 • Hoogniveau beveiliging via Kerberos en een infrastructuur met algemene sleutels.
 • Windows Terminal Services.
 • Ondersteuning tot 4 GB geheugen.
 • Ondersteuning voor twee processors bij een volledige installatie of voor maximaal viervoudige symmetrische multiprocessing (SMP) voor Windows NT-servers waarop een upgrade naar Windows 2000 is uitgevoerd.

Windows 2000 Server standaard gebruikers

Als u Windows Server installeert, worden er standaard diverse ingebouwde gebruikersaccounts aangemaakt. In de onderstaande tabel worden de ingebouwde gebruikersacconts omschreven en wordt aangegeven in welke werkomgeving (lokaal of domein) de ingebouwde account zich bevindt. Standaard wordt de naam Administrator aan de account gegeven die de computer volledig beheert. U kunt de beveiliging van de computer verhogen door de Administrator-account te hernoemen en daarna een account aan te maken met de naam Administrator zonder toestemmingen. Als een hacker zich nu op uw computer aanmeldt als Administrator, krijgt hij geen toegang tot de hulpbronnen van het systeem.

Windows Server standaard gebruikers
Ingebouwde gebruiker Omschrijving Werkomgeving
Administrator De Administrator-account is een speciale account met volledige beheersing over de computer. U geeft een wachtwoord voor deze account tijdens de installatie van Windows 2000. De Administrator-account kan alle taken uitvoeren, zoals gebruikers en groepen aanmaken, het bestandssysteem beheren en afdrukken instellen. Lokaal en domein
Guest De Guest-account geeft gebruikers toegang tot de computer, zelfs als ze geen unieke gebruikersnaam en wachtwoord hebben. Dit type account staat standaard uitgeschakeld, omdat er beveiligingsrisico�s aan verbonden zijn. Als deze account wel ingeschakeld wordt, krijgt zij meestal erg weinig voorrechten. Lokaal en domein
ILS_Anonymous_User De ILS_Anonymous _User-account is een speciale account die gebruikt wordt door de ILS-service. ILS ondersteunt telefoontoepassingen zoals beller-ID, video-conferencing en faxen. Internet Information Services (IIS) moet ge�nstalleerd zijn om ILS te kunnen gebruiken. Domein
IUSR_computername De IUSR_computername-account is een speciale account die IIS gebruikt om anoniem toegang te krijgen tot een computer om te starten vanuit procestoepassingen op een computer waarop IIS is ge�nstalleerd. Lokaal en domein
Krbtgt De Krbtgt-account is een speciale account die de Key Distribution Center-service gebruikt. Domein
TSInternetUser De TSInternetUser-account is een speciale account die Terminal Services gebruikt. Domein

Windows 2000 setup logboeken

Tijdens de installatie van Windows 2000 maakt het programma Setup een aantal logboeken aan. U kunt deze bestanden bekijken om te controleren of er problemen zijn opgetreden tijdens de installatie. Twee logboeken zijn vooral nuttig bij probleemoplossing.
 • Het actielogboek bevat alle acties die zijn uitgevoerd tijdens het installatieproces en een beschrijving van elke actie. Deze acties staan in chronologische volgorde. Het actielogboek wordt opgeslagen als \Windir\setupact.log.
 • Het foutenlogboek bevat eventuele fouten die zijn opgetreden tijdens de installatie. Voor elke fout is er een beschrijving en een indicatie van de ernst van de fout. Het foutenlogboek wordt opgeslagen als \Windir\setuperr.log.

Windows 3.0

Grafische schil voor DOS. Heeft een eigen tekstverwerkings-, klok-, teken-, bestandsbeheer- en rekenprogramma.

Windows 3.1

Verbetering op Windows 3.0.

Windows 3.11

Verbetering op Windows 3.1.

Windows 3.x

De voorloper van Windows 95. Minder gebruikersvriendelijk dan Windows 95, maar al een heel stuk beter dan MS-DOS. Dit komt doordat men vanaf Windows 3.x met de muis kon werken. In DOS kon dat niet en moest men allemaal commando's ingeven.

Windows 95

Onder de codenaam Chicago heeft Microsoft gedurende 1994 een betaversie van dit product getest. Op 24 augustus 1995 is dit product op de markt gekomen. Het is een 32-bits besturingssysteem, dat niet langer onder DOS werkt, maar Dos wordt wel meegeleverd. Windows 95 ondersteunt bestandsnamen van 256 letters. Echter de 16-bits programmatuur ondersteunt dit niet. Werd vervangen door Windows 98, Windows ME en Windows XP.

