Besturingssysteem: Windows woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Besturingssysteem: Windows woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Windows

O/R Address

  • Originator/Recipient Address
Een X.400 adresseringsschema dat een hiërarchische methode toepast om aan te geven waar de recipient zich op een X.400 netwerk bevindt. Een voorbeeld is:
c=us;a= ;p=widgetnet;o=widget;s=wilson;g=jay;.

OBJ

  • Object
Een verzameling van attributen of karakteristieken die een entiteit weergeven, zoals bijvoorbeeld een bestand of een gedeelde map. Een object kan tot stand komen met behulp van een Windows-toepassing. In een desktop-publishing-toepassing is een object een afzonderlijk element in een publicatie. Tekstblokken, bitmaps en illustraties zijn allemaal objecten. Een object kan in een ander document worden gekoppeld of ingesloten.

Object

Een verzameling van attributen of karakteristieken die een entiteit weergeven, zoals bijvoorbeeld een gebruiker.

Object

Een verzameling van attributen of karakteristieken die een entiteit weergeven, zoals bijvoorbeeld een bestand of een gedeelde map. Een object kan tot stand komen met behulp van een Windows-toepassing. In een desktop-publishing-toepassing is een object een afzonderlijk element in een publicatie. Tekstblokken, bitmaps en illustraties zijn allemaal objecten. Een object kan in een ander document worden gekoppeld of ingesloten.

Object Manager

De Windows NT Executive module die objecten beheert, zoals I/O-poorten, bestanden, directory's, events, processen, threads en interrupts. De Object Manager zorgt ervoor dat elk object een geschikte naam en voldoende geheugen krijgt en vervolgens bestuurt deze de toegang tot het object.

Off line media

Externe media met gegevens die eerst geladen moeten worden voordat ze benaderbaar zijn, bijvoorbeeld tapes en optische schijven.

Offset

Wanneer u in Windows Netwerkmonitor een filter opgeeft dat op een patroonovereenkomst is gebaseerd (waarbij het vastleggen wordt beperkt tot alleen die frames die een specifiek patroon van ASCII- of hexadecimale tekens bevatten), moet u opgeven waar dat patroon zich in het frame bevindt. Dit aantal bytes (vanaf het begin of het einde van het frame) wordt de offset genoemd.

OID

  • Object Identifier
Object Identifier: een globale (wereldwijde) unieke identifier om een X.500 object te definiëren.

OLE

  • Object Linking and Embedding
Het koppelen van informatie uit verschillende bronnen. Vanaf Windows 3.1 wordt dit gebruikt om de herkomst van data in de diverse bestanden bij te houden en indien nodig te kunnen updaten. Het is een techniek die het mogelijk maakt om een deel van een bestand te koppelen aan (linking) of in te sluiten in (embedding) een ander bestand.

Linking: een bestand wordt gekoppeld aan een ander bestand. Wanneer het bronbestand wordt bijgewerkt, zullen deze veranderingen ook te zien zijn in het bestand waaraan het gekoppeld is.

Voorbeeld: een grafiek die in een spreadsheetprogramma is gemaakt, wordt gekoppeld aan een bestand dat met een tekstwerker is gemaakt. Aanpassingen in de grafiek in het spreadsheetprogramma, zullen ook zichtbaar zijn in de grafiek die in het tekstdocument is ingesloten.

Embedding: een bestand wordt ingesloten in een ander bestand. Eventuele aanpassingen in het bronbestand, hebben geen gevolgen voor het bestand waarin het is ingesloten.

OLE container

  • Object Linking and Embedding container
Methode om onder Windows gegevens tussen applicaties uit te wisselen. Bij OLE kunnen we hele objecten gemaakt in één programma, statisch of dynamisch, opnemen in een ander programma. De container is als het ware een kant-en-klare doos waarin we de data kunnen stoppen die we naar de andere applicatie willen verzenden.

