Besturingssysteem: Windows woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Besturingssysteem: Windows woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Windows

Naamregistratie

 • Name registration
Het proces waarbij een computer controleert of hij een unieke NetBIOS-naam gebruikt.

Naamsruimte

 • Namespace
De context waarbinnen een naam aan een object kan worden gekoppeld. Voorbeelden zijn het Domain Name System (DNS) en Active Directory (AD).

Naamtoewijzing

Wordt door Windows NT Server en Windows NT Workstation verzorgd om het mogelijk te maken dat MS-DOS-gebruikers toegang hebben tot NTFS- en FAT-volumes. Deze volumes kunnen namen van maximaal 255 tekens hebben, in tegenstelling tot MS-DOS waarin bestandsnamen zijn beperkt tot acht tekens, gevolgd door een punt en een extensie van drie tekens. Met naamtoewijzing krijgt elk bestand of elke directory met een naam die niet aan de 8.3-standaard van MS-DOS conformeert automatisch een tweede naam die wel aan deze standaard voldoet. MS-DOS-gebruikers die via het netwerk verbinding maken met het bestand of de directory, zien de naam in de 8.3-indeling. Gebruikers van Windows NT Workstation en Windows NT Server zien de lange naam.

Naamvernieuwing

Clientcomputers moeten hun NetBIOS-naamregistratie bij de WINS-server regelmatig vernieuwen. Wanneer een clientcomputer zich voor het eerst bij een WINS-server registreert, geeft de WINS-server een bericht waarin staat vermeld wanneer de client de registratie moet vernieuwen.

Name registration

Het proces waarmee een computer een NetBIOS-naam voor eigen gebruik reserveert.

Name resolution

Het proces waarmee een naam wordt omgezet naar een IP-adres. Het DNS-proces waarbij een domain name wordt herleid tot het bijbehorende IP-adres (mapping).

Namespace

 • Naamsruimte
Een afgeschermde omgeving waarbinnen naamresolutie kan plaatsvinden. In AD is de namespace de directory tree, waar DNS gebruikt wordt om aan naamresolutie te kunnen meedoen.

Native mode

Modus voor een Windows 2000-domein. De modus waarin multimaster replicatie en nesten van groepen mogelijk zijn en waar de ondersteuning voor replicatie met Windows NT 4.0 backupdomeincontrollers is uitgeschakeld. Maakt bijvoorbeeld het gebruik van Universal groups mogelijk.

NBF

 • NetBEUI Frame
Uitbreiding op NetBEUI, dient onder Windows NT voor de koppeling met IBM LAN-Servernetwerken.

NC

 • Naming Context
Het onderdeel van Active Directory voor replicatie. Een NC beschrijft de omgeving waarbinnen objecten worden gerepliceerd. In Active Directory zijn er drie Naming Contexts, namelijk de domein NC, de configuratie NC en de schema NC. Elk van deze NC's heeft een specifieke functie en een eigen replicatieprocedure. Elk object onder AD in de domein NC of configuratie NC is een concrete instatnie, van een object-klasse. Als je de inhoud van een NC wilt zien, kun je gebruik maken van de MMC (Microsoft Management Console) ADSI Edit snap-in.

NDIS

 • Network Driver Interface Specification
Definitie van de software interface naar de hardware toe. Dit is ontwikkeld door Microsoft en 3Com. Dit deel van de software wordt ook wel MAC genoemd. Een standaard voor de definitie van een interface voor de communicatie tussen de sublaag Media Access Control en stuurprogramma's voor de protocollen. NDIS maakt een flexibele omgeving voor gegevensuitwisseling mogelijk. Het definieert de software-interface, de NDIS-interface geheten. Deze interface wordt gebruikt door protocol-stuurprogramma's om te communiceren met de netwerkadapterkaart. Het voordeel van NDIS is dat het multiplexing voor protocollen biedt zodat meerdere protocolstacks tegelijkertijd kunnen worden gebruikt.

Near line media

Externe media met gegevens die eerst geladen moeten worden voordat ze benaderbaar zijn, maar wel binnen handbereik; bijvoorbeeld via een tape.

NetBIOS en het bestand HOSTS en DNS

Als een NetBIOS-naam niet kan worden omgezet door de oorspronkelijke NetBIOS-naamomzettingsmethoden, kan TCP/IP op Windows NT het bestand HOSTS raadplegen en contact opnemen met een DNS-server (indien de host daarvoor is geconfigureerd). Deze vorm van naamomzetting kan alleen succes hebben als de NetBIOS-naam en de hostnaam van de opgegeven computer gelijk zijn.