Windows 98 minimumeisen

De (niet realistische) minimale systeemeisen zijn:
 • 486-processor
 • 16 MB RAM-geheugen
 • 125 MB schijfruimte
 • CD-Romspeler
Maar met minder dan een Pentium (133MHz), 32 (liefst 64) MB geheugen en 300 MB schijfruimte draait Windows 98 niet lekker.

Windows Application

Project die uitmond in een gangbaar programma dat onder Windows werkt en dat zich bij het starten meldt met een venster zoals u kent van een tekstverwerker, een internetbrowser of een ander willekeurig Windows-programma.

Windows CE 2.0

Nieuwe mogelijkheden en functies in Windows CE 2.0:
 • Rechtstreeks printen vanuit Pocket Word (miniversie Word voor Handheld PC's) Handheld PC naar printer zonder tussenkomst van de desktop PC.
 • Uitbreiding van de applicaties met PocketPowerPoint (miniversie PowerPoint voor Handheld PC's).
 • Ondersteuning van VGA-resolutie en Truecolor.
 • Uitbreiding van het aantal ondersteunde processors: SH3, MIPS 39xx en 4xxx evenals 486 en Pentium.
 • Door dynamisch geheugenbeheer is het gebruik van grotere programma's mogelijk.
 • Weergave van Truetype lettertypes.
 • Ondersteuning van Java, Visual Basic en Visual C++.

Windows CE 3.0

Met versie 3.0 - codenaam Jupiter - gaat Microsoft tegen zijn eigen trend in. Windows CE is een poging om het kolossale besturingssysteem geschikt te maken voor handzame en compacte elektronica - naast handheld computers ook telefoons, semafoons, buzzers en andere kleine apparaten. Microsoft introduceerde een soort Windows CE 2-en-een-half, een besturingssysteem bedoeld voor de Palm PC, het antwoord van Bill Gates op de populaire organizer van 3Com, de PalmPilot.

Windows DNA

Besturingssysteem van Microsoft voor Internet toepassingen.

Windows for Workgroups

 • WFW
Windowsversie waarbij een netwerk-softwarepakket wordt aangeboden.

Windows for Workgroups 3.11

Verbetering op Windows 3.1 met extra netwerktoepassingen.

Windows Inside

Besturingssysteem van Microsoft voor kleine computers. Was ooit Windows CE.

Windows lettertypen groepen

Windows lettertypen kunnen in de volgende groepen worden verdeeld:
 • Beeldschermlettertypen.
  Bepalen hoe de tekst er op het beelscherm uit ziet.
 • Printerlettertypen.
  Zijn lettertypen die in het ROM van de printer liggen opgeslagen of door Windows naar de printer worden gestuurd wanneer u afdrukt. Deze lettertypen worden soms hardfonts respectievelijk softfonts genoemd.
 • Vectorlettertypen.
  Gebruiken rechte lijnsegmenten en formules om letters te tekenen, ze worden hoofdzakelijk gebruikt op plotters.
 • TrueType.
  Lettertypen worden als bitmaps (tekeningen dus) gegenereerd. Deze lettertypen werden voor het eerst in Windows 3.1 ge�ntroduceerd.
 • Type 1.
  Een lettertypetechnologie (PostScript), ontwikkeld door Adobe voor het gebruik in combinatie met PostScript printers. Hiervoor moest vroeger een apart programma ge�nstalleerd worden (Adobe Type Manager), maar vanaf Windows 2000 kunnen deze lettertypen net als TrueType lettertypen gebruikt worden.
 • OpenType.
  De opvolger van TrueType. Deze technologie maakt het mogelijk de voorgaande lettertypen door elkaar te gebruiken.

Windows Management Interface

 • WMI
WMI is een software-interface die bij uitstek geschikt is voor remote gebruik. De kracht van WMI is bijvoorbeeld duidelijk te zien in de Device Manager, een programma waarmee je hardware-instellingen weergeeft en wijzigt. En dat niet alleen voor de computer waarop je werkt, maar voor elke netwerkmachine die zichtbaar is en waarvoor je beheerrechten hebt.

Windows ME

 • Windows Millenium
De opvolger voor Windows 98. Was beschikbaar vanaf september 2000.

