Besturingssysteem: Windows woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Besturingssysteem: Windows woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Windows

SACL

 • System Access-Control List
Deze is opgebouwd uit nul of meerdere ACE's (Access Control Entry). SACL is een lijst met ACE's waarbij elke ACE aangeeft voor wie welke handelingen een melding in de Event Log geschreven moet worden. Stel dat een bestand steeds verwijderd wordt maar je weet niet hoe dat komt, dan kun je met auditing op verwijderhandeling inschakelen. In de SACL van de security descriptor van een bestand plaats je een ACE waarbij alle gebruikers (everyone) gelogd moeten worden bij een verwijderactie. In de Event Log is dan te zien wie het bestand heeft verwijdert en wanneer het is gebeurd.

Safe Boot optie

Als een Windows 2000 systeem is gecrasht is zijn er diverse mogelijkheden om er achter te komen waarom het systeem plat ging. Als het systeem na een crash met het bekende blauwe scherm weer wordt opgestart, kan met de functietoest F8 een keuzemenu worden benaderd. In dit menu bevinden zich de opties Safe Boot en Repair Console. Met de Safe Boot optie kan het systeem worden gestart met een minimaal aantal drivers en services. Tevens kan met Safe Boot een systeem met of zonder additionele netwerkondersteuning starten. Met Safe Boot kan dus een instabiele situatie die ontstaan is na het toevoegen van een corrupte service of driver, weer stabiel worden gemaakt.

SAM

 • Security Accounts Manager
Directorydatabase onder Windows (NT), waarin alle gegevens van gebruikers- en groepsaccounts van een domein centraal worden beheerd. De SAM bevat bepaalde diensten die door de gebruikers kunnen worden bevestigd en door de LSA worden gebruikt.

SAP

 • Secure Audio Path
Functionaliteit uit Windows Millenium Edition (ME) en Windows XP. Hiermee is het mogelijk om digitale muziek te voorzien van een veiligheidscertificaat. Dit zorgt ervoor dat de muziek alleen kan worden afgespeeld op een bepaalde configuratie. Volgens Microsoft is SAP een betrouwbare manier om illegale verspreiding van muziek tegen te gaan.

SAS

 • Secure Attention Sequence
Ook bekend als het three-finger salute: CTRL-ALT-DELete.

SCEP

 • Simple Certification Enrollment Protocol
Met behulp van SCEP kunnen organisaties gebruikmaken van geavanceerde certificatie-services, die als optie beschikbaar zijn in de Windows 2000 Resource Kit, om Cisco IOS-routers en Cisco Secure firewalls van digitale certificaten van Microsoft's Certificate Server te voorzien.

Schema

 • Active Directory-schema
De definitie van de objectklassen en kenmerken die in de Active Directory kunnen worden opgeslagen. De soorten objecten die kunnen worden opgeslagen in Active Directory-domeinen zijn gedefinieerd in het schema. Het Active Directory-schema is uitbreidbaar. U kunt dit uitbreiden om objecten en kenmerken te ondersteunen die uniek zijn voor uw bedrijf. Deze flexibiliteit biedt de mogelijkheid om extra soorten gegevens op te slaan in Active Directory om deze beter bruikbaar te maken, zoals een datum van indiensttreding van een medewerker en andere relevante informatie.

Schema NC

 • Schema Naming Context
Onderdeel Active Directory. Een soort meta-NC. In deze NC zijn alle objecten en attributen van Active Directory gedefinieerd. Ook de schema NC wordt in de totale forest-structuur gerepliceerd.

Schermafbeelding

Een grafische afbeelding, vergelijkbaar met een foto, van de inhoud van een computerscherm of een deel ervan, meestal voor instructiedoeleinden.

Schermlettertypen

Windows-lettertypen die voor uitvoer naar het afdrukapparaat kunnen worden vertaald. De meeste schermlettertypen (waaronder TrueType-lettertypen) kunnen ook worden afgedrukt.

Schijfquota

De hoeveelheid schijfruimte die door de beheerder aan een gebruiker wordt toegekend.

Scope

 • Bereik
Een reeks IP-adressen die een DHCP-server beschikbaar stelt aan netwerkclients.

SCR

 • Screensaver
Windowsbestand waarin zich een screensaver (schermbeveiliging) bevindt.

