Besturingssysteem: Windows woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Besturingssysteem: Windows woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Windows

RDP

 • Remote Desktop Protocol
Een protocol van Microsoft voor de terminal server. Met dit protocol communiceert de client-toepassing met de terminal server. Er zijn RDP client-toepassingen van Microsoft beschikbaar voor de diverse Windows-versies.

RDP client-toepassing

Toepassing van Microsoft om met een Windows werkplek een terminal server te benaderen. De RDP-client is alleen beschikbaar voor het Windows-platform. Er bestaat een public domain implementatie van het RDP-protocol voor UNIX; deze is vooral erg populair op LINUX systemen en op Linux gebaseerde Windows based terminals. Wil je een bredere ondersteuning van besturingssystemen, dan zul je met Citrix MetaFrame en ICA moeten gaan werken. Het is verstandig regelmatig op de website van Microsoft te kijken of er een nieuwere versie van de RDP-client bestaat.

Real mode

Verouderde modus van Windows voor compatibiliteit met 8-bits processors en maximaal 1 MB geheugen. Processors tot en met de Intel 80286 kunnen uitsluitend in real mode werken en bieden geen ondersteuning voor protected mode.

Recycle Bin

Map voor tijdelijke opslag van objecten die verwijderd zijn. Ze kunnen dan nog hersteld worden voordat ze fysiek van het station verwijderen.

Regedit

Het Windows-programma waarmee het register bewerkt kan worden.
Register Editor.
Register Editor.

REGEDT32

Een Register Editor-hulpprogramma van Windows NT, 2000 en XP. Het programma REGEDT32 is het primaire hulpprogramma dat u moet gebruiken in Windows 2000. Hiermee kunt u de registry volledig aanpassen.

Register

 • Registry
 • Windows Registry
Een verzameling van gegevens en instellingen van Windows en alle programma's die onder Windows werken. De register bevat over alle ge´┐Żnstalleerde hard- en software informatie die nodig zijn voor de werking van de betreffende programma's, tevens bevat het register de gebruikersvoorkeuren, -instellingen en licentie-informatie.

Register controleren

Met de komst van Windows 95 worden instellingen van programma's niet langer in verschillende INI-bestanden opgeslagen, maar in een speciale Windows-database, het register (registry) genoemd. Deze database zal op een gegeven moment vervuilen. Dat komt onder meer door het verwijderen van programma's zonder de uninstall-programmatuur te gebruiken. Om het register te controleren en er tegelijkertijd een back-up van te maken, is het programma SCANREGW ontwikkeld. Dit programma is niet in het menu ondergebracht maar is vanuit het Startmenu te activeren door het onderdeel Uitvoeren (Run) te kiezen en vervolgens SCANREGW te kiezen. De register controle verwijdert ook grote loze ruimten uit de database.

Register Editor

 • Regedit
 • Regedt32.
Een hulpprogramma waarmee registerinstellingen onder Windows bekeken en bewerkt kunnen worden. Voor Windows 9x programma's is er het programma Regedit.exe en voor Windows NT/XP/2000 is er Regedt32.exe. Het is onder Windows NT/XP/2000 ook mogelijk om het programma Regedit.exe te gebruiken.
Regedit.
Regedit.

Registry

Een database dat Windows gebruikt voor informatie over de computers configuratie, inclusief hardware, geïnstalleerde software, werkomgeving instellingen en andere informatie. Deze informatie kan worden benaderd met de programma's REGEDIT (Windows 9x) en REGEDT32 (Windows NT) .

Registry gegevenstypen

Elke registeringang heeft een gegevenstype dat correspondeert met het type gegeven dat in de ingang kan worden opgeslagen. De meest gebruikte gegevenstypen (er zijn totaal negen verschillende) zijn:
 • REG_BINARY
 • REG_DWORD
 • REG_EXPAND_SZ
 • REG_MULTI_SZ
 • REG_SZ

Registry keys

Systeembestanden van Windows 9x/NT. Vormen het 'geheugen' van deze besturingssystemen, waarin alle systeeminstellingen worden opgeslagen. Iedere instelling heet een registry key.

Registry-items

De Registry bestaat uit een hiërarchische boomstructuur van items en sub-items die logische gebieden van de computerconfiguratie voorstellen. Als u de Registry Editor opent, ziet u standaard vijf Registry-itemvensters. De Registry-items zijn:
 • HKEY_CURRENT_USER
  Dit item bevat de configuratie-informatie van de gebruiker die aangemeld is op de computer. Dit item is een subitem van de HKEY-USERS-toets.
 • HKEY_USERS
  Dit item bevat de configuratie-informatie van alle computergebruikers.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE
  Dit item bevat configuratie-informatie van de hardware. Deze computerconfiguratie wordt gebruikt, ongeacht welke gebruiker is aangemeld.
 • HKEY_CLASSES_ROOT
  Dit item bevat configuratie-informatie die wordt gebruikt door Windows Explorer (Windows Verkenner) om de bestandstypen correct te koppelen met de toepassingen.
 • HKEY_CURRENT_CONFIG
  Dit item bevat de configuratie van het hardware-profiel dat tijdens het starten van het systeem wordt gebruikt.