Windows Media

Door Microsoft gepatenteerde architectuur voor audio en video op de pc. Het is gebaseerd op een verzameling codecs die kunnen worden gebruikt om door Windows Media Player te worden afgespeeld.

Windows NT 4.0 automatisch pc uit na shutdown

Als je systeem APM ondersteunt kun je WinNT zo instellen dat de PC zichzelf uitschakelt na het afsluiten van WinNT. Hiervoor moet je APM in je BIOS activeren en in WinNT de Registry openen op: HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon subkey. Ga hier naar "PowerdownAfterShutdown"en verander de waarde op 1. Sluit de Registry af en de PC wordt automatisch afgesloten na het afsluiten van Windows NT.

Windows NT OS-loader verwijderen

Wanneer u Windows NT handmatig verwijdert, dan wordt de OS loader niet verwijderd. De methode om hier vanaf te komen is echter eenvoudig: neem een opstartdiskette van uw huidig besturingssysteem met hierop SYS.COM, herstart het systeem vanaf deze diskette en type vervolgens in: sys a: c:. Opnieuw opstarten en verwijder de volgende bestanden: NTDETECT.COM, NTLDR en BOOT.INI uit de root van de DOS-partitie.

Windows NT Workstation

Een besturingssysteem van Microsoft. Dit besturingssysteem is de clientversie van het NT-systeem. Het systeem komt overeen met de NT-server, maar beschikt niet over de mogelijkheid om verschillende services en bronnen voor een netwerk te ondersteunen.

Windows NT-domein

Een Windows NT-domein omvat een groep Windows-computers die allemaal dezelfde primaire domeincontrollers (PDC) en reservekopie-domeincontrollers (BDC) gebruiken, waardoor een goede beveiliging voor de groep ontstaat.

Windows Refund Day

Op 15 Februari 1999, op President's Day, organiseerden aanhangers van het alternatieve besturingssysteem Linux bij verschillende Microsoftkantoren in de Verenigde Staten een Windows Refund Day. Ze riepen computerbezitters die geen Windows gebruikten op om hun Microsoft-software en certificaten in te leveren in ruil voor geldteruggave. Hiermee wilde de rap groeiende Linux-aanhang protesteren tegen het verplicht winkelen bij de gehate concurrent Microsoft.

Windows Setup

Windows Setup is een onderdeel van de installatie van Windows. Het is te vinden onder het icoon 'Software' van het 'Configuratiescherm' en men gebruikt het om systeem-onderdelen te installeren die men mogelijk vergeten was of waarop men later is geattendeerd.

Windows Update

Gebruikers die hun Windows-versie registreren, kunnen gebruik maken van de Windows Update faciliteit. Hiermee loggen ze in op de website van Microsoft waarna een verzoek aan de support-agent voldoende is om het systeem te laten doorzoeken op drivers. Daarna gaat de agent aan de slag en vervangt, als dat nodig is, de verouderde drivers. Voor de zekerheid worden de oude drivers wel in een back-upmap geplaatst.

Windows XP Edition N

Versie van Windows XP waarbij de Media Player niet is toegevoegd. Met deze versie komt Microsoft de Europese Commissie tegemoet. De Europese Commissie heeft Microsoft in 2004 veroordeeld voor misbruik van zijn dominante positie. Het bedrijf moest behalve een riante boete betalen, ook geheime informatie (source code) vrijgeven om concurrenten de kans te geven hun programmatuur aan te passen aan Windows. Tevens moest Microsoft een versie van Windows op de markt brengen zonder Media Player.
Logo van Microsoft Windows XP.
Logo van Microsoft Windows XP.

Windows XP Media Center Edition

 • MCED
Uitvoering van Windows XP die geheel gericht is op 'home entertainment'. Het besturingssysteem is geschikt voor de typen pc's die een afstandsbediening hebben voor gebruik in de huiskamer. De afstandsbediening geeft toegang tot allerlei functies: van het bladeren door de collecties digitale foto's en het afspelen van dvd-films tot het opnemen en afspelen van tv-opnamen. De Media Center Edition is bij Microsoft ontwikkeld onder de codenaam Freestyle.

WindowsHelp

Sectie in een initiatiebestand van Windows met informatie over de settings voor Windows Help.