SCU

 • System Configuration Utility
SCU is bedoeld om stap voor stap problemen met het opstarten van Windows en drivers te diagnosticeren en op te lossen. Wanneer Windows niet goed opstart of zich vreemd gedraagt, kan men SCU gebruiken om drivers of applicaties tijdelijk uit te schakelen of om (een deel van) de inhoud van opstartbestanden als AUTOEXEC.BAT, CONFIG.SYS, WIN.INI en SYSTEM.INI over te slaan. Maar men kan ook eventuele 16-bit DOS-drivers uitschakelen en tijdelijk applicaties die standaard gestart worden bij het opstarten (zowel via StartUp/Opstarten-map als via het register) buiten werking stellen. Het activeren en de-activeren van deze opties gaat via tabbladen en keuze-opties, dus men hoeft niks handmatig te wijzigen. Daarnaast kan men er voor kiezen om in drie verschillende modi op te starten: Normaal, Diagnostic Startup (waarbij drivers en software interactief geladen worden en men dus elke stap moet bevestigen) en Selective Startup (men kan vooraf aangeven wat wel en niet geladen moet worden). In combinatie met ASD, Dr. Watson, Registry Checker en System File Checker vormt System Configuration Utility een belangrijke utility om Windowsproblemen te localiseren en op te lossen.

SD

 • Security Destriptor
De security descriptor bevat alle informatie over de beveiliging en auditing van het bestand of de folder. Elk bestand of folder op een NTFS-bestandssysteem heeft een SD. De SD bestaat uit een eigenaar (owner), een DACL (Discretionary Access Control List) met bestandspermissies en een SACL (System Access-Control List) met auditing-permissies.

SDI

 • Single Document Interface
Windows-applicatie met één venster. Een voorbeeld is Microsoft Office waarbij ieder geopend document een eigen venster krijgt en een plaatsje op de taakbalk van Windows.

SDM

 • Microsoft System Definition Model
Voor een Windows-applicatie worden alle componenten met hun afhankelijkheden opgesomd (in XML). Zowel bij deployment als bij foutbeheer geeft dit nuttige informatie. Het staat los van de MSI-installatiebestand, want SDM helpt bijvoorbeeld om de minimale systeemvereisten qua patchniveau en poorten te definiëren.

Second-leveldomein

Een domein dat in de DNS-naamsruimte onder het hoogste domein staat. Zo is bijvoorbeeld in computerwoorden.nl .nl het hoogste domein en computerwoorden het second-leveldomein.

Secundaire naamserver

Een secundaire naamserver onderhoudt een kopie van de zone-gegevens die wordt ontvangen van de primaire server of een andere secundaire server. Hierdoor biedt een secundaire server redundantie voor de naamlijst van de zone en fouttolerantie voor de zone zelf. Als er een kritieke hardwarefout optreedt op de primaire server, kan de secundaire server doorgaan met het omzetten van namen, omdat de secundaire server beschikt over een kopie van de lijst. Een secundaire server beperkt de belasting van de primaire server door naamomzettingsaanvragen van resolvers op het netwerk te beantwoorden.

Secure dynamic updates

Een proces waarmee je automatisch informatie over nieuwe machines kunt toevoegen aan een DNS-database, vergelijkbaar met de manier waarop WINS zijn database met pc's onderhoudt.

Security Center

 • Beveiligingscentrum
Het Beveiligingscentrum (benaderbaar via het Configuratiescherm/Control Panel) is een soort dashboard dat de status van drie functies laat zien. De drie functies zijn: Automatische updates, firewall- en antivirusbescherming. Wanneer de virusdefinities niet meer up-to-date zijn of de firewall is uitgeschakeld zal de Beveiligingscentrum een waarschuwing laten zien.
De Beveiligingscentrum van Windows XP.
De Beveiligingscentrum van Windows XP.

Security Configuration Editor

Hiermee krijgen netwerkbeheerders een centrale voorziening om de beveiliging op een of meerdere Windows-servers aan te passen.

Security identifier

 • SID
Een unieke tekenreeks waarmee elk gebruikers- en groepsaccount ter beveiliging is ge�dentificeerd.

Security Lockdown Wizard

Hulpmiddel dat automatisch wordt gestart wanneer een applicatie, zoals IIS (Internet Information Service) voor het eerst wordt gestart. De gebruiker wordt zo geforceerd beveiligingsmaatregelen te nemen.

Security Reference Monitor

Een component van de NT Executive die objecten isoleert tenzij ze permissie hebben gekregen om een ander object te benaderen.

Segoe UI

Lettertype dat als standaard beeldschermfont wordt gebruikt onder Windows Vista en Office 12. Dit font is zowel klein als groot beeldschermvriendelijk. De Segoe-fontfamilie bestaat uit veertien varianten. Hij ondersteunt Unicode 4.1.
Segoe UI lettertype.
Segoe UI lettertype.

Service

 • Dienst
Een dienst of service is een programma, routine of proces dat een specifieke functie uitvoert binnen het besturingssysteem.
De services kunt u vinden in Computer Management onder Services and Applications.
De services kunt u vinden in Computer Management onder Services and Applications.