REG_BINARY

Registry gegevenstype. Entry's die gebruik maken van het gegevenstype REG_BINARY zijn entry's die ongeformatteerde binaire gegevens opslaan, hetgeen dat betekent zonder afsluitende waarden. Dit gegevenstype wordt het meest gebruikt bij informatie over hardwarecomponenten. Editors voor het register kunnen de gegevens weergeven in zowel een binaire als een hexadecimale indeling. In deze indelingen kun je de gegevens ook bewerken.

REG_DWORD

Registry gegevenstype. Het gegevenstype REG_DWORD is een zogenaamd double woord: twee 16-bit woorden van samen 32-bits. REG_dWORD is het meest voorkomende gegevenstype in het register. Ingangen die dit gegevenstype gebruiken bevatten onder meer informatie over device drivers, of bevatten booleaanse waarden, hoeveelheden (bijvoorbeeld het aantal seconden die moeten verstrijken voordat er iets gebeurt) en andere informatie.

REG_EXPAND_SZ

Registry gegevenstype. Het type REG_EXPAND_SZ is van toepassing op entry's die een of meer variabelen bevatten die door een service van het besturingssysteem of door een applicatie dienen te worden ingevuld. Dit soort variabelen zijn dezelfde variabelen die gebruikt worden in batch-bestanden en scripts.

REG_MULTI_SZ

Registry gegevenstype. Gegevensingangen die uit verscheidene tekenreeksen bestaan, gebruiken het type REG_MULTI_SZ. De reeksen worden gescheiden door komma's of spaties en de ingang wordt afgesloten door twee null-tekens (die door registry editors niet worden getoond). Applicaties die een REG_MULTI_SZ-ingang zoeken krijgen altijd de volledige inhoud van de ingang terug. Applicaties kunnen niet om een specifieke reeks binnen zo'n ingang vragen.

REG_SZ

Registry gegevenstype. Entry's van het type REG_SZ bevatten tekenreeksen met een vaste lengte. De meeste entry's die dit gegevenstype gebruiken zijn of booleaansof hebben waarden die een korte tekenreeks zijn. Dit gegevenstype is zeer gangbaar en komt waarschijnlijk net zo vaak voor als het type REG_DWORD. De toevoeging SZ betekent String/Zero-byte afsluiting. De entry's zijn afgesloten met een zero byte op het einde (dat wil zeggen dat een nul aan het einde van de reeks wordt geplakt. De registry editors geven deze zero byte niet weer.

Remote Control

 • Shadowing
Een voorziening die standaard is inbegrepen bij server based computing technologie, is 'remote control' zoals Microsoft dat noemt (Citrix spreekt van 'shadowing'). Hiermee kun je als beheerder de desktop overnemen van een gebruiker die is ingelogd. De shadowing mogelijkheden van ICA zijn uitgebreider. Zo kun je als beheerder meerdere sessies tegelijkertijd of een afzonderlijke gepubliceerde toepassing overnemen. Bovendien is het ICA-protocol in staat om binnen een groep systemen vanaf de ene server een sessie over te nemen die op een andere server draait. Waar ook rekening mee is gehouden, is dat het volgens de privacy-wetgeving niet is toegestaan om op afstand mee te kijken op werkplekken van medewerkers zonder expliciet om toestemming te vragen. Je hebt namelijk de mogelijkheid om de omgeving dusdanig te configureren, dat de medewerker altijd wordt gevraagd om toestemming. Shadowing heeft ook enkele beperkingen. Zo is het niet direct mogelijk vanaf de console. Je zult een ICA-sessie moeten starten op de console, om vervolgens daarbinnen een shadow-opdracht uit te voeren. Ook zijn er beperkingen in relatie tot beeldschermresoluties; overnemen van een werkplek met een hoge resolutie is bijvoorbeeld niet mogelijk. Verder is het met RDP niet mogelijk ICA-sessies over te nemen en andersom.

Removable Storage

Hulpprogramma van Storage onder Computer Management in Windows 2000. Het hulpprogramma Removable Storage geeft informatie over verwijderbare opslagmedia op uw computer. Verwijderbare opslagmedia zijn onder andere cd-roms, dvd's, cassettes en jukeboxen met optische schijven.
Removable Storage in Computer Management.
Removable Storage in Computer Management.