NetBIOS functies

NetBIOS voert de volgende primaire functies uit:
 1. NetBIOS-naamomzetting
 2. NetBIOS-datagramservice
 3. NetBIOS-sessieservice

NetBIOS Interface

De meeste services en toepassingen die worden uitgevoerd in het Windows-besturingssysteem gebruiken de NetBIOS-interface voor communicatie tussen processen (IPC of Interprocess Communications) om het gebruik van NetBIOS-namen mogelijk te maken. Als u bijvoorbeeld een verbinding tot stand wilt brengen met de share "Accounts" op "SALES1", typt u "\\SALES1\ACCOUNTS".

NetBIOS-datagramservice

De Datagramservices van NetBIOS zijn verantwoordelijk voor het verzenden en ontvangen van informatie via broadcasts en verbindingsloze datagrammen. Doordat die overdrachten zonder een verbinding plaats vinden, zijn ze onbetrouwbaar. Er is geen enkele garantie dat de doelhost de informatie ontvangt. De bronhost wacht niet op bevestiging en doet ook geen pogingen om de informatie nogmaals te verzenden.

NetBIOS-naam

Een naam die door NetBIOS-toepassingen en -processen wordt gebruikt om communicatie met andere NetBIOS-toepassingen en externe hosts tot stand te brengen.

NetBIOS-naamcache

De NetBIOS-naamcache is een gebied in het geheugen van de lokale host dat recentelijk omgezette NetBIOS-namen en de bijbehorende IP-adressen bevat. Elk item in de cache heeft een bepaalde TTL (Time To Live). Hoe vaker een vermelding in de cache wordt gebruikt, hoe langer die vermelding in de cache blijft. Dit is de eerste locatie die Windows NT raadpleegt als er een NetBIOS-naam moet worden omgezet. De naamcache bevat tevens de vermeldingen uit het LMHOSTS-bestand. Tijdens de initialisatieprocedure worden de vermeldingen in het LMHOSTS-bestand met de tag

NetBIOS-naamgeving

NetBIOS maakt gebruik van een enkelvoudige naamgeving. De NetBIOS-naamgeving is enkelvoudig omdat NetBIOS-namen slechts uit één onderdeel bestaan. Het gebruik van dit type naambereik is geen probleem voor een klein bedrijf, maar als het bedrijf groter wordt, wordt het steeds moeilijker het gebruik van dubbele namen te vermijden. De WINS-service helpt de beheerder door voor elke computer telkens als deze gestart wordt, de naam en het IP-adres te registreren in de WINS-database. Als de aangevraagde NetBIOS-naam al wordt gebruikt, wordt NetBIOS niet correct geïnitialiseerd op de computer.

NetBIOS-naamomzetting

NetBIOS-namen worden omgezet door broadcast-query's te verzenden naar het lokale netwerk of door gebruik te maken van een NetBIOS naamserver (NBNS). De meeste grote netwerken gebruiken WINS (Windows Internet Name Service), de Microsoft implementatie van NBNS voor NetBIOS-naamomzetting. WINS biedt point-to-point-omzetting van NetBIOS-namen en vermindert het aantal broadcasts op het netwerk. Als WINS niet beschikbaar is of een bepaalde computer niet is geconfigureerd voor het gebruik van de WINS-naamomzettingservices, wordt er een broadcast verstuurd op het lokale netwerksegment.

NetBIOS-naamomzettingsproces

Een NetBIOS-naam kan op de volgende vier manieren worden omgezet in een IP-adres:

 1. via de lokale NetBIOS-naamcache
 2. via WINS
 3. via b-node-broadcasts
 4. via het LMHOSTS-bestand

Als die vier methoden er niet in slagen de NetBIOS-naam om te zetten, kunnen het HOSTS-bestand en DNS ook nog worden geraadpleegd.

U kunt de volgorde waarin NetBIOS-namen worden omgezet onthouden aan de hand van de volgende zin:
Can We Buy Large Hard Drives:

 1. Cache voor NetBIOS-namen
 2. WINS
 3. B-node-broadcast
 4. LMHOSTS-bestand
 5. HOSTS-bestand
 6. DNS

NetBIOS-naamopbouw

Een NetBIOS-naam bestaat uit 15 alfanumerieke tekens. Als een NetBIOS-naam minder dan 15 tekens bevat, voegt Windows een aantal nullen toe om ervoor te zorgen dat de naam alsnog uit 15 tekens bestaat. Aan elke NetBIOS-naam wordt een 16e teken (een zogenaamde knooppunt of node) toegevoegd. Dat laatste teken is een hexadecimale waarde die het type naam, service of groep aanduidt dat de NetBIOS-naam vertegenwoordigt.

NetBIOS-naamregistratie-aanvraag

In tegenstelling tot een hostnaam wordt een NetBIOS-naam elke keer als de computer wordt gestart, geregistreerd op het netwerk. Een hostnaam wordt omgezet via het statische HOSTS-bestand of een DNS-database. De NetBIOS-naam van een host kan via een broadcast op het lokale netwerk worden geregistreerd, maar ook via een WINS-server. Registratie via een WINS-server biedt toegang tot alle hosts op het netwerk. Als een host niet geconfigureerd is voor toegang tot een WINS-server (NetBIOS-naamserver), verstuurt de host een broadcast met de NetBIOS-naam die hij wil gaan gebruiken op het lokale netwerk. Die broadcast wordt de NetBIOS-naamregistratie-aanvraag genoemd. Alle hosts op het lokale netwerk verwerken het pakket met de naamaanvraag, zodat kan worden vastgesteld of de naam die wordt aangevraagd al door een andere host wordt gebruikt. Als een van de hosts de naam al gebruikt, stuurt die host een negatieve bevestiging terug. Die reactie zorgt ervoor dat TCP/IP niet correct wordt geïnitialiseerd op de opstartende computer en dat er een bericht wordt gegenereerd waarin wordt vermeld dat de aangevraagde naam al wordt gebruikt. Als de naam nog niet wordt gebruikt en het gebruik wordt niet bestreden door een van de andere hosts, gaan de TCP/IP-initialisatie en het opstartproces van de host gewoon door.

NetBIOS-namen

U hoeft voor het identificeren van een host of tot stand brengen van een verbinding met een host niet per se een IP-adres te gebruiken, het is mogelijk een hostnaam te gebruiken. Een hostnaam is over het algemeen gebruikersvriendelijker en gemakkelijker te onthouden dan een IP-adres. De gebruikersvriendelijke naam is een logisch ID dat niet hoeft te worden gewijzigd als het IP-adres van de host om de een of andere reden wordt gewijzigd. Elke Windows-host ontvangt tijdens de installatie van het besturingssysteem een NetBIOS-naam. Die naam wordt gebruikt om de computer te identificeren op het netwerk. De NetBIOS-naam zelf wordt echter niet gebruikt om de computer te identificeren, de naam wordt gebruikt door NetBIOS-toepassingen en -processen om communicatie tot stand te brengen met andere NetBIOS-toepassingen op externe hosts.

NetBIOS-sessieservice

De sessieservices van NetBIOS zijn verantwoordelijk voor het verzenden en ontvangen van informatie via een betrouwbare tweerichtingsverbinding die een sessie wordt genoemd. Als een sessie tot stand wordt gebracht, besluiten beide computers die zijn betrokken bij de communicatie met elkaar te communiceren en besluiten zij gezamenlijk welke poort of socket zij gebruiken om ervoor te zorgen dat alle communicatie probleemloos verloopt.

NetBlOS

 • NETwork Basic Input/Output System
Netwerkbesturingssysteem. Via deze software is het voor software mogelijk om te praten via het netwerk. Is door IBM ingevoerd als uitbreiding op het bestaande DOS en maakt het uitvoeren van netwerkfuncties op PC's mogelijk. Veel gebruikt voor Peer to Peer netwerkjes. Het belangrijkste voor programmeurs is dat NetBIOS applicatieprogramma's een eenvormige commandoset bieden voor verzoeken van een lager niveau die nodig zijn om sessies te leiden en om gegevens tussen de knooppunten onderling te verzenden.

Netlogon

Deze service voert voor Windows NT Server de verificatie uit van domeinaanmeldingen en houdt de directorydatabase van de domeindirectory gesynchroniseerd tussen de primaire domeincontroller en de andere reservekopie-domeincontrollers van het domein.

Netwerk DDE

De service Netwerk DDE (Dynamic Data Exchange) biedt een netwerktransport en beveiliging voor DDE-uitwisselingen.

Netwerk DDE DSDM

De service Netwerk DDE DSDM (DDE Share Database Manager) beheert gedeelde DDE-uitwisselingen. Deze service wordt gebruikt door de service Netwerk DDE.

Netwerkbestandssysteem

 • NFS
Een service voor computersystemen die een gedistribueerd bestandssysteem biedt zodat meerdere kopieën van bestanden op afzonderlijke computers niet meer nodig zijn.

Netwerkomgeving

 • Network Neighborhood
Dit is een pictogram op het bureaublad van Windows 9x, hierin staat vermeld wat via een netwerk beschikbaar is.

Network Default Profile

 • Netwerk standaard profiel
Dit is een standaard profiel (default profile) dat een nieuwe gebruiker van het netwerk krijgt, wanneer hij voor het eerst aanmeld. De instellingen van dit profiel wordt naar de gebruikersmap van de gebruiker gekopieerd. Wanneer de gebruiker weer aanmeldt, krijgt de gebruiker de instellingen van zijn eigen profiel. De systeembeheerder heeft vaak een aantal instellingen bepaalt, zodat de gebruiker bepaalde standaard instellingen krijgt welke nodig zijn voor het specifieke netwerk. In het gebruikersprofiel staan alle instellingen, de favorieten (bookmarks/bladwijzers), tijdelijke internetbestanden, en nog veel meer, van de gebruiker opgeslagen. Op een Windows computer zijn de lokale profielen onder "Document and Settings" op de harde schijf te vinden.

Network Monitor

Een geavanceerd hulpprogramma onder Windows NT dat kan worden gebruikt om netwerkverkeer vast te leggen, het totale netwerkgebruik te controleren en gegevens vast te leggen. Network Monitor wordt niet geïnstalleerd tijdens de installatieprocedure, maar u kunt het programma toevoegen als een service via het tabblad Services in het onderdeel Netwerk (Network). Netwerkcontrole is evenals Prestatiemeter een zeer krachtig programma dat het systeem waarop het wordt uitgevoerd, belast. U kunt Netwerkcontrole dan ook beter niet uitvoeren op een server.

Network Neighbourhood

 • Netwerkomgeving
Dit is een pictogram op de desktop van Windows. Hierin staat vermeld wat via een netwerk beschikbaar is.

Niet-Windows NT-toepassing

Verwijst naar een toepassing die is ontwikkeld om onder Windows 3.x, MS-DOS, OS/2 of POSIX te werken, maar niet speciaal voor Windows NT. Een dergelijke toepassing benut de Windows NT-functies (zoals geheugenbeheer) meestal niet ten volle.

NLB

 • Network Load Balancing
Vroeger bekend als Windows NT Load Balancing Service. Distribueert de binnenkomende load van IP-requests over meerdere knooppunten van een cluster waarop de NLB-software wordt uitgevoerd.
Een n-knooppunt NLB-cluster die functioneert als een enkele virtuele IP-server.
Een n-knooppunt NLB-cluster die functioneert als een enkele virtuele IP-server.

No-touch deployment

Met no-touch deployment kunnen Windows Forms-toepassingen worden gedownload, ge´┐Żnstalleerd en rechtstreeks worden uitgevoerd op de machine van de gebruiker zonder dat het register of de gedeelde systeemcomponenten gewijzigd hoeven te worden. Met Windows Forms-toepassingen worden bedoeld: bureaubladtoepassingen gemaakt met de Windows Forms-klassen van het .NET Framework.

NS-record

 • Name Server Record
DNS-record. Deze record geeft de IP-adressen van een naamserver terug voor een bepaald domein (zoals computerwoorden.nl) of een subdomein (zoals sales.computerwoorden.nl). Elk domein heeft minimaal twee NS-records.

NSS

 • Native Structure Storage
Een onderdeel van Windows 2000 voor het opslaan van ActiveX documenten.

NT

 • New Technology
 • Windows NT
Merknaam van Microsoft voor een 32-bits versie van Windows. Windows versie voor zakelijk gebruik.

NTFS

 • New Technology File System
Een geavanceerd bestandssysteem dat speciaal is ontwikkeld voor gebruik met het besturingssysteem Windows. Het ondersteunt bestandssysteemherstel, extreem grote opslagmedia, lange bestandsnamen en verschillende functies voor het subsysteem POSIX. Het ondersteunt ook object-georiënteerde toepassingen door alle bestanden te behandelen als objecten met door gebruikers en systeem gedefinieerde kenmerken. Deze is geavanceerder dan HPFS, die ook door NT wordt ondersteund. Het heeft een 64-bits adressering, waardoor de haalbare schijfomvang zeer groot kan zijn. Het is een enigszins fouttolerant systeem, dat tevens spanning en striping ondersteunt.

NTFS 5.0

 • New Technology File System versie 5
NTFS dat gebruikt wordt door Windows 2000.

NTLDR

 • NT Loader
Het bootstrap-programma dat de core (kern) van Windows (NT/2000/2003/XP) laadt in het geheugen.

NTLM

 • NT Lan Manager
Het primaire Windows NT 4.0 beveiligingsprotocol.

NTLM-authenticatieprotocol

Protocol voor het authenticeren van de gebruikers op Windows NT/2000. NTLM is hoofdlettergevoelig en kan maximaal 14 karakters aan, welke één keer wordt gehashed.

NTUSER.DAT

Een bestand van Windows NT waarin Windows NT een gebruikers profiel opslaat. Dit bestand wordt opgeslagen in de volgende directory: \<winnt_root>\PROFILES\<gebruikersnaam> of op een centrale plaats op de server (bij roaming user profiles).

NTUSER.MAN

Een bestand van Windows NT waarin Windows NT een mandatory gebruikers profiel bewaard. Dit bestand wordt opgeslagen op een centrale plaats op de server. Deze kan niet worden geupdated door de betreffende gebruiker, dus de instellingen blijven altijd gelijk.