Service Gebeurtenislogboek

Registreert gebeurtenissen in het systeem-, beveiligings- en toepassingslogboek. De service Gebeurtenislogboek bevindt zich in Logboekinzage.

Service Netlogon

Deze service voert voor Windows NT Server de verificatie uit van domeinaanmeldingen en houdt de directorydatabase van de domeindirectory gesynchroniseerd tussen de primaire domeincontroller en de andere reservekopie-domeincontrollers van het domein.

Service Pack

Een update voor een programma (bijvoorbeeld een besturingssysteem als Windows), die meerdere fouten opheft en eventueel nieuwe functies oplevert, danwel het programma aanpast aan nieuwe technieken. In tegenstelling tot een patch, die aan een bepaald probleem is gewijd, bevat een service pack een reeks aan patches. Het niet installeren van een service pack levert vaak een te groot beveiligingsrisico op, waardoor een systeem makkelijker valt te hacken.

Services

 • Diensten
Hulpprogramma van Services and Applications onder Computer Management in Windows 2000. Services geeft alle diensten aan van uw computer. Met Services kunt u de volgende diensten beheren: de algemene eigenschappen, de aanmeldingsaccount die de dienst gebruikt en de herstelperiode als een dienst mislukt. Dit hulpprogramma geeft ook alle afankelijkheden van een dienst.
Services in Computer Management.
Services in Computer Management.

Services and Applications

Hulpprogramma onder Computer Management in Windows 2000. Met het hulpprogramma Services and Applications kunt u alle ge�nstalleerde diensten op uw computer beheren. De diensten zijn verdeeld in drie categorieën: WMI Control, Services en Indexing Services. Afhankelijk van uw computer kunnen nog extra diensten zijn. Wanneer bijvoorbeeld DCHP, Telephony, Internet Information Services en DNS beschikbaar zijn, komt dit omdat deze diensten dan ook op de computer ge�nstalleerd zijn.
Services and Applications in Computer Management.
Services and Applications in Computer Management.

Session Key

Sleutel die uitgegeven wordt door de Kereberos Key Distribution Center (KDC) aan gebruikers ten behoeve van de beveiliging.

Setupmgr

 • Setup Manager
Een hulpprogramma van Windows 2000 voor het maken van standaardsjablonen voor een unattended installatie (installatie zonder toezicht). Het maken van standaardsjablonen met Setup Manager biedt de volgende voordelen:
 • Standaardsjablonen kunnen makkelijk woden gemaakt via een grafische interface, hetgeen de kans op syntaxfouten verkleint.
 • Het hulpprogramma vereenvoudigt het toevoegen van specifieke configuratie-informatie van gebruiker of computer.
 • Met Setup Manager, kunt u setup-scripts voor applicaties in het standaardsjabloon toevoegen.
 • Het hulpprogramma maakt de distributiemap die voor de installatiebestanden wordt gebruikt.

SFC

 • System File Checker
Wanneer bepaalde systeembestanden, met name DLL, overschreven worden met een oudere of verkeerde versie (wat regelmatig gebeurt bij installatie van applicaties), dan hebt u de poppen aan het dansen: Windows start niet meer of crasht om de haverklap. Dit is de afgelopen jaren een serieus probleem gebleken, reden waarom Microsoft in Windows 98 hier een oplossing voor wist te introduceren in de vorm van SFC. De werking is simpel: SFC controleert essentiële systeembestanden (DLL, maar ook bijvoorbeeld VxD en OCX-drivers) op integriteit en versienummer. Wijkt een bestand af van de originele versie, dan biedt SFC u een aantal mogelijkheden: het originele bestand herstellen (vanaf cd-rom of zelf op te geven locatie), de wijziging goedkeuren (als het inderdaad de bedoeling is dat het bestand gewijzigd of vervangen werd) of de wijziging negeren (een volgende keer zal dan de wijziging weer gerapporteerd worden). Regelmatig gebruik van SFC kan een hoop ellende voorkomen en komt de stabiliteit van Windows 98 en applicaties absoluut ten goede. Ook gebruikt in Windows 2000.

SFP

 • System File Protection
 • Systeembestands beveiliging.
Hulpmiddel in Windows ME, wat een onderdeel is van het PC Health concept. Deze herstelt bij beschadiging of onvoorziene verwijdering de 80 kritische systeembestanden.

Share

Een netwerk-resource, meestal een directory, dat is aangewezen voor gedeeld gebruik door netwerkgebruikers. Shares kunnen makkelijk worden opgezet met de verlangde permissieniveaus voor de gebruikers en groepen en er kan makkelijk vanuit de meeste client-stations contact mee worden gelegd. Bepaalde administratieve shares worden standaard gecreëerd, waaronder de administratieve shares worden standaard gecreëerd, waaronder de administratieve share voor elke station en de inlog-directory voor elke NT server. Er kunnen aan dezelfde netwerk-resource verschillende shares worden toegekend.