Omgekeerde query

Wat gebeurt er als u een IP-adres kent en wilt achterhalen welke Internetnaam eraan is gekoppeld? DNS kan u ook helpen bij dit zoekproces. Deze zoekprocessen vereisen echter wel de aanwezigheid van een speciaal domein met de naam 'in-addr.arpa'. Het in -addr.arpa'-domein onderhoudt een lijst met IP-adressen-naar-Internet-namen. Het vreemde van dit domein (behalve de naam dan) is dat de IP-adressen in omgekeerde volgorde worden vermeld. Het IP-adres 205.240.248.93 voor product.aus.tx.saturn.com wordt in deze lijst vermeld als 93.248.240.205, zodat de indeling correspondeert met de manier waarop de gebruikersvriendelijke naam is ingedeeld (het meest specifieke onderdeel eerst, het meest algemene deel laatst).

Omgevingsvariabele

Een omgevingsvariabele is een tekenreeks die omgevingsinformatie bevat, zoals een station, een pad of een bestandsnaam. Het is gekoppeld aan een symbolische naam die door Windows NT kan worden gebruikt. Via de optie Systeem in het Configuratiescherm, of door de opdracht Set achter de Windows NT-aanwijzing op te geven, kan een omgevingsvariabele gedefinieerd worden. Onder DOS is een omgevingsvariabele te definiëren met het DOS-commando
SET NAAM=WAARDE.

Omzetting

Bij NetBT-naamomzetting van Windows wordt het adres bepaald dat behoort bij een computernaam.

On line media

Opslagmedia met gegevens die direct te benaderen zijn via de computer, bijvoorbeeld een harde schijf.

OnNow

ACPI en APM, samen bekend onder de naam OnNow (een initiatief van Microsoft, Intel en Toshiba), maken het mogelijk om moderne pc's continu aan te laten zonder dat het stroomverbruik uit de hand loopt. Wanneer de pc een bepaalde tijd inactief is zal automatisch de slaapstand ingeschakeld worden. Via Power Schemes kunt u zelf instellen na welke tijd bepaalde onderdelen in slaap moeten vallen. Het voordeel hiervan is dat de pc altijd direct beschikbaar is, dus bijvoorbeeld ook wanneer er een fax binnenkomt. Dit maakt het doorlopen van een lange opstartprocedure overbodig. Voorwaarde voor dit alles is wel dat u over een moderne pc beschikt die deze mogelijkheden ondersteunt.

Opdracht

Een woord of woordgroep die gewoonlijk in een menu staat en waarop u kunt klikken om een handeling te laten uitvoeren door het programma. U kunt ook een opdracht laten uitvoeren door het commando achter de Windows NT-prompt te typen of door het commando in het dialoogvenster Uitvoeren te typen. Dit dialoogvenster opent u met de opdracht Uitvoeren in het menu Start.

Opstartpartitie

  • Boot partition
Het volume dat voor een NTFS- of FAT-bestandssysteem is geformatteerd en dat het Windows-besturingssysteem en de ondersteunende bestanden daarvoor bevat. De opstartpartitie kan dezelfde partitie zijn als de systeempartitie, maar dit hoeft niet.

Organizational Unit

  • OU
Een container object in Active Directory of Novell Directory Services dat wordt gebruikt om resources zoals gebruikers, groepen en printers in gescheiden gebieden te onderhouden.

OS/2-subsystem

De Windows-component die de communicatie regelt tussen OS/2-toepassingen en het Windows-besturingssysteem. Het OS/2-subsysteem is enigszins beperkt, want het draait alleen OS/2-toepassingen op Intel-platforms en kan nog alleen tekengeoriënteerde OS/2-1.x toepassingen afhandelen.

OST

  • Offline Storage Folder
Mappen met kopieën van gegevens die op de server staan. Deze gegevens kunnen bewerkt worden zonder dat de client met de server is verbonden. Zodra een client weer verbinding met de server tot stand brengt, kan de OST gesynchroniseerd worden met de bronmappen (master folders) op de server.

OU

  • Organizational Unit
Een container object in Active Directory of Novell Directory Services dat wordt gebruikt om resources zoals gebruikers, groepen en printers in gescheiden gebieden te onderhouden.

Outlook Express

Programma dat standaard wordt meegeleverd met Windows, welke gebruikt wordt om mail mee te ontvangen en te verzenden. Behalve e-mail is het ook mogelijk om nieuwsberichten uit nieuwsgroepen te lezen. Outlook Express is de consumenten versie van Microsoft Outlook, welke meegeleverd wordt met Microsoft Office, Outlook is de mailclient voor de zakelijke markt.
Het programma Outlook Express.
Het programma Outlook Express.