Besturingssysteem: Windows woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Besturingssysteem: Windows woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Windows

UAE

 • Unrecoverable Application Error
Microsoft Windows-foutmelding.

UDF

 • Uniqueness Database File
Bestand voor geautomatiseerde installaties (unattended installation).

UDF

 • Universal Disk Format
Manier om een CD-Recordable te beschrijven. Door gebruik te maken van de recorder eigenschap Incremental Packet Writing verlost UDF de schrijfsoftware van de noodzaak om elke track aan één stuk, zonder pauze, te schrijven. In plaats daarvan worden er pakketten geschreven die door de systeemsectoren worden ingesloten.

Uitgebreide b-node

Dit is de standaard knooppuntconfiguratie voor Windows-computers die niet zijn geconfigureerd om een WINS-server te gebruiken voor NetBIOS-naamomzetting. Deze aangepaste versie van het b-node-protocol biedt Windows-computers de mogelijkheid het lokale LMHOSTS-bestand te raadplegen als omzetting via broadcasts mislukt.

Unattended installation

 • Installatie zonder toezicht
Een unattended installation is een methode van automatische installatie wanneer men veel computers moet installeren en geen gebruik wil maken van disk imaging. Met een installatie zonder toezicht maakt men gebruik van een distributieserver om een besturingssysteem op een doelcomputer te installeren. De distributieserver bevat de besturingssysteem-bestanden en eventueel ook een standaardsjabloon om te reageren op configuratiequery's. De doelcomputer moet via het netwerk in verbinding staan met de distributieserver. Door het toevoegen van scripts is het mogelijk om via een unattended installatie de computer volledig in te richten met alle applicaties die op de doelcomputer moeten komen.

UNC

 • Universal Naming Convention
De UNC-naam van een bestand op een netwerk wordt voorafgegaan door het teken \\ om aan te geven dat het op een andere computer/server staat dan degene waarop u aan het werk bent. Voorbeeld: \\servernaam\share-naam\bestandsnaam. UNC onderscheidt gegevens op netwerksystemen via de aanduiding van computernamen en directory's waarin de gegevens staan. Voor de systeemnaam worden twee backslashes (\\) gezet, terwijl alle andere volume- en directorynamen door een enkele backslash (\) van elkaar worden gescheiden. Om te verwijzen naar een bestand met de naam CWB.DOC in de directory WOORDEN op de Server COMPUTER, zou u de volgende schrijfwijze moeten gebruiken: \\COMPUTER\WOORDEN\CWB.DOC.

UNC-path

 • UNC-pad
Een verwijzing naar een bestand in een bepaalde directory op een bepaalde server geschreven in de standaard Universal Naming Convention. Voorbeeld: \\servernaam\share-naam\bestandsnaam.

Unicode

Een 16-bit karakter-codering die ervoor zorgt dat elk karakter in alle talen uniek kan worden gepresenteerd. Een tekenset die meer tekens ondersteunt dan ASCII en daardoor zeer geëigend is voor internationale tekens. Wordt bijvoorbeeld gebruikt in Windows NT en Netware.

Unimodem

De in Windows aanwezige driver voor universele (standaard)modems.

Universele groep

 • Universal group
Een groep die gebruikers, andere universele groepen en globale groepen uit domeinen kan bevatten en die permissies kan hebben binnen elk domein. Kan alleen in de native modus van Windows 2000 bestaan.

UPN

 • User Principal Name
De eenvoudig te onthouden naam die een gebruiker binnen AD heeft. De UPN is de login-naam van de gebruiker en het DNS naam waar het user object is gedefinieerd. Bijvoorbeeld janjansen@admin.bedrijf.nl.

USB

 • Universal Serial Bus
Tot enige tijd geleden was het toevoegen van randapparatuur met vele nadelen verbonden. De kast moest vaak opengemaakt worden, kaarten geplaatst worden, jumpers verzet worden, etc. En het aantal kaarten was bovendien beperkt door het aantal vrije slots. USB detecteert zelf of er randapparatuur is verwijderd of aangekoppeld en de PC hoeft niet uitgezet te worden. Ook rebooten is overbodig. De USB is volledig Plug & Play, de gebruiker hoeft niets meer in te stellen. Er wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde connector, waarop alle randapparaten (maximaal 127) aangesloten kunnen worden. In principe kan elk type apparaat geschikt worden gemaakt voor USB: telefoons, printers, modems, microfoons, speakers, joysticks, muizen, scanners, digitale camera's, etc. Maar met zijn 12 Mbit/sec is USB primair bedoeld voor apparaten met een langzame en gemiddelde gegevensoverdracht. Dit zijn bijna alle apparaten behalve hoge snelheidsapparatuur als beeldschermen, LAN's en externe diskdrives. De bus maakt gebruik van 5V spanning. USB is ontwikkeld door Compaq, Digital, IBM, Intel, Microsoft, NEC, Nothern Telecom en anderen.

User policy

 • Gebruikersbeleid
Het beleid wat is ingesteld voor een gebruiker door een beheerder.

USER.DAT

Verborgen bestand van Windows, wat een onderdeel van Windows registry is. Deze bevat de sleutel HKEY_USER.

Usergroups

 • Gebruikersgroepen
Een groep van gebruikers waar bepaalde rechten en beleidsregels aan gekoppeld zijn.

USMT

 • User State Migration Tools
Hiermee migreren systeembeheerders instellingen en -bestanden van systemen met Windows 95 naar systemen met latere Windows-versies.

USN

 • Update Sequence Number
Een hulpmiddel voor het toezicht houden op de directory replication. Zorgt ervoor dat alle nieuwe wijzigingen aan een directory aan de hele site worden doorgegeven.