Removable Storage Manager

Een hulpmiddel van Windows 2000 die fungeert als hiërarchische oplag-manager op twee niveaus. Deze tool maakt ruimte vrij op de vaste schijf door onzichtbaar te zoeken naar bestanden die lang niet gebruikt worden. Zulke bestanden worden naar tape verplaatst, waar ze weer kunnen worden opgehaald zodra je ze nodig hebt.

Repair Console

Als een Windows 2000 systeem is gecrasht is zijn er diverse mogeljkheden om er achter te komen waarom het systeem plat ging. Als het systeem na een crash me tde bekende blauwe scherm weer wordt opgestart, kan met de functietoest F8 een keuze menu worden benaderd. In dit menu bevinden zich de opties Safe Boot en Repair Console. Mocht het na het gebruik van de Safe Boot optie het systeem nog niet stabiel gemaakt kunnen worden, dan is de Repair Console de volgende stap. RC maakt het mogelijk van de Windows 2000 distributie CD te booten. Na het opstarten van de CD - hit any key to boot from CD - krijgen we drie keuze mogelijkheden: RC, Emergency Repair en Advanced System Recovery. RC gaat alle te benadderen schijven in het systeem doorzoeken op Windows NT en Windows 2000 installaties. Na afloop van de scan wordt een overzicht van deze installaties getoond met een vraag voor welke je kiest. Na het inloggen op de gekozen Windows installatie met het daarbij behorende Administrator account - zorg dus altijd voor een veilige documentaite van alle Administrator accounts en passwords - verschijnt een prompt. Vanuit deze prompt is een beperkt aantal opdrachten uit te voeren op de schijven. Let op dat uit veiligheidsoverwegingen enkel bestanden uit de root (:\) van de schijf te benaderen en manipuleren zijn. Je kunt via de prompt het al dan niet opstarten van de Services beïnvloeden en proberen boot records te herstellen. Is een systeem ook niet via de RC tot leven te wekkken dan rest de mogelijkheid om met behulp van de Advanced System Recovery uit het CD boot menu een gemaakte backup terug te laden; maak deze dus regelmatig. De kans dat een volledige herinstallatie van het Operating System nodig is bij Windows 2000 is dus zeer gering.

Reparse Point

Een Reparse Point is een NTFS 5 object dat het Operating System vraagt een speciale funtie uit te voeren op het moment dat het wordt benaderd. Reparse Points worden gebruikt door de RSS en de Volume Mount Points.

Replication

Het overbrengen van een kopie van gegevens naar een andere locatie, zoals een andere server of site. Het proces voor het bijwerken van gegevens, in de Windows-wereld doorgaans bestanden en directory's, op een geplande en geautomatiseerde wijze. Replicatie garandeert dat onder alle omstandigheden dezelfde gegevens worden gebruikt.

Replication Latency

De vertraging die zich voordoet tussen een wijziging in de directory en het moment dat de DS het repliceren van de directory begint. Deze vertraging maakt het mogelijk dat er diverse wijzigingen aan de directory worden verstuurd tijdens directory replication. De standaardinstelling in Exchange Server is 300 seconden.

Replication topology

De configuratie van het replicatieschema tusen domain controllers.

Repository

Database met systeemgegevens van een database.

Resolver

 • Clientresolver
De cliëntcomputer die probeert via DNS de naam om te zetten in een IP-adres.

Resource domein

Een domein dat wordt gebruikt om resources te huisvesten, zoals bestanden, printers en toepassingen en dat vaak door aparte beheerders wordt onderhouden.

Resource Kit

Microsoft-documentatie en -software die veel extra informatie biedt over het gebruik van Microsoft-producten.

RFC

 • Request For Comments
Netwerkprotocollen worden door de Internet Engineering Task Force (IETF) beschreven in een reeks RFC's. RFC's zijn documenten waarin TCP/IP-standaards en de interne werking van het Internet worden besproken.

RFC1777

 • Request for Comments 1777
Beschrijving van het LDAP (Lightweigth Directory Access Protocol). Dit protocol is ontworpen voor het communiceren met een X.500 Directory, zonder dat het daarbij hinder veroorzaakt voor de bronaanvragen van het DAP (Directory Access Protocol). LDAP is speciaal gericht op eenvoudige managementapplicaties en browserapplicaties die lees/schrijf-acties in de X.500 Directory verzorgen. LDAP is een aanvulling op DAP.