Shared Folders

Met het hulpprogramma Shared Folders kunt u gemeenschappelijke mappen op uw computer aanmaken en beheren. Het geeft de volgende informatie:
 • Alle gemeenschappelijke mappen die op de computer zijn aangemaakt.
 • De gebruikerssessies die bij elke gemeenschappelijke map open staan.
 • De geopende bestanden die per gebruiker worden vermeld.
Shared Folders onder Computer Management.
Shared Folders onder Computer Management.

Sharing

Sharing of delen is de term die Microsoft gebruikt om aan te duiden dat netwerkbronnen (zoals schijven en printers) op het netwerk beschikbaar zijn voor andere netwerkgebruikers. Als netwerkgebruikers bestanden en bronnen op het netwerk willen delen, moet de map met de bestanden en bronnen ook gedeeld worden. Wanneer u met FAT-volumes werkt, is sharing de enige manier om netwerkbronnen te beveiligen en toch gebruikers de nodige toegangsrechten voor die bronnen te geven.

Shell

Software die de directe communicatie tussen de gebruiker en het besturingssysteem verzorgt. In Microsoft Windows is Program Manager de shell. In sommige omgevingen staat de shell op de server en geeft clients van een andere omgeving toegang tot zijn hulpbronnen. Bij Windows NT bijvoorbeeld hebben Apple-clients toegang tot de resources op een Windows NT-server.

Shell (Enhancement) Tools

Het is niet ongevaarlijk in het register van Windows handmatig wijzingen aan te brengen, bovendien is het niet ideaal. Het kan veel gemakkelijker! De oplossing komt uit het free- en sharewarecircuit: Talloze auteurs brengen daarvoor zogeheten Shell (Enhancement) Tools uit, die u via een eenvoudig interface in staat stellen een ongekend aantal instellingen naar eigen voorkeur aan te passen.

Shell Folders

Systeemmappen. Windows maakt gebruik van een groot aantal submappen onder \WINDOWS en de map \PROGRAM FILES. Veel van deze mappen hebben een specifieke functie. Daarom kunnen de naam en de plaats waar ze staan niet worden gewijzigd, ook niet tijdens de installatie van Windows.

Shortcut

 • Snelkoppeling
Een shortcut is een verwijzing naar een ander object. Als u de shortcut activeert, gebeurt hetzelfde als wanneer u het object activeert. Echter: het object staat niet twee keer op de schijf. Het neemt dus ook niet twee keer zoveel ruimte in. In feite neemt een Shortcut slechts enkele bytes in op uw harde schijf, een te verwaarlozen omvang.

SID

 • Security identifier
Een unieke tekenreeks waarmee elk gebruikers- en groepsaccount ter beveiliging is geïdentificeerd.

Signed Data

Data met een Digital Certificate als bewijs van authoriteit.

Single Instance Store

 • SIS
Aangezien images in Windows 2000 uit minimaal een halve gigabyte bestaan, is het niet handig om een groot aantal images op een servervolume op te slaan. Dit probleem wordt opgelost door de SIS. SIS doorzoekt alle RIS-server-directory'sdie dubbele bestanden bevatten (bijvoorbeeld werkstation-images die meestal een identieke kernel, driver en programmabestanden hebben) en verwijdert de duplicaten, waarbij de NTFS-directory wordt voorzien van een vermelding die op een placeholder lijkt. Door deze vermeldingen denkt de RIS-server dat er een groot aantal kopieën van honderden systeemconfiguraties op een server plaatsen terwijl dit maar 1 of 2 GB schijfruimte kost.

Single master replication

In Windows NT 3.x en 4.0 netwerken wordt de SAM-database gerepliceerd tussen primary domaincontrollers (PDC's) en back-up domaincontrollers (BDC's). Deze vorm van replicatie staat bekend als single master replication. Bij deze relatie is de PDC de master. De PDC heeft een Read/Write-kopie van de SAM. De BDC heeft een Read-Only-kopie van de SAM.

SIS

 • Single Instance Store
Aangezien images in Windows 2000 uit minimaal een halve gigabyte bestaan, is het niet handig om een groot aantal images op een servervolume op te slaan. Dit probleem wordt opgelost door de SIS. SIS doorzoekt alle RIS-server-directory'sdie dubbele bestanden bevatten (bijvoorbeeld werkstation-images die meestal een identieke kernel, driver en programmabestanden hebben) en verwijdert de duplicaten, waarbij de NTFS-directory wordt voorzien van een vermelding die op een placeholder lijkt. Door deze vermeldingen denkt de RIS-server dat er een groot aantal kopieën van honderden systeemconfiguraties op een server plaatsen terwijl dit maar 1 of 2 GB schijfruimte kost.