WindowsPE

 • Preinstallation Environment
 • Win-PE
Een speciale Windows XP-versie van Microsoft, die plug-and-play kent voor met name netwerk-drivers en dus in principe zeer geschikt is voor pre-boot zaken. WindowsPE wordt gezien als de opvolger van het DOS-bootdiskette. WindowsPE kan werken vanaf een cd-rom.

Windowstoets

 • Vlaggetje
De toets met het Windows-logo, die zich naast de Alt-toets aan de linker- en de rechterkant van het toetsenbord bevindt. Deze toets heeft onder Windows in combinatie met andere toetsen bepaalde functies. Windows-toets + E start bijvoorbeeld Windows Verken
Windows-toets.
Windows-toets.
Positie van een Windows-toets op een toetsenbord.
Positie van een Windows-toets op een toetsenbord.

winlogon.exe

 • Windows Logon Process
Proces onder Windows welke zorgt voor de aan- en afmeldprocedure van gebruikers op de computer.
Het actieve proces winlogon.exe.
Het actieve proces winlogon.exe.

WINS

 • Windows Internet Name Services
Windows Internet Name Services is de NetBIOS-naamserver die wordt meegeleverd met Windows Server. WINS verschilt van de naamomzettingsservices als DNS, LMHOSTS en HOSTS, doordat het dynamische, of automatische, naamomzetting biedt. De WINS-server verzamelt computernamen en IP-adressen van clients op het netwerk. Als een WINS-client het IP-adres van een andere computer op het netwerk wil weten, roept de client de WINS-server aan en dient een verzoek tot naamomzetting in. Het grote voordeel van het gebruik van WINS is dat het broadcastverkeer op het netwerk erdoor afneemt. Zonder WINS zouden de naamomzettings- en naamregistratie-activiteiten op een Microsoft-netwerk worden uitgevoerd door broadcasts.

WINS configuratie opties

 1. Renewal Interval (Vernieuwingsinterval)
  De maximumtijd die de NetBIOS-naam als geregistreerd wordt gemarkeerd. In Windows Server is de standaardwaarde 144 uur (6 dagen). Daarna moet de client zijn naam opnieuw registreren bij de WINS-server. Als deze dat niet doet, wordt de naam als vrijgegeven gemarkeerd.
 2. Extinction Interval (Periode tot niet-bestaand)
  Vrijgegeven namen worden in de database onderhouden, zodat zij niet opnieuw hoeven te worden opgegeven als de WINS-client probeert de naam opnieuw te registreren. De standaardinstelling is dat als de vermelding zes dagen lang als vrijgegeven is gemarkeerd, de vermelding als niet bestaand wordt gemarkeerd. Dit betekent dat de naam binnenkort uit de WINS-database zal worden verwijderd. De tijd die hier wordt opgegeven, is dus de periode tussen het moment waarop de naam wordt gemarkeerd als vrijgegeven en het moment waarop de naam wordt gemarkeerd als niet-bestaand. U kunt hier een tijd opgeven in uren, minuten en seconden.
 3. Extinction Timeout (Time-out niet bestaand)
  Deze waarde bepaalt de periode tussen het moment waarop de naam als niet-bestaand is gemarkeerd en het moment waarop de naam definitief uit de database wordt verwijderd. De standaardwaarde is 6 dagen.
 4. Verify Interval (Verificatie-interval)
  Deze waarde bepaalt hoelang vermeldingen van andere WINS-databases (zogenaamde replicatiepartners) aanwezig mogen zijn in de database van de WINS-server voordat moet worden gecontroleerd of de vermeldingen nog actief zijn.
 5. Pull Parameters/Push Parameters
  Met deze parameters kunt u de intervallen voor de WINS-replicatiepartners instellen.

WinTalk

 • WindowsTalk
Chat-functie voor Windows. Eén op één chatten via de PC kan, door iemand via WinTalk op te roepen, die gelijktijdig op het net zit en de applicatie geopend heeft. Dit is nog het meest te vergelijken met telefoneren, maar dan schriftelijk en tegen lokale kosten.

Wizard

 • Begeleidingsprogramma
Een 'wizard' ofwel een 'tovenaar' is een vondst van Microsoft die sinds de introductie van Windows 95 bijzonder populair is geworden. Dingen die we normaal 'met de hand' moeten doen en waarbij we serieus moeten nadenken, neemt een wizard ons uit handen. Ook belangrijk: de wizard weet altijd precies welke volgorde moet worden aangehouden. Wizards worden voornamelijk gebruikt tijdens installatieprocedures en als er nieuwe documenten worden aangemaakt.