Ribbon

 • Lint
 • Office lint
Een belangrijk beeldelement en bedieningselement waarin functionaliteit in grafische blokjes gegroepeerd wordt gepresenteerd. Hij toont de gebruikers alleen relevante functionaliteit van de applicaties voor de specifieke deeltaak die ze op dat moment uitvoeren. Bij het uitvoeren van grafische bewerkingen staan er louter grafische functies, bij tekstbewerking staan er tekstfuncties enzovoort. Het belangrijkste conceptuele verschil met een menu en de werkbalken is dat de ribbon altijd alle functionaliteit toont. Voor de gebruiker moet dit houvast geven, staat het niet in de ribbon, dan zit het niet in de applicatie.

RID

 • Relative Identifier
Een 32-bits getal dat uniek is per account of groep inder Windows. RID is een onderdeel van de SID.

RIS

 • Remote Installation Service
RIS zorgt ervoor dat de desktopinstallatie van Windows 2000 Professional weinig moeite kost (maar deze service helpt helaas niet bij het installeren van Windows 2000 Server). Net als programma's zoals Norton Ghost en Drive Image Pro van PowerQuest geeft RIS aanwijzingen hoe je een werkstation aanmaakt met de gewenste configuratie. Vervolgens wordt de disk image van dat werkstation door de wizard RIPrep gekopieerd naar één van je Windows 2000 servers (het maakt RIS niet uit welke server). Daarna sluit je een nieuwe computer op het netwerk aan en start je hem op met een 3,5" remote-boot-diskette (die Windows 2000 voor je aan kan maken). Nadat je de gebruiker hebt geïdentificeerd die op de computer gaat werken, wordt de installatie automatisch voltooid. RIS kopieert de disk image van de server naar de nieuwe computer en voert hardware detectie uit om ervoor te zorgen dat het systeem van de juiste drivers wordt voorzien. Als laatste stap wordt de nieuwe computer opnieuw opgestart in Windows 2000.

Roaming

Het vermogen om data compleet te houden, ondanks dat een ontvanger van tijd tot tijd overgaat naar een andere werkplek. Systeem waarbij de profile (profiel) van de gebruiker op de centrale server wordt opgeslgen en onafhankelijk van de computer waarop wordt ingelogd werkt.

Roaming Profiles

 • Zwervende profielen
Een gebruikersprofiel welke op het netwerk wordt opgeslagen. Het maakt niet uit op welke computer de gebruiker aanmeldt, hij/zij krijgt altijd dezelfde gebruikersprofiel. Bij het aanmelden op de computer wordt de gehele gebruikersprofiel lokaal op de computer gekopieerd, welke weer bij het afsluiten gekopieerd wordt op het netwerk. In het gebruikersprofiel staan alle instellingen, de favorieten (bookmarks/bladwijzers), tijdelijke internetbestanden, en nog veel meer, van de gebruiker opgeslagen.

Root Domain

 • Rootdomein
Het hoogste domein in de Active Directory. Het top-level domain in een Windows 2000 domain tree. Ook het top-level DNS-domain op het Internet.

RootDSE

 • Root Directory Service Entry
Onderdeel van de Active Directory. De RootDSE is het startpunt van een LDAP-directory.

RR

 • Resource Record
Onderdeel van een DNS-zone bestand. DNS RR's bestaan uit een Start of Authority, Name Server, Mail Exchange, Host, CNAME en SRV. Iedere RR omschrijft verschillende informatie over hosts (computers) in het DNS-domain. Windows gebruikt DNS als de locatieservice om netwerkbronnen te kunnen vinden.

RRAS

 • Routing and Remote Access Service
De opvolger in Windows van het bekende RAS in NT 4.0. Biedt extra routingfunctionaliteit die vooral inzetbaar is in kleinere omgevingen.

RSS

 • Remote Storage Service
RSS is de Microsoft implementatie van HSM (Hierarchical Storage Management) dat bij diverse grote Operating Systems als OpenVMS en Tru64Unix al gemeen goed is. RSS stelt Windows 2000 in staat automatisch gegevens van de 'live' opslag media naar 'near line' media te verhuizen en vice versa. Off line media kunnen tapes of optische schijven zijn, eventueel in combinatie met tape/CD robots. Op het moment dat gegevens die op near line media zijn opgeslagen weer on line nodig zijn, zal de RSS via een in de directory achtergelaten Reparse Point de gegevens weer terug laden. Een Reparse Point is een NTFS 5 object dat het Operating System vraagt een speciale funtie uit te voeren op het moment dat het wordt benaderd.

Run Length Encoded

 • RLE
Grafisch bestandsformaat. Wordt ook in Windows gebruikt. Het VGALOGO.RLE is de eerste afbeelding die je bij het opstarten van Windows ziet.