Site

Object in de Active Directory dat een gebied met goede netwerkverbindingen omschrijft. Een verzameling domain controllers die onderling snelle verbindingen hebben om replicatie en aanlogverkeer te optimaliseren. AD definieert sites aan de hand van de subnets waarbinnen de domain controllers zijn opgenomen.

Site connector

De koppeling (normaliter TCP/IP) waarover replicatie tussen twee sites geschiedt. TCP/IP of SMTP kan gebruikt worden om sites te koppelen.

Site Link

Een object in Active Directory dat directoryverkeer kan routeren met behulp van twee of meer sitelinks.

Site Service Account

De gebruikers account dat de onderdelen van Exchange Server binnen een site gebruiken om met elkaar te communiceren.

Slaapstand

 • Suspend to RAM
Voorziening vanaf Windows 98. Bij Slaapstand gaat het om de mogelijkheid de computer nog sneller weer in gebruik te nemen. De registerinhoud van de processor en de uitbreidingskaarten worden hier niet op de harde schijf maar in een gereserveerd deel van het hoofdgeheugen opgeslagen. Speciale hardware op het board zorgt er na het veiligstellen van de gegevens voor dat het hoofdgeheugen bij een uitgeschakelde ATX-netvoeding via de 5-volts stand-by-leiding van energie wordt voorzien. Het verbruik van de restenergie in de Slaapstand ligt tussen de 3 en 10 watt. Voor een 32-MB systeem is ongeveer 5 Watt gebruikelijk. Ook moet deze via de 5-volts stand-by-leiding van de ATX netvoeding beschikbaar worden gesteld, iets wat bij lang niet alle ATX-netvoedingen het geval is.

Sleutel

 • Key
Een waarde of ingang in het register die kan worden veranderd.

Slipstreaming

 • Integrated Installation
Het integreren van een Service Pack of hotfix in een besturingssysteem. Microsoft heeft dit mogelijk gemaakt voor de besturingssystemen vanaf Windows 2000. Hierbij worden in de installatie-directory van het besturingssysteem de bestanden die door het nieuwe Service Pack worden be�nvloed, meteen vervangen. Zodoende hoeft men na installatie niet het Service Pack opnieuw uit te voeren. De geslipstreamde installatie-directory is vervolgens weer op een cd-rom te branden en bootable te maken. Zo krijg je bijvoorbeeld op een eenvoudige manier een cd-rom van Windows XP met Service Pack 1.

Smart Card

Een apparaat ter grootte van een creditcard waarop informatie over de gebruiker, zoals de naam, het wachtwoord, certificaten en andere gevoelige informatie is opgeslagen. De eenvoudigste modellen hebben alleen een klein geheugen aan boord, genoeg voor een kleine hoeveelheid informatie - minder dan een simpele brief. De duurdere smartcards hebben ook een kleine processor aan boord waarmee zij bijvoorbeeld zelf in staat zijn om informatie te versleutelen voordat het resultaat naar het apparaat wordt verstuurd waar de smartcard in is geplaatst. Als de smartcard niet in een apparaat zit, is hij niet actief. Er is ook geen klein batterijtje aan boord die net zoals in een pc de datum en tijd bijhoudt. Elke keer als de smartcard in een apparaat wordt gestoken, wordt hij opgestart en gereset, waarna er communicatie mee kan plaatsvinden. Windows 2000 ondersteunt Smart Cards.

Smart Tags

Functie onder Microsoft XP. Smart Tags herinneren de gebruiker aan belangrijke acties, zoals het selecteren van een bepaalde opmaak voor geplakte informatie, de foutcorrectie in formules of de automatische correctieopties voor chipslijsten, hoofdletters, breuken, etc. Zowel op de PC als op het Intranet van het bedrijf of het WWW, stellen de contextuele Smart Tags aangepaste opties voor, die snel en makkelijk toegang geven tot de gewenste informatie.
Smart Tag actief.
Smart Tag actief.
Uitgeklapt menu van Smart Tag.
Uitgeklapt menu van Smart Tag.

Snap-in

Een management object dat toegevoegd kan worden aan de MMC om bepaalde taken mee af te handelen. De snap-ins zijn administratieve hulpmiddelen die door Microsoft of door derden worden gemaakt.

Snelkoppeling

 • Shortcut
Een snelkoppeling is niets meer dan een verwijzing naar een programma. In Windows namelijk kun je een programma direct starten, vanuit een menu starten, vanaf het Bureaublad starten, enzovoort. Het zou ruimteverspilling zijn om meerdere kopiën van zo'n programma in het systeem te moeten installeren. Vandaar de snelkoppeling die Windows vertelt waar het originele programma staat.

Snelmenu

In diverse programma's die onder Windows werken is het mogelijk om met snelmenu's te werken. Je kunt deze menu's dan vaak snel openen door op de rechtermuisknop te drukken. Met snelmenu kunt u dan het hoofdmenu omzeilen en u hebt dan sneller toegang tot de meestgebruikte opdrachten.

Softwareschaalbaarheid

 • Scaling out
Een Microsoft term. Gebaseerd op een cluster van meerdere systemen met gemiddelde prestaties die achter elkaar werken, vergelijkbaar met een set RAID-drives. Binnen Microsoft worden deze scale-out clusters ook wel met de term RAC (Redundant Array of Computers) aangeduid. Je kunt de prestaties van een RAID-array verbeteren door disks toe te voegen. Op dezelfde wijze kun je ook knooppunten toevoegen aan een scale-out cluster om prestaties te verbeteren.

SP

 • Service Pack
Een update voor een programma, die fouten opheft of nieuwe functies levert, dan wel het programma aanpast aan nieuwe technologieën. In tegenstelling tot een patch, die aan een bepaald probleem gewijd is, bevat een service pack altijd een reeks updates. Service packs zijn er voor browsers als Internet Explorer en voor besturingssystemen als Windows. Een service pack wordt beter getest dan een patch.

Sparse file

Een groot pre-allocated bestand dat voor het grootste deel leeg is, zoals bijvoorbeeld een database logbestand.

Spoolsv.exe

 • PrinterSpooler Service
Proces onder Windows. Deze dienst stuurt documenten naar de printer (spoolen) wanneer de gebruiker een afdruk opdracht geeft.
De eigenschappen van een Print Spooler.
De eigenschappen van een Print Spooler.
Het actieve proces system.
Het actieve proces system.

SSI

 • Shared Source Initiative
Een initiatief van Microsoft dat bedrijven en overheden in staat stelt de broncode van diverse Windows-software te gebruiken. Dit initiatief werd gestart in 2001 na kritiek op de besloten aard van de Windows-software.
Logo van Microsoft Windows.
Logo van Microsoft Windows.

SSP

 • Security Support Provider
NT-protocollen die security bieden. In Windows NT 4.0 is NTLM de enige SSP. In Windows 2000 zijn Kerebos, PKI en NTLM de SSP's.

SSPI

 • Security Support Provider Interface
De API die ervoor zorgt dat applicaties gebruik kunnen maken van SSP's als Kerebos en NTLM.

Standaardsjabloon

Standaardsjablonen zijn automatische installatiescripts die worden gebruikt om de vragen te bantwoorden tijdens een normale installatie van een Windows-besturingssysteem. U kunt standaardsjablonen gebruiken met Sysprep (disk-image) installaties of unattended install (installaties zonder toezicht). Door standaarsjablonen op te stellen wordt het eenvoudig om bijvoorbeeld Windows 2000 Server te installeren op computers die niet op dezelfde manier zijn geconfigureerd, terwijl de gebruiker bijna niet hoeft in te grijpen. U kunt standaardsjablonen maken met het programma Setup Manager (setupmgr).

Standby

De 'standby modus' is een energiebesparende toestand waarin Windows zichzelf kan plaatsen. Bij standby wordt de inhoud van het hoofdgeheugen, alle processorregisters en alle registers van de in het systeem aanwezige uitbreidingskaarten eerst naar een van tevoren gereserveerd gebied op de harde schijf gekopieerd, voordat de netvoeding wordt uitgeschakeld. Bij het opnieuw opstarten herkent het BIOS van de computer de opgeslagen gegevens en herstelt het vervolgens automatisch de uitgangstoestand. De opstartprocedure wordt hierbij aanmerkelijk verkort. Ook monitoren kunnen in 'standby modus' staan. Hierdoor wordt ongeveer 30% minder energie verbruikt, vergelijkbaar met een screensaver. Voordeel hiervan is dat de monitor snel terugkeert naar normaal beeld.

Startknop

Onderaan het Windows-scherm (op de taakbalk) zit de Startknop. Bij een klik op de Startknop ontvouwt zich het Startmenu waarin programma-acties en documenten naar categorie vermeld staan.

Startmenu

Menu dat zich ontvouwt bij een druk op de Startknop van Windows.

Storage

Programma dat een onderdeel is van Computer Management van Windows 2000. Het programma bestaat uit vier hulpprogramma's die de opslagfaciliteiten van de computer beheren: Disk Management, Disk Defragmenter, Logical Drives en Removable Storage.
Storage in Computer Management.
Storage in Computer Management.

Subdirectory

Directory in een directory. Bestanden in Windows worden opgeslagen in een structuur van mappen en submappen (directories en subdirectories). Deze hebben vaak een logische naam. In het geval van C:\WINDOWS is C: de naam van de harde schijf (hoofdmap) en WINDOWS de naam van de subdirectory. Hierdoor kan men een complete boom bouwen van geneste directories. De directories worden gescheiden door de backslash.