WLBS

 • Windows NT Load Balancing Service
Voorloper van de NLB clusterservice.

WMI

 • Windows Management Instrumentation
Specificatie die er voor zorgt dat informatie uitgewisseld kan worden door beheerapplicaties in gelijke of verschillende OS-omgevingen.

WMI Control

 • Windows Management Instrumental Control
Hulpprogramma van Services and Applications onder Computer Management in Windows 2000. WMI Control heeft een interface om systeembronnen te bekijken en te controleren. Met WMI Control kunt u de WMI-status bekijken en de werking en configuratie-instellingen van Windows 2000 beheren.
WMI Control in Computer Management.
WMI Control in Computer Management.
Eigenschappen van WMI Control.
Eigenschappen van WMI Control.

WNASPI

 • WNASPI32.DLL
Een Dynamic Link Library die de functies en routines van ieder ASPI-apparaat gebruikt om te communiceren met de computer. Windows 9x/ME heeft een bibliotheek met ASPI-apparaten van Adaptec, echter Windows NT, 2000 en XP bezit deze bibliotheek standaard niet. Adaptec apparaten worden niet standaard meer ondersteund in deze besturingssystemen. Het resultaat is dat diverse applicaties niet goed meer werken op bepaalde computers. Door gebruik te maken van WNASPI SDK wordt ASPI ook ondersteund op systemen waarop Windows NT/2000/XP is ge�nstalleerd. ASPI is een van de beste manieren om gebruik te maken van CD-recording software: de programmeur hoeft er geen rekening te houden welk besturingssysteem de gebruiker heeft.

Workgroup

 • Werkgroep
De manier waarop Microsoft in een beperkte Windows-omgeving een netwerk beheert, is door middel van 'werkgroepen'. Per werkstation is op te geven binnen welke werkgroep het actief is. Leden van een werkgroep kunnen onderling gebruik maken van schijven en printers.

WOW

 • Win16 On Win32
Een 32-bits programma dat er voor zorgt dat 16-bits programma's kunnen werken onder Windows NT in beschermde geheugenblokken die virtuele DOS-machines heten.

WSCRIPT.EXE

Deel van WSH (Windows Script Host), waarbij wscript.exe de windows engine is. WSCRIPT geeft alle output weer in een Windows venster. Indien je meerdere regels wilt weergeven, is CSCRIPT makkelijker dan WSCRIPT (de grafische interface), omdat je dan niet voor elke regel op OK hoeft te klikken.

WSE

 • Web Service Enhancements
Technologie voor het onderling communiceren tussen de verschillende (web)applicaties.

WSH

 • Windows Scripting Host
Windows beschikt over een eigen scripttaal, waarmee met DOS-batchbestanden (.BAT) vergelijkbare scripts te maken zijn. De Windows Scripting Host kan zowel vanaf de MS-DOS-prompt als vanuit de grafische interface gestart worden. Het schrijven van scripts is minder eenvoudig dan het maken van een DOS-bestand, enige kennis van VBScript of JScript is wel vereist. Maar wanneer u daarover beschikt is het maken van (grafische) batchbestanden dan ook absoluut een toegevoegde waarde. Het is een taalonafhankelijke scripting host voor de 32-bit besturingssystemen van Microsoft die ondersteuning biedt voor scripts welke met VBScript of JavaScript zijn geschreven.

WSUS

 • Windows Software Update Services
 • SUS
 • Software Update Services.
SUS bestaat uit serversoftware die opwaarderingen en lapmiddelen voor Windows ophaalt en vervolgens distribueert naar machines in een lokaal netwerk. Systeembeheerders kunnen instellen welke opwaarderingen worden geïnstalleerd. WSUS is alleen beschikbaar voor Windows 2000/2003 (werkstation en serveruitvoeringen) en XP (consumenten- en werkstationuitvoeringen) en 'toekomstige' besturingssystemen van Microsoft. Microsoft heeft SUS hernoemd naar WSUS.

WWF

 • Windows Workflow Foundation
Microsoft introduceerde eind 2005 de WWF, een basisvoorzieining om de stappen die processen of documenten moeten doorlopen tussen gebruikers of systemen te regisseren. De leverancier wil met WWF applicatieprogrammeurs een standaardgereedschapset aanbieden om werkstromen op het Windows-platform makkelijker programmeerbaar te maken.