Subdomein

Een domein in de DNS-naamsruimte (namespace) dat rechtstreeks onder een ander domein staat. Bijvoorbeeld een domein als mijndomein.computerwoorden.local.

Subnet

Bijna elk bedrijf dat een verbinding heeft met internet wordt ge�dentificeerd door een uniek netwerk-ID dat is toegewezen door het InterNIC. Dit netwerk-ID mag op generlei wijze gewijzigd of aangepast worden. Men kan echter wel alle host-ID's die aan het bedrijf zijn toegewezen, gebruiken zoals men wil. Zo kan men enkele van de host-ID's die zijn toegewezen aan het netwerk gebruiken om het netwerk onder te verdelen in subnetwerken. Een subnet is een netwerk of een netwerk-ID dat is gemaakt door bits te lenen van het host-ID-gedeelte van een IP-adres en te gebruiken als onderdeel van het netwerk-ID. Als een netwerk op dit moment bestaat uit vier fysieke netwerken die van elkaar gescheiden zijn door routers, zijn er extra netwerk-ID's nodig om informatie in die netwerken te routeren. Men kan dit bewerkstelligen door het standaardsubnetmasker te wijzigen om de extra bits van het host-ID-gedeelte van de adresklasse te kunnen toevoegen aan het netwerk-ID-gedeelte.

Subsystem

Een software-component die, als hij wordt geladen, het besturingssysteem uitbreidt door extra diensten aan te bieden. Het MAPI-programma MAPI32.DLL is een voorbeeld van een subsysteem. MAPI32.DLL wordt boven op Windows 9x of Windows NT geladen en biedt diensten met betrekking tot berichtverkeer.

Superscope

Een groep van twee of meer child-scopes die verschillende logische netwerken binnen een enkel fysiek netwerk definiëren.

Supertooltip

Als de muiswijzer beweegt boven een grafisch element in de ribbon en even rust, verschijnt er een klein venster onder: de supertooltip. Een supertooltip vertelt in een paar regels de gebruiker waar functionaliteit achter de knop onder de muiswijzer voor dient.

Svchost.exe

Een gast-procesnaam voor services (diensten) die door DLL's (Dynamic Link Libraries) gestart worden. Het bestand Svchost.exe kan gevonden worden in de %systemroot%\system32 map (meestal c:\winnt\system32 of c:\windows\system32). Bij het starten van de computer (besturingssysteem Windows) bekijkt Svchost.exe het gedeelte van de registry waarin de lijst van services staat die gestart dienen te worden. Het is mogelijk dat Svchost.exe meerdere keren tegelijk werkt. Elke Svchost.exe-sessie kan een groep services bevatten. Hierdoor kunnen individuele services worden uitgevoerd, afhankelijk van de vraag hoe en waar Svchost.exe is gestart. De Svchost.exe-groepen zijn te vinden onder de volgende registry-sleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost.

Swap-partitie

Partitie waar de mogelijkheid wordt geboden om gebruik te maken van virtueel geheugen (geheugen dat de hoeveelheid fysiek geheugen overschrijdt). Windows gebruikt hiervoor een bestand dat zich gewoon op een Windows-partitie bevindt. Onder Linux wordt er echter een speciale partitie voor gereserveerd.

Swapbestand

 • Swapdisk
 • Swapfile
 • Wisselbestand
Bestand op de harde schijf, waarin Windows data uit het RAM-geheugen die tijdelijk niet nodig zijn, opslaat.

Synchroniser

 • Synchronize Wizard
Met de Synchronize Wizard van Windows ME is het mogelijk gegevens up-to-date te houden. Bijvoorbeeld als je vaak met twee computers werkt, is het handig dat de gegevens op je portable overeenstemmen met de gegevens op je desktop pc.

SYSPREP

 • System Preparation Tool
Een deployment tool voor Windows 2000. Met dit hulpprogramma is het mogelijk om schijfduplicaties voor te bereiden. De sysprep is opgenomen op de Windows 2000 CD in de map support\tools, in het bestand deploy.cab. Als deze tool eenmaal is uitgepakt, kan sysprep op de broncomputer worden uitgevoerd. Sysprep bereidt het disk image voor, waarbij de informatie die uniek moet zijn voor elke computer, zoals de SID (Security ID), stript van de master copy. Nadat u het gekopieerde image op de doelcomputer hebt ge�nstalleerd, wordt een wizard Mini-Setup uitgevoerd. Deze wizard maakt automatisch een uniek computer-SID en vraagt de gebruiker om specifieke informatie van de computer, zoals de product-ID, landinstellingen en netwerkconfiguratie. De informatie waarnaar wordt gevraagd kan ook worden aangeleverd via een automatisch standaard sjabloon.

Systeemmappen

 • Shell Folders
Windows maakt gebruik van een groot aantal submappen onder de mappen \WINDOWS en \PROGRAM FILES. Veel van deze mappen hebben een specifieke functie. Daarom kunnen de naam en de plaats waar ze staan niet worden gewijzigd, ook niet tijdens de installatie van Windows.

Systeemregister

 • System registry
Het systeemregister is een belangrijk (misschien wel het belangrijkste) onderdeel van Windows. Het bestaat uit 2 bestanden (system.dat en user.dat onder Windows 9x of system.dat en ntuser.dat onder Windows NT/2000/XP) die beide aanwezig en in orde moeten zijn. In deze bestanden staan alle instellingen over zowel hardware als software opgeslagen. Wanneer deze bestanden beschadigd zijn, kan de computer niet meer naar behoren werken of moet zelfs de computer opnieuw worden ge�nstalleerd.

Systeemvak

 • System tray
Ruimte op de taakbalk van Windows, waarin pictogrammen worden getoond die permenant op de achtergrond draaien. Voorbeelden van dergelijke programma's zijn virusscanners, firewalls, aansturingsprogramma's voor muis en/of toetsenbord, msn, etcetera.
Een systeemvak met diverse pictogrammen.
Een systeemvak met diverse pictogrammen.

Systeemvolume

De gedeelde directory op een Windows 2000-domeincontroller (met de naam SYSVOL) waarop openbare informatie staat.

System

 • System database
Proces onder Windows. Eigenlijk is dit het Windows-register, waarin alle instellingen van de hardware in de computer zijn opgeslagen.
Het actieve proces system.
Het actieve proces system.

System File Checker

 • Controle systeembestanden
Bij de installatie van programma's gebeurt het wel eens dat er allerlei systeembestanden op de harde schijf worden gezet. Vooral met de bekende DLL-bestanden gebeurt dat vaak. Oude versies worden door nieuwe overschreven, wat tot gevolg kan hebben dat het nieuw ge�nstalleerde programma wel werkt, maar dat eerder ge�nstalleerde programmatuur dienst weigert. De System File Checker controleert alle systeembestanden op correctheid. Mochten er fouten worden geconstateerd, geeft het programma de gebruiker de gelegenheid de oorspronkelijke bestanden terug te plaatsen.

System Information

Het hulpprogramma System Information wordt gebruikt om informatie over de huidige computerconfiguratie te verzamelen en weer te geven. Deze informatie kan worden gebruikt om problemen in de configuratie op te lossen. Men kan de informatie ook afdrukken en bewaren als referentiemateriaal. In System Information wordt de informatie standaard onderverdeeld in vijf categorieën: System Summary, Hardware Resources, Components, Software Environments en Internet Explorer.

System partition

 • Systeempartitie
De systeempartitie bevat de bestanden die nodig zijn om het besturingssysteem te starten. De bestanden op de systeempartitie nemen nauwelijks ruimte in. Standaard gebruikt de systeempartitie de actieve partitie van de computer (meestal de C-schijf).

System Policy Editor

 • Poledit
Editor voor systeembeleid. Het beheerprogramma waarmee men de instellingen van een systeembeleid kan maken en wijzigen voor een computer, groep of gebruiker.

System Restore

Utility van Windows ME. Als onderdeel van het PC Health concept, zal de System Restore functie veel last besparen. Bij problemen kan steeds de vorige "gezonde" toestand van het computersysteem opgeroepen worden. System Restore maakt na elke 10 uur onafgebroken activiteit of in andere gevallen elke 24 uur een 'snapshot' van de systeemconfiguratie. Of je kunt er ook op eigen initiatief één maken. Als er dan problemen opduiken, hoef je alleen het gewenste snapshot te selecteren en kun je weer verder werken. Gelieerd aan deze tool vind je ook een systeembestands-beveiliging (System File Protection) die automatisch de kritische systeembestanden herstelt bij beschadiging of onvoorziene verwijdering.

System Tools

Onderdeel van het hulpprogramma Computer Management. System Tools bestaat uit zes hulpprogramma's die worden gebruikt om gewone systeemfuncties te beheren:
 • Event Viewer.
 • System Information.
 • Performance Logs and Alerts.
 • Shared Folders.
 • Device Manager.
 • Local Users and Groups.
System Tools binnen Computer Managment.
System Tools binnen Computer Managment.

System tray

 • Tray
Het deel rechtsonder in de taakbalk, waar zich ondermeer de klok bevindt in Windows.
System tray.
System tray.

SYSTEM.DAT

Verborgen bestand van Windows, dat een onderdeel van Windows Registry is. Dit bevat